OK
×

Onderwijs | Guna Gunit

Onderwijs | Guna Gunit logo 1

Onderwijs

Het aanpakken van het onderwijsprobleem is de kern van het project in Guna Gunit. Het plan om alle kinderen in Guna Gunit veilig en optimaal naar school te laten gaan ligt klaar. Zodra de financiering van project 'Fundamentele Zaken | Guna Gunit' rond is kunnen we dus van start. Hoe we aan dat doel gaan werken? We geven je graag alvast een kijkje in de toekomst:

Stap 1 is het in kaart brengen van de zaken die nodig zijn om het schoolproject te laten slagen. Hierin bepalen we of er na de fundamentele zaken nog andere (kleinere) investeringen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bijscholen van docenten, de aanleg van sportvelden of andere elementen die nodig zijn om duurzaam succes te boeken.

Stap 2 is het maken van een actieplan met het projectteam. In dit team zijn naast mensen van Joni ook inwoners, ouders, kinderen, docenten en gemeenteraadsleden betrokken. Zo zorgen we er niet alleen voor dat alle belangen behartigd worden, maar ook dat de gemeenschap van Guna Gunit zich verantwoordelijk voelt voor dit project. Alleen samen kunnen we stappen zetten.

Stap 3 bestaat uit het curriculaire programma, oftewel het bijbrengen van de lesstof zoals die door de Ethiopische regering is vastgesteld. Aan het eind van elk basisschooljaar wordt de curriculaire kennis van de leerlingen getoetst middels een examen.

Stap 4 omvat het kennismaken met en aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden als communiceren, creatief denken, het duiden van nieuws en het probleemoplossend vermogen. In samenwerking met universiteiten in Ethiopië hebben we ons eigen lespakket ontwikkeld dat we indien nodig aanpassen aan de context. Zo richten we ons in Guna Gunit vooral op zelfregulering, kritisch denken en informatievaardigheden. Deze vaardigheden worden net als de curriculaire lesstof getoetst middels een examen.

Stap 5 is de stap waarin de deelbaarheid van geluk centraal staat. Hier komt namelijk het ‘reward programma’ aan bod. Dit programma houdt in dat we aan het eind van elk schooljaar de best presterende studenten belonen met een passende prijs. Een prijs die de deelbaarheid van geluk bevordert. In Guna Gunit is dat een zonnepaneel – een item dat voor veel leerlingen en hun gezinnen grote gevolgen kan hebben. Dankzij het licht kunnen de leerlingen ’s avonds hun huiswerk maken. Een paar jaar later profiteren broertjes en zusjes van datzelfde voordeel. Gezinnen kunnen dankzij het zonnepaneel naar het nieuws op de radio luisteren en deze informatie weer delen met buurtgenoten. Zo blijft het geluk niet alleen bij de best presterende student, maar profiteren veel meer mensen van het zonnepaneel.Bij het bepalen van de winnaars tellen de scores van de curriculaire toets en de 21e-eeuwse vaardigheidstest allebei voor 50% mee.

Daarnaast wordt aan de best presterende leerlingen van groep 8 een vervolgonderwijsbeurs uitgereikt. Het vervolgonderwijs in Ethiopië is gratis, echter is het vanwege de ligging en slechte bereikbaarheid van Guna Gunit voor de meeste kinderen niet mogelijk om dit onderwijs te volgen. Met deze beurs worden de reis- en/of verblijfkosten van de leerlingen bekostigd die nodig zijn om aan het vervolgonderwijs te kunnen beginnen.

Stap 6 is de link naar ondernemerschap. Het projectteam van Joni houdt tijdens de gehele onderwijsfase haar ogen en oren goed open om de ondernemerstalenten eruit te kunnen pikken. Hen willen we in een vervolgtraject begeleiden naar hun eigen onderneming. Zo profiteren uiteindelijk nog veel meer mensen van de kansen die deze leerlingen krijgen. En dát is de deelbaarheid van geluk.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
04-08-2020
Einddatum:
03-08-2022