OK
×

FAQ - Goede doelen

Veelgestelde vragen

1. Hoe kunnen wij onze goede doel gegevens beheren?
2. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van het ANBI-logo?
3. Welke NAW gegevens van donateurs krijgen wij als goed doel en hoe?

Dit is afhankelijk van de voorkeur vanuit de donateur. De donateur bepaalt of en zo ja welke gegevens er gedeeld worden met het goede doel. Geef.nl vraagt daarnaast binnen Geef.nl nooit meer om postadresgegevens. Dit zijn de mogelijke 4 opties:

 • Indien de donateur heeft aangegeven anoniem te willen blijven:
  • Je krijgt als goed doel geen persoonsgegevens van de donateur
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens NIET te willen delen:
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens WEL te willen delen en de donatie is gedaan via en binnen geef.nl:
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens WEL te willen delen en de donatie is gedaan vanaf de externe donatiemodule (toevoeging &type=e aan de donatiemodule URL op het einde):
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land)
In de downloads (Excel sheets) staan kolommen die duidelijk maken om welke van de 4 opties het gaat. De signalering e-mails van donaties bevatten geen NAW informatie van de donateur. Dit alles in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens van de donateur op basis van de AVG Europese privacy wetgeving. Donateurgegevens van donaties die aan een particuliere geefactie gedaan zijn kun je als goed doel niet inzien of downloaden. Daar kan alleen de actievoerder zelf bij.   
4. Hoe kan ik een extra beheerder account voor ons goed doel (laten) maken?
Je hebt daar een nieuw persoonlijk account voor nodig. Dus wat moet je doen?
 1. Registreer een persoonlijke account via: http://www.geef.nl/nl/registreren
 2. Bevestig en activeer je account via de link in de e-mail die je ontvangt
 3. Geef aan Geef.nl door met welke naam / e-mailadres je een persoonlijk account geregistreerd hebt
 4. Geef.nl gaat it account koppelen als moderator van jullie goede doel
 5. Nadat Geef.nl dit gedaan heeft en je dit heeft laten weten kun je de gegevens van jullie goede doel beheren
5. Hoe kan ik de notificaties vanuit het Geef systeem als goed doel regelen?
Ieder goed doel kan 1 of meerdere beheerders (moderators) hebben. Iedere beheerder logt in met een e-mailadres en op dit e-mailadres is in te stellen welke notificaties ontvangen worden en gewenst zijn. Dit kan als volgt bij de optie notificaties instellen ingeregeld worden. In het scherm verschijnt: Stuur mij een e-mailnotificatie bij:
 • Nieuwe donatie
 • Nieuwe actie
 • Afgeronde actie (einddatum bereikt)
 • Afgeronde actie (streefbedrag behaald)
Je ontvangt de berichten op e-mailadres xxxx@xxxxx.xxx wat per beheerder dus verschilt.
6. Wat betekent en hoe kan ik het transparantie percentage van ons goed doel op 100% krijgen?
Dit betreft het transparantie percentage op Geef.nl over het goede doel. Dit percentage kan ieder goed doel zelfstandig omhoog brengen. Log in als beheerder van jullie goede doel en vul alle velden bij het ANBI gedeelte en het percentage zal stijgen. Denk hierbij aan bestuurder informatie, beleidsplan, jaarrekening etc.
7. Hoe kan ik het oude jaarverslag / jaarrekening vervangen door de nieuwe jaarcijfers?
Log in als beheerder van jullie goede doel en upload de nieuwe jaarcijfers door te kiezen voor de optie [DOEL AANPASSEN] en dan de optie [BESTUURLIJKE INFORMATIE] bij niet ANBI's en [ANBI] bij ANBI organisaties.

8. Nergens op jullie site kan ik de mogelijkheid vinden om een verwerkersovereenkomst af te sluiten, hoe zit dit?
Dit klopt. Geef.nl is zelf de hoofdverantwoordelijke en dus verwerkingsverantwoordelijke. Donateurs gaan met Geef.nl een overeenkomst aan en niet met het goede doel. Er is dus geen sprake van dat Geef.nl een verwerker is m.b.t. GDPR/AVG. Voor meer en uitgebreidere informatie klik hier.
9. Hoe kan ik ons goede doel aanmelden bij Geef.nl?
Gebruik deze link aanmeldformulier. Bekijk deze video hoe bij het aanmeldformulier te komen

10. Kunnen wij de gegevens van de actievoerders downloaden?
Ja, als de actievoerder hiermee akkoord is gegaan. Log in als beheerder van jullie goed doel, ga naar jullie goede doel pagina en kies de optie [Exporteer actievoerders].
11. Hoe kunnen wij op ons bankafschrift zien van wie de donatie komt, want we zie alleen een totaalbedrag?
Donateursgegevens staan niet bij de uitbetaling op je bankafschrift. Ieder goed doel dat aangesloten is op Geef.nl heeft een beheerder account. Via het beheerder account zijn de donaties individueel te downloaden met daarbij per donatie het totaalbedrag en wie er heeft gedoneerd. Dat is deze optie:Zie vraag 3 om helder te krijgen welke NAW gegevens van donateurs doorgegeven worden. De donateur bepaalt wat je als goed doel aan privacy gevoelige data aangeboden krijgt. En zie vraag 1 hoe de gegevens als goed doel te beheren waaronder het downloaden van alle individuele donaties zoals bij deze vraag uitgelegd. Dit is direct het controlemiddel voor het goede doel om te bepalen of Geef.nl alle donaties heeft uitbetaald. Ieder goed doel kan de donaties in 1 maand optellen na downloaden donaties en dit controleren met datgene wat er op de bankrekening is bijgeschreven.
12. Kunnen wij eigen bedragen in de donatiemodule instellen?
Ja, dit kan. Bekijk onderstaande webinar die uitlegt hoe eigen bedragen in de donatiemodule in te stellen. Je moet hiervoor ingelogd zijn als beheerder van jullie goede doel en daarnaast geldt dat het 1e bedrag minimaal 10 euro moet zijn en de volgende bedragen telkens hoger zijn. Daarnaast werkt dit alleen binnen de donatiemodule voor jullie goede doel en nog niet voor geefacties of projecten.

13. Kunnen wij QR-codes gebruiken op papier die converteren naar een donatie?
Ja, dit kan. Bekijk onderstaande webinar die uitlegt hoe QR-codes te genereren die vanaf papier converteren naar een 100% online donatie via de responsive donatiemodule van Geef.nl voor jullie goede doel. Het is daarbij mogelijk geoormerkte donaties via QR-codes te verwerken zodat jullie goede doel weet wie, hoeveel, wanneer en via welk oormerk heeft gedoneerd.

14. Hoe kunnen wij onze vermelding als goede doel op Geef.nl beëindigen?
Goede doelen hebben geen contract met Geef.nl en kunnen Geef.nl eigenlijk niet opzeggen of zich laten verwijderen van de website. Geef werkt voor donateurs en de gever staat centraal.

Het goede doel zal altijd staan op Geef.nl zolang het ingeschreven staat bij de KvK als stichting en actief is. Het enige dat kan is dat jullie als goede doel het zelf kunnen beheren van de gegevens opzeggen en dan komt er zo'n melding bij jullie goede doel te staan:

Je kunt via Geef.nl doneren aan *******************, maar dit goede doel onderhoudt niet zelf haar informatie. Er is daarnaast geen commerciële band tussen Geef.nl & ******************* en Geef opereert volledig autonoom en onafhankelijk. Donaties via Geef.nl komen uiteindelijk bij ******************* terecht zoals tussen gever en Geef.nl overeengekomen. Klik hier voor meer informatie.

Hier de uitleg hierbij.

Je hebt de keuze om zelf de gegevens te blijven beheren of het door Geef.nl te laten doen. Mocht jullie goede doel uitgeschreven zijn bij de KvK en toch online op Geef.nl staan laat het ons weten en wij verwijderen het goede doel alsnog en zo spoedig mogelijk.
 
15. Hoe voeg ik een project van ons goede doel toe op Geef.nl of hoe verwijder ik een project?
Zie deze YouTube video die dit uitlegt:Waarom krijg ik een foutmelding als ik het project probeer op te slaan na wijzigen tekst?
Projecten moeten een begin- en einddatum hebben. Dus controleer dat bij het wijzigen van de projectinformatie ook een begin- en einddatum ingevoerd is. Op deze manier zal de foutmelding niet getoond worden en is de aanpassing van de tekst alsnog gelukt.
16. Kunnen wij als goed doel zelf een bedanktekst in de bevestiging e-mail naar donateurs toe opnemen?
Ja, zie de volgende YouTube video die laat zien hoe dit werkt:
17. Ontvangen wij als goed doel een factuur m.b.t. de uitbetaling?
Nee, er worden geen facturen verstrekt door Geef.nl. Een donatie via het Geef platform is een gift zonder tegenprestatie. De bemiddelingsdienst via onze Geef service wordt aan de donateur doorberekend waarbij blijft gelden dat het om een gift zonder tegenprestatie gaat en daardoor ontvangt de donateur (bruto gift) en de uiteindelijk ontvangende partij (netto gift) geen factuur. De overschrijving op het IBAN rekeningnummer van het goede doel geldt als het betalingsbewijs. Het goede doel kan alle individuele donaties inzien en downloaden (als Excelsheet) via het CMS en daarmee de uitbetaling van alle donaties per maand controleren.
18. Hoe stellen wij ons Onlinecollecteren.nl platform in?
Dit gaat via jullie beheerder account binnen Geef.nl. De volgende video legt uit hoe je dit als beheerder van jullie goede doel allemaal kunt instellen zodat het online collecteren platform aansluit bij jullie huisstijl:

Meer vragen?

Zie de helpdesk pagina's.