Annuleren
OK
×

Privacyverklaring

Geef / Stichting GeefGratis

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe we die gebruiken. Daarnaast leggen wij uit hoe u helemaal zelfstandig uw gegevens kunt opvragen, inzien, aanpassen, verwijderen en downloaden. Wij adviseren u om de Geef privacyverklaring hieronder goed door te nemen.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Geef verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Geef-account aanmaakt of doneert. Aangezien we met zijn allen (donateurs en actievoerders) geld inzamelen kan het zijn dat we soms informatie opvragen en opslaan die als persoonlijk kan worden ervaren maar die noodzakelijk is bij de verwerking van donaties en het tonen van acties. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Gebruikersgegevens Donateursgegevens
Voornaam Voornaam
Tussenvoegsel * Tussenvoegsel *
Achternaam Achternaam
E-mailadres E-mailadres *
Geslacht Geslacht *
Adres *  Adres *
Huisnummer * Huisnummer *
Postcode * Postcode *
Woonplaats * Woonplaats *
Land * Land *
Telefoonnummer * IP-adres
Profielfoto *
Geboortedatum *
Facebook ID *
IBAN rekeningnummer *
IBAN tennaamstelling *
Wachtwoord **

* optioneel. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te delen;
** encrypted. Alle authenticatie gegevens worden encrypted opgeslagen;

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

 • Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven. 

 • Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het gebruikersaccount.

 • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

 • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een IBAN rekeningnummer). Geef slaat geen donateur creditcardgegevens of IBAN rekeningnummers op en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs;

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of ​​dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Anoniem doneren?
Donateurs kunnen beslissen anoniem te doneren zodat er geen persoonsgegevens over de donateur worden verzameld. Door akkoord te gaan met de donatievoorwaarden geldt dat de donateur op de hoogte is hoe wij met zijn privacy omgaan en heeft de donateur expliciet ingestemd met de gegevens die Geef.nl verzamelt. 

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken?

Geef gebruikt de verzamelde gegevens om ons werk te kunnen doen en de diensten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen).  De gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), worden bijvoorbeeld afzonderlijk opgeslagen van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam en e-mailadres. Wij tonen op geef.nl minimaal de namen van de actievoerders en de donateurs. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je dus niet als donateur met je naam op de website staan doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld J. Cruijff staat wil dit niet zeggen dat dit Johan Cruijff is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam. Er kunnen honderden mensen dezelfde naam hebben en al is het een unieke naam dan kan het zo zijn dat iemand deze naam bij het doneren ingevoerd heeft. Dit wil dus niet zeggen dat jij dit bent. Dus alleen een naam waarbij de voornaam afgekort is met alleen de beginletter bevat dus geen privacy gevoelige informatie en tonen wij dus op onze websites. Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website. Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft. Indien zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google een volledige voornaam hebben geïndexeerd dan is dit een verouderde indexering vanuit de zoekmachine waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen. Wij maken via onze websites geen volledige namen openbaar.

 • Leveren van de diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren. Vaak omvatten deze diensten functies en aanbevelingen die speciaal op u zijn afgestemd, om zo uw productiviteit en plezier te vergroten en uw ervaringen met de dienst automatisch aan te passen op basis van de gegevens die we hebben over uw activiteiten, interesses en locatie.
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.
 • Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw account actief te houden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor e-mailabonnementen en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Geef per e-mail wilt ontvangen. 
 • Delen van gegevens. Geef.nl zal nooit privacy gegevens van donateurs of gebruikers (incl. actievoerders)  doorverkopen aan derden anders dan het delen van de donateur gegevens met de goede doelen waaraan gedoneerd is en waarbij de donateur akkoord is gegaan via de donatievoorwaarden. 

Wij doen NIET aan profilering!

Geef.nl doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende  de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag. 

Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde dienst te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt of accounts aan een andere service koppelt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een donatie te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;
 • de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
 • de rechten of het eigendom van Geef, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Geef te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U kunt bij veel Geef diensten uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Geef. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of ze kunt beheren, is afhankelijk van de diensten die u gebruikt. Er bestaat zoiets als het recht om vergeten te worden. Als het u niet zelfstandig lukt uw privacy gegevens te wijzigen of verwijderen dan kan Geef dit voor u doen. Echter geldt dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Geef gewenste manier alvorens data gewijzigd of verwijderd wordt door Geef.

Cookies en soortgelijke technologieën

Geef maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten. Voor meer informatie over cookies, klik hier.

Europese privacyrechten - GDPR/AVG wetgeving

GDPR / AVG is de nieuwe General Data Protection Regulation / Algemene verordening gegevensbescherming van de EU die in mei 2018 van kracht wordt. De GDPR geldt in eerste instantie voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Geef.nl zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de
beginselen van de AVG houden. Echter door haar geringe omvang (1 medewerker en voor het overige alleen maar vrijwilligers) geldt dat wellicht niet alles 100% nageleefd wordt. Dit is natuurlijk wel het streven en wij gaan er ook vanuit dat wij volledig aan de GDPR/AVG wetgeving voldoen. Mocht blijken dat er iets niet in ons privacy beleid klopt dan horen wij dit graag zodat we ons privacy beleid hierop aan kunnen passen. Voor meer informatie over de Europese privacyrechten, klik hier