OK
×

AVG

verwerkingsverantwoordelijke

Deze pagina legt uit waarom Geef.nl moet worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese privacywetgeving.

Geef.nl heeft de bevoegdheid om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Daarbij beslist Geef.nl over de (andere) gebruiksdoeleinden van consumentengegevens en zijn onze eigen algemene voorwaarden van toepassing op de consument. In de praktijk verwerkt Geef.nl deze gegevens feitelijk voor haar eigen doelen. Geef.nl bepaalt het doel en de middelen van deze verwerking onafhankelijk van haar klanten.
  
Op grond van de activiteiten die Geef.nl uitvoert en de diensten die zij aanbiedt, zowel naar haar klanten als naar consumenten toe, is Geef.nl aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG.

Dat betekent dat Geef.nl niet als verwerker wordt aangemerkt en dat een verwerkersovereenkomst tussen Geef.nl en haar klanten niet noodzakelijk is. Daarnaast wordt er alleen donateur data gedeeld met een goed doel (waarbij deze ook hoofdverantwoordelijke wordt m.b.t. deze data) als de donateur zelf heeft aangegeven dat Geef.nl zijn/haar NAW gegevens mag delen met het desbetreffende goede doel.