OK
×

Joni (Stichting)

Joni (Stichting) logo 1

Het verhaal van Joni

Je moet iemand geen vis geven, ook geen hengel, en ook geen hengelfabriek. Je moet ervoor zorgen dat mensen zélf op het idee komen om die hengelfabriek te bouwen.”

Samen ontdekken, naar elkaar luisteren, van elkaar leren, kansen zien, delen in geluk en je eigen kansen doorgeven. In een notendop is dat het gedachtegoed waarmee Joni positieve verandering wil faciliteren in Ethiopië. Het doel van Joni is helder: armoede bij de kern aanpakken en een positieve beweging in gang zetten. Een beweging die is gebaseerd op ondernemerschap, ontwikkeling, vertrouwen, dankbaarheid en het delen van geluk.

De 4 fasen van Joni

Binnen de projecten van Joni zijn 4 fasen te onderscheiden. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen binnen de 4 fasen aan je toe.

Fundamentele zaken

Een dak boven je hoofd, schoon drinkwater, veilig over straat kunnen, sanitaire voorzieningen; fundamentele zaken zijn de elementen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk naar school te kunnen of aan het werk te gaan. Wat nodig is, is afhankelijk van de omgeving. Bij de start van een nieuw project gaan we daarom altijd in gesprek met de lokale bevolking. Zo leggen we een basis voor een gelijkwaardige samenwerking en maken we samen met de doelgroep een plan van aanpak.

Naast ‘hardware’ als stenen en cement verstaan wij onder fundamentele zaken nog een ander belangrijk element: gelijkwaardig vertrouwen. Een goede vertrouwensband tussen Joni en de doelgroep is essentieel voor een succesvol verloop van de vervolgprogramma’s.

Voor Joni is het realiseren van fundamentele zaken nooit een doel op zich: deze investeringen worden altijd gedaan om vervolgens aan onderwijs of ondernemerschap te kunnen werken. De fundamentele zaken vormen als het ware de basis die noodzakelijk is om aan de volgende fasen te beginnen.

Onderwijs

Eén van de hoofddoelstellingen binnen de fase onderwijs is om kinderen op school te krijgen én houden zodat zij hun groep 8-examen kunnen halen. Het behalen van dit examen is nodig om door te stromen naar het vervolgonderwijs. Hoewel het onderwijs in Ethiopië publiek toegankelijk is stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Daar zijn verschillende, veelvoorkomende redenen voor: omdat er inkomen nodig is, omdat zij mee moeten helpen op de boerderij, vanwege ziekte, omdat meisjes vroeg trouwen, enzovoorts.Met onze curriculaire methode willen we ervoor zorgen dat kinderen op school blijven tot zij hun groep 8-examen halen. Pas dan kunnen zij aan een vervolgopleiding beginnen. Ook het begeleiden van docenten en het verzorgen van lesmateriaal valt onder deze methode. We staan niet zelf voor de klas, maar bieden scholen ondersteuning waar nodig.

Daarnaast richten we ons op het aanleren en eigenmaken van 21e-eeuwse vaardigheden; life skills die nodig zijn om mee te kunnen in de wereld van nu. Denk aan financiële geletterdheid – hoe kun je sparen, hoe werkt geld uitgeven en wat is investeren? – en digitale geletterdheid: hoe werkt een computer, hoe krijg je toegang tot het nieuws en hoe interpreteer je dat? Het eigenmaken van deze vaardigheden zien wij als voorwaarde om de kansen op een baan of het starten van een eigen bedrijf aanzienlijk te vergroten.

Micro-ondernemerschap en werkgelegenheid

Met 109,2 miljoen inwoners en een werkloosheidspercentage van bijna 20% is de werkloosheid in Ethiopië groot. Geen baan betekent geen inkomen. Zo blijven gezinnen arm en blijft de armoede generatie op generatie groeien. De oplossing ligt voor de hand: er zijn banen nodig.

Het ondernemerschapsprogramma van Joni biedt een lespakket voor jongeren waarin zij aan de slag kunnen met het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden. De jongeren worden gecoacht door echte ondernemers. Zij begeleiden hen in het schrijven van business plannen en laten hen kennismaken met vaardigheden als brainstormen, problemen oplossen, marketing bedrijven en creatief denken. Ook pitch battles voor investeerders, startkapitaal en het opbouwen van een netwerk zijn onderdeel van het pakket.

De focus is breed: van aardappels verkopen op het platteland tot het bieden van service aan auto’s die kapotgaan in de hoofdstad. Het doel is dat de jongeren aan de slag kunnen met het runnen van een eigen bedrijf of dat zij hun kans op een baan vergroten. Door het ondernemerschap in de jongeren aan te moedigen creëren de jongeren hun eigen kansen én bieden zij, met hun bedrijf, werk aan de generaties na hen.

Ambassadeurschap

Ambassadeurschap is de rode draad die in alle projecten van Joni verweven is. Het is de gemene deler die alle betrokken mensen bij Joni met elkaar verbindt. Het diepe geloof van Joni in het delen van geluk en het doorgeven van kansen is de basis van alle projecten die we aangaan.Ambassadeurschap is het gevolg van fundamentele zaken, onderwijs en ondernemerschap. Het is de verwachting dat jongeren door deze programma’s te volgen ideeën kunnen bedenken waarmee zij anderen verder helpen, bijvoorbeeld door nieuwe banen te creëren of door mentor of coach te worden. Zo verspreidt zich een beweging die uiteindelijk een heel grote groep kan bereiken. Een beweging in de deelbaarheid van geluk.

 

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 2.535opgehaald
33donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
850669960
Geef:
6927

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo