OK
×

Voorkomen verdrinkingen dove en blinde jongeren in Suriname

Voorkomen verdrinkingen dove en blinde jongeren in Suriname logo 1

Wereldwijd sterven vele kinderen door verdrinkingen. De Stiching Help a Star Foundation streeft ernaar om verdrinkingen zo veel mogelijk te voorkomen.

In november 2022 organiseerde de Stichting Help a Star Foundation voor ca. 40 kinderen in Suriname een training ter voorkomen van verdrinkingen. Dit past binnen de missie van Help a Star, zie https://www.helpastar.org/mission.

Naast het project in Suriname bereiden wij ook projecten in o.a. in Afrika voor.

40 Dove (slechthorende) en blinde (slechtziende) jongeren nemen deel

20 Dove en slechthorende leerlingen van de Kennedy school en Sudobe (Stg Surinaamse Doven Belangen) en 20 blinde en slechtziende leerlingen van de Louis Brailleschool zullen aan dit bijzondere programma in Paramaribo deelnemen.Verdrinking is een wereldwijd (onderschat) probleem voor de volksgezondheid. Het is in bijna elk land 1 van de belangrijkste doodsoorzaken. Hoewel het aantal door verdrinking veroorzaakte verwondingen en sterfgevallen in de westerse wereld hoog is, is het probleem veel erger in de derde wereld. Volgens een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen de verdrinkingpercentages in landen met een lager inkomen wel 50 keer hoger zijn dan in landen met een hoger inkomen. Spijtig genoeg staat Suriname ook hoog, nl. plaats 29, in het overzicht van het aantal verdrinkingen, zie https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/drownings/by-country/ . Gelukkig is overgrote meerderheid van verdrinkingen met trainingen te voorkomen.

Gediplomeerde trainers en mentorprogramma

Naast de al bestaande zwemtrainingen in Suriname biedt Help a Star met gediplomeerde en ervaren trainers de mogelijkheid voor kinderen met een beperking met een speciaal programma extra zwemvaardigheden op te doen. We hebben daarvoor de medewerking van de scholen en Sudobe. Tevens worden lokaal zwemtrainers bijgeschoold.

Ondersteuning door sponsoren

Naast een aanzienlijke eigen inbreng heeft Help a Star voor het project in Suriname nog extra financiële ondersteuning nodig.

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 830opgehaald
22donaties

door gevoerde geefacties die verbonden zijn aan dit project

Website:
Startdatum:
03-08-2022
Einddatum:
30-12-2022