Annuleren
OK
×

FAQ - Goede doelen

Veelgestelde vragen

1. Hoe kunnen wij onze goede doel gegevens beheren?
2. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van het ANBI-logo?
3. Welke NAW gegevens van donateurs krijgen wij als goed doel?
Dit is afhankelijk van de voorkeur vanuit de donateur. Een donateur kan anoniem doneren. Je krijgt dan geen enkele persoonsgegevens van de donateur als goed doel. De tweede optie is dat de donateur aan heeft gegeven dat hij/zij niet wil dat de gegevens met het goede doel gedeeld worden. De derde optie is dat de donateur akkoord is met het delen van zijn/haar gegevens. Je krijgt dan als goed doel de volgende informatie door
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (indien uit naam van een bedrijf gedoneerd is)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
In de downloads (Excel sheets) staan kolommen die duidelijk maken om welke van de 3 opties het gaat:
 • Anoniem. Indien hier staat JA heeft de donateur aangegeven anoniem te willen doneren. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld
 • Akkoord gegevensdeling. Indien hier staat NEE geldt dat er geen gegevens gedeeld worden waarmee je als goed doel in contact kunt treden met de donateur. Je krijgt alleen de voornaam, tussenvoegsel en achternaam door zoals deze ook op Geef.nl staan.
 • Akkoord gegevensdeling. Indien hier staat JA dan geldt dat de persoonsgegevens die hierboven vermeld staan gedeeld worden.
4. Hoe kan ik een extra beheerder account voor ons goed doel (laten) maken?
Je hebt daar een nieuw persoonlijk account voor nodig. Dus wat moet je doen?
 1. Registreer een persoonlijke account via: http://www.geef.nl/nl/registreren
 2. Bevestig en activeer je account via de link in de e-mail die je ontvangt
 3. Geef aan Geef.nl door met welke naam / e-mailadres je een persoonlijk account geregistreerd hebt
 4. Geef.nl gaat it account koppelen als moderator van jullie goede doel
 5. Nadat Geef.nl dit gedaan heeft en je dit heeft laten weten kun je de gegevens van jullie goede doel beheren

Meer vragen?

Zie de helpdesk pagina's.