OK
×
Actievoerder
Peter Troon

Voorkomen verdrinkingen dove en blinde jongeren in Suriname

Wereldwijd verdrinken er te veel kinderen! Dit moet stoppen! Elk verdronken kind is er één te veel! Anno 2022 mag het niet meer zo zijn dat er kinderen sterven door verdrinkingen. Wij willen daarom hier meteen wat aan doen met onze Stichting Help a Star Foundation. Help ons alsjeblieft om kinderen te helpen en de wereld veiliger voor ze te maken. Doneer daarom. Elk bedrag is welkom.

In november 2022 organiseert de Stichting Help a Star Foundation voor ca. 40 kinderen in Suriname een training ter voorkomen van verdrinkingen. Dit past binnen de missie van Help a Star, zie https://www.helpastar.org/mission.

De stichting Help a Star Foundation zal met ervaren en gediplomeerde instructeurs trainingen verzorgen voor een aantal dove en blinde kinderen. De stichting Help a Star Foundation heeft geld nodig om de instructeurs in Suriname te krijgen, een verblijfplaats voor ze te regelen, en om de benodigde faciliteiten zoals een zwembad te bekostigen.

De Stichting Help a Star Foundation is een ANBI. Dit betekent dat de stichting ervoor moet zorgen dat minimaal 90% van de gedoneerde gelden terechtkomt bij de kinderen die dit zo hard nodig hebben. Er wordt dan ook altijd heel goed gelet op de kosten en bewust omgegaan met de beschikbare financiële middelen.

Naast het project in Suriname bereiden wij ook projecten in o.a. in Afrika voor.

40 Dove (slechthorende) en blinde (slechtziende) jongeren nemen deel

20 Dove en slechthorende leerlingen van de Kennedy school en Sudobe (Stg Surinaamse Doven Belangen) en 20 blinde en slechtziende leerlingen van de Louis Brailleschool zullen aan dit bijzondere programma in Paramaribo deelnemen.Verdrinking is een wereldwijd (onderschat) probleem voor de volksgezondheid. Het is in bijna elk land 1 van de belangrijkste doodsoorzaken. Hoewel het aantal door verdrinking veroorzaakte verwondingen en sterfgevallen in de westerse wereld hoog is, is het probleem veel erger in de derde wereld. Volgens een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen de verdrinkingpercentages in landen met een lager inkomen wel 50 keer hoger zijn dan in landen met een hoger inkomen. Spijtig genoeg staat Suriname ook hoog, nl. plaats 29, in het overzicht van het aantal verdrinkingen, zie https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/drownings/by-country/ . Gelukkig is overgrote meerderheid van verdrinkingen met trainingen te voorkomen.

Gediplomeerde trainers en mentorprogramma

Naast de al bestaande zwemtrainingen in Suriname biedt Help a Star met gediplomeerde en ervaren trainers de mogelijkheid voor kinderen met een beperking met een speciaal programma extra zwemvaardigheden op te doen. We hebben daarvoor de medewerking van de scholen en Sudobe. Tevens worden lokaal zwemtrainers bijgeschoold.

Ondersteuning door sponsoren

Naast een aanzienlijke eigen inbreng heeft Help a Star voor het project in Suriname nog extra financiële ondersteuning nodig.

 

Stichting Help a Star Foundation logo 2

Stichting Help a Star Foundation

Stichting Help a Star Foundation houdt zich bezig met het delen van kennis, het bieden van kansen en het ondersteunen van kinderen en gezinnen ter verbetering van het leven van kansarme kinderen, het geven van zwemtraining. Stichting Help a Star Foundation wil de wereld verbeteren voor kinderen en jongeren.

Doelstelling van de Stichting Help a Star Foundation:

  1. De stichting Help a Star Foundation heeft ten doel: een substantiële bijdrage te leveren om een betere wereld tot stand te brengen.
    • Wij zien een wereld waar elke persoon zijn/haar dromen kan realiseren en een beter leven kan leiden.​
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting Help a Star Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het inzetten op ontwikkeling en vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen ondersteuning aan mensen van de wereld in moeilijke omstandigheden om ervoor te zorgen dat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.​
    • Ons hoger doel is om een positieve impact te hebben op die mensen die we dienen, kansen te bieden en kennis te delen om de wereld een betere plek voor hen te maken.

De stichting Help a Star Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur van de Stichting Help a Star Foundation is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor enkele van de gemaakte onkosten.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
€ 3.055 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 5.250
waarvan € 805 via Geef.nl
58%
21

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie
Aan wie wil je doneren?
×
Peter Troon
Peter Troon

€ 805 opgehaald