OK
×

FAQ - Goede doelen

Veelgestelde vragen

1. Hoe kunnen wij onze goede doel gegevens beheren?
2. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van het ANBI-logo?
3. Welke NAW gegevens van donateurs krijgen wij als goed doel en hoe?

Dit is afhankelijk van de voorkeur vanuit de donateur. De donateur bepaalt of en zo ja welke gegevens er gedeeld worden met het goede doel. Geef.nl vraagt daarnaast binnen Geef.nl nooit meer om postadresgegevens. Dit zijn de mogelijke 4 opties:

 • Indien de donateur heeft aangegeven anoniem te willen blijven:
  • Je krijgt als goed doel geen persoonsgegevens van de donateur
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens NIET te willen delen:
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens WEL te willen delen en de donatie is gedaan via en binnen geef.nl:
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
 • Indien de gebruiker heeft aangegeven zijn/haar gegevens WEL te willen delen en de donatie is gedaan vanaf de externe donatiemodule (toevoeging &type=e aan de donatiemodule URL op het einde):
  • Volledige naam (Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam) of Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land)
In de downloads (Excel sheets) staan kolommen die duidelijk maken om welke van de 4 opties het gaat. De signalering e-mails van donaties bevatten geen NAW informatie van de donateur. Dit alles in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens van de donateur op basis van de AVG Europese privacy wet. 
4. Hoe kan ik een extra beheerder account voor ons goed doel (laten) maken?
Je hebt daar een nieuw persoonlijk account voor nodig. Dus wat moet je doen?
 1. Registreer een persoonlijke account via: http://www.geef.nl/nl/registreren
 2. Bevestig en activeer je account via de link in de e-mail die je ontvangt
 3. Geef aan Geef.nl door met welke naam / e-mailadres je een persoonlijk account geregistreerd hebt
 4. Geef.nl gaat it account koppelen als moderator van jullie goede doel
 5. Nadat Geef.nl dit gedaan heeft en je dit heeft laten weten kun je de gegevens van jullie goede doel beheren
5. Hoe kan ik de notificaties vanuit het Geef systeem als goed doel regelen?
Ieder goed doel kan 1 of meerdere beheerders (moderators) hebben. Iedere beheerder logt in met een e-mailadres en op dit e-mailadres is in te stellen welke notificaties ontvangen worden en gewenst zijn. Dit kan als volgt bij de optie notificaties instellen ingeregeld worden. In het scherm verschijnt: Stuur mij een e-mailnotificatie bij:
 • Nieuwe donatie
 • Nieuwe actie
 • Afgeronde actie (einddatum bereikt)
 • Afgeronde actie (streefbedrag behaald)
Je ontvangt de berichten op e-mailadres xxxx@xxxxx.xxx wat per beheerder dus verschilt.
6. Hoe kan ik het transparantie percentage van ons goed doel op 100% krijgen?
Log in als beheerder van jullie goede doel en vul alle velden bij het ANBI gedeelte en het percentage zal stijgen. Denk hierbij aan bestuurder informatie, beleidsplan, jaarrekening etc.
7. Hoe kan ik de oude jaarcijfers vervangen door de nieuwe jaarcijfers?
Log in als beheerder van jullie goede doel en upload de nieuwe jaarcijfers door te kiezen voor de optie [DOEL AANPASSEN].
8. Nergens op jullie site kan ik de mogelijkheid vinden om een verwerkersovereenkomst af te sluiten, hoe zit dit?
Dit klopt. Geef.nl is zelf de hoofdverantwoordelijke en dus verwerkingsverantwoordelijke. Donateurs gaan met Geef.nl een overeenkomst aan en niet met het goede doel. Er is dus geen sprake van dat Geef.nl een verwerker is m.b.t. GDPR/AVG. Voor meer en uitgebreidere informatie klik hier.
9. Hoe kan ik ons goede doel aanmelden bij Geef.nl?
Gebruik dit aanmeldformulier.

Meer vragen?

Zie de helpdesk pagina's.