OK
×

FAQ Donatiemodule

Veel gestelde vragen

1. Wordt er geld ingehouden op donaties?

Ja, er wordt geld ingehouden op de donatie van een donateur. Gemiddeld gaat 98,5% van iedere donatie naar het gekozen doel. Zie deze pagina voor meer informatie.  

Geef.nl is gratis in gebruik voor goede doelen, bedrijven, actievoerders en evenementen
Dit betekent dat er geen (abonnements)kosten voor gebruik van het platform aan wie dan ook worden doorberekend en dat er alleen op online donaties bij donateurs geld ingehouden wordt. De gever en dus donateur is de klant van Geef.nl.

Waarom wordt er geld ingehouden op een donatie?
Geef.nl maakt gebruik van diverse partners waaronder banken, creditcard maatschappijen, payment service providers etc. Al deze partijen berekenen transactiekosten, percentages etc. door naast de overige kosten die het platform maakt om het platform aan te kunnen bieden. Zonder kosten door te berekenen op een donatie van een donateur zou het niet mogelijk zijn via Geef.nl aan goede doelen of kennissen te doneren. 

Wat krijgen donateurs, actievoerders en goede doelen hiervoor terug? 
Door gebruik te maken van Geef.nl geldt dat:

 • een particulier of goed doel kan gratis in gebruik online donaties ontvangen zonder investering;
 • een particulier of goed doel hoeft zelf niets te programmeren;
 • iedere gebruiker van het platform kan gratis een geefactie starten voor zichzelf, een ander of goed doel via geef.nl;
 • een goed doel online inzage krijgt in de donatiegegevens via een verfijnde rapportagemodule;
 • een donateur via meerdere donatievormen kan doneren (iDEAL, creditcard, SEPA euro incasso, 0900 helpons, PayPal, kadobon-online en sofortbanking);
 • een particulier of goed doel via de eigen website donaties kan vragen via de donatiemodule van Geef.nl;
 • een goed doel de donatiemodule per project kan inzetten met terugkoppeling hoeveel er gedoneerd is, door wie en aan welk project;
 • een particulier of goed doel geen risico's loopt. Eventuele fraudezaken komen op het conto van Geef.nl zodat u zelf geen nasleep hebt;
 • de donaties door Currence gecertificeerde Collecterende Payment Service Providers (CPSP's) worden verwerkt (Curo Payments);
 • een particulier of goed doel zelf geen contracten hoeft aan te gaan met de diverse partijen waaronder banken en creditcard maatschappijen;
Hoeveel wordt er precies ingehouden?
 • De donateur bepaalt zelf tijdens het doneren of er (transactie)kosten op donaties worden ingehouden of dat er een vrijwillige bijdrage aan het platform wordt gedaan. Tijdens het doneren is dus direct te zien hoeveel er uitbetaald wordt aan de uiteindelijk ontvangende partij;
 • De inhouding is btw vrijgesteld. Er is dus geen sprake van btw;
 • Er gelden GEEN abonnementskosten voor wie dan ook.
 • Er gelden GEEN extra transactiekosten per betaalmethode.
 • Gemiddeld gaat er 98,5% van iedere donatie naar het gekozen doel. Zie deze pagina voor meer info.
2. Wanneer betaalt Geef.nl de donaties uit?

Geef.nl maakt binnen 2 weken na het begin van een nieuwe maand de ontvangen donaties van de maand ervoor over aan de goede doelen en particulieren.

Voorbeeld / Uitleg:

 • 10 donaties van 10 euro in mei 2019 worden voor 14 juni 2019 gesommeerd uitbetaald minus inhouding (zie vraag 1). In totaal wordt in voorgaand voorbeeld dus 95 euro uitbetaald voor 14 juni 2019. 

De donaties worden gesommeerd per particulier of goed doel uitbetaald en dus niet per individuele transactie. Ook Geef.nl ziet graag dat de donatiegelden zo snel als mogelijk bij de particulier of het goede doel terechtkomen. Het komt er in de praktijk op neer dat we aan het begin van een nieuwe maand (rond de 1e) de donatiegelden overmaken van de maand ervoor en dat goede doelen en particulieren normaal gesproken binnen de eerste drie dagen van een nieuwe maand de donatiegelden al ontvangen hebben. Echter zijn we bij de uitbetaling ook afhankelijk van de snelheid van uitbetaling door de door Geef.nl gebruikt Collecterende Payment Service Provider(s) (CPSP). Daarom hanteert Geef.nl een uitbetalingstermijn binnen 14 dagen in de maand volgend op de maand waarin de donaties zijn gedaan. 

Uitbetaling vindt geautomatiseerd plaats op basis van de door de particulier of goede doel zelf ingegeven en te beheren IBAN rekeningnummer. Via Geef.nl zijn deze bankgegevens zelfstandig te beheren. Een ontbrekend en/of verkeerd IBAN rekeningnummer zorgt er voor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde goede doel organisatie of naam particulier kan er voor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden (NAAM/NUMMER STEMMEN NIET OVEREEN). Iedere particulier en goed doel is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen op basis van de te ontvangen facturen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.

Donaties aan een geefactie voor een goed doel (keuze: ik kom in actie voor een goed doel) en dus niet (keuze: ik kom in actie voor mezelf of een ander) worden altijd direct aan het desbetreffende goede doel uitbetaald en zullen dus nooit aan een particulier uitbetaald worden. Donaties gedaan aan een particuliere geefactie (keuze: ik kom in actie voor mezelf of een ander) worden uitbetaald aan de particuliere actievoerder.

3. Wat is de omschrijving van de uitbetaling?
Geef.nl maakt de donaties altijd met een vaste omschrijving over en betaalt dus uit vanaf het IBAN-rekeningnummer dat op naam van Stichting Derdengelden GeefGratis staat. Deze omschrijving is: Donaties [maand] [jaar] via Geef.nl [aansluitnummer]. Dit zijn dus de totalen van alle transacties in 1 maand. Om de individuele donaties op te vragen kan ieder goed doel of particuliere actievoerder inloggen in het CMS systeem. Daar ziet de moderator (beheerder) of actievoerder wie er hoeveel heeft gedoneerd en eventueel (indien de donatiemodule projectmatig ingezet wordt) aan welk project behorende bij een eventuele interne projectcode. Bij geefacties ten behoeve van goede doelen hebben alleen de goede doel beheerders inzage m.b.t. de individuele donaties. Op geefacties gestart voor jezelf of een ander geldt dat de actievoerder zelf alle donaties kan inzien, opvragen en downloaden. 
4. Via welke betalingsvormen kan er gedoneerd worden?
Er kan gedoneerd worden via:
 • iDEAL (Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS, Fortis, etc.)
 • CreditCard (MasterCard & Visa bij zowel donaties aan goede doelen en particulieren, American Express alleen donates aan goede doelen)
 • PayPal
aan particulieren en goede doelen. De volgende opties zijn extra betaalopties die voor goede doelen mogelijk zijn:
 • SEPA euro incasso (doorlopende machtiging)
 • Kadobon-online
 • 0900-HELPONS
5. Worden donateurs automatisch bedankt voor hun donaties?
Alleen die donateurs die een emailadres ingevuld hebben krijgen geautomatiseerd een e-mail met daarin het gedoneerde bedrag, een uniek donatienummer en een bedanktekst. Je hoeft als particulier of goed doel dus niets te doen.
6. Kunnen alle individuele donaties opgevraagd of gedownload worden ter controle van de uitbetaling?
Ja, alle individuele donaties (NAW+ gegevens) kunnen opgevraagd of gedownload worden als excelsheet door in te loggen op Geef.nl. Hierdoor weet je als goed doel of particulier wie en hoeveel er gedoneerd is en kan dit gecontroleerd worden met de uitbetaling op het IBAN rekeningnummer. Afhankelijk of de uitbetaling direct naar een goed doel of direct naar een actievoerder gaat geldt dat de controle door een goed doel of actievoerder kan plaatsvinden. 
Controle door goede doelen
Bij geefacties gestart voor een goed doel geldt dat een goed doel alle donaties ontvangt (niet de actievoerder) en deze kan controleren met de uitbetaling per maand. Dus actievoerders kunnen niet zelf controleren bij geefacties voor een goed doel of er juist uitbetaald is, dit moet het goede doel in kwestie doen. Er wordt namelijk 1x per maand gesommeerd uitbetaald en goede doelen krijgen vanuit meerdere geefacties en overige donaties tegelijk uitbetaald.

Controle door particuliere actievoerders
Bij geefacties gestart voor jezelf of een ander waarbij de uitbetaling eerst bij jou als particulier binnenkomt op het opgegeven IBAN rekeningnummer geldt dat de actievoerder de uitbetaling wel zelf kan controleren.
Geef.nl kent een real-time online controle systeem en ontvangen donaties zijn 24/7 opvraagbaar. Inloggen kan als moderator (beheerder) van het desbetreffende aangesloten goede doel of als actievoerder via inloggen. De donateur bepaalt echter wel zelf bij het doneren welke privacy gegevens er gedeeld mogen worden.

Op de volgende manier geldt dat de uitbetaling van donaties gecontroleerd en gewaarborgd is:
 • Ieder goed doel kan alle donaties downloaden en controleren via de uitbetaling op het IBAN rekeningnummer van het desbetreffende goede doel via een beheerder account op Geef.nl;
 • Iedere individuele actievoerder kan dit ook bij een particuliere geefactie zelfstandig controleren waarbij de actie NIET voor een goed doel gestart is;
 • Ieder jaar stelt een onafhankelijk account de jaarrekening samen van de initiatiefnemer van Geef.nl op basis van onze administratie. Zie: https://www.geef.nl/nl/page/jaarverslag.
 • In de donatievoorwaarden garandeert Geef.nl de uitbetaling aan goede doelen of aan de desbetreffende particuliere geefactie voor jezelf of een ander.
7. Hoe kan een goed doel de donatiemodule aan de website koppelen?
Het is mogelijk een URL (link) te genereren naar de donatiemodule. Dit doe je als beheerder van het goede doel bij de beheeropties bij jullie goede doel. Ga dus ingelogd als beheerder naar jullie goede doel pagina waar je beheerder van bent en kies voor Genereer donatiemodulelink. Zie het voorbeeldplaatje hieronder wat je als beheerder van jullie goede doel op jullie goede doel pagina binnen Geef.nl moet zien:Zo kan de donatiemodule:
 • actie- of projectmatig ingezet worden (geoormerkte donaties verwerken);
 • kun je bepalen naar welke betalingsvormen je wel/geen link wil leggen;
 • kun je bepalen in welke taal de donatiemodule opent;
Voor iedere betalingsvorm kun je dus een afzonderlijke link gebruiken. Deze wizard kun je zo vaak je wil gebruiken om meerdere URL's op te vragen. Zo kun je op eens engelstalige website bijvoorbeeld op een donatiepagina doorlinken naar alleen de opties CreditCard terwijl op de nederlandstalige website alle betaalopties worden aangeboden.

Via het CMS systeem van Geef.nl kunnen de kleuren van de donatiemodule aangepast worden zodat deze past in de huisstijl van de organisatie.
 
8. Moet de actie het streefbedrag gehaald hebben voordat er uitbetaald wordt?
Nee. Geef.nl is een donatieplatform waarbij geldt dat iedere donatie onomkeerbaar is en dus ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt ook al is het streefbedrag (nog) niet gehaald.
9. Wij hebben geen (digitale) nieuwsbrief. Waarom wordt deze optie wel gevraagd in de donatiemodule?
De donatiemodule is een standaard module die voor alle particulieren en goede doelen op Geef.nl geldt. Veel zaken binnen de donatiemodule zijn op maat in te stellen. Echter niet de mogelijkheid de vraag of men de Geef.nl (digitale) nieuwsbrief wil ontvangen.

 
10. Zijn er en zo ja waarom minimale donatiebedragen in de donatiemodule?
Ja, Geef.nl kent minimale donatiebedragen vanaf 5 euro en hoger bij een donatie aan goede doelen en aan geefacties voor particulieren.

Bij transacties onder de 5 euro geldt dat diverse partijen (banken, creditcard maatschappijen, PSP's, belastingdienst, etc.) kosten doorberekenen aan het Geef platform waardoor er uiteindelijk minder bij het goede doel of de particulier terecht komt en Geef.nl geld moet bijleggen bij deze transacties. Dit is iets wat we met zijn allen niet willen natuurlijk omdat Geef.nl dan niet lang zal bestaan. Vandaar de minimale bedragen per betaalvorm. Daarnaast geldt dat de donatiemodule een standaard module is die voor alle particulieren en goede doelen op Geef.nl geldt. Het is dus niet mogelijk per betaalvorm van het minimale bedrag per betaalvorm af te wijken per particulier of goed doel.
 
11. Waarom krijg ik de melding er is geen bank gekozen terwijl ik dat wel gedaan heb?
Je gebruikt de verouderde Safari 9 browser op een Mac. Installeer Safari 10 of hoger of gebruik een up2date versie van Firefox. MAC OS X gebruiker die 10.9.x of lager hebben kunnen Safari niet op versie 10 of hoger krijgen. Gebruik in dat geval een up2date versie van de Firefox internet browser. Zie hier waarom je moet upgraden naar een nieuwere versie van Safari.
12. Hoe werkt de doorlopende machtigingen optie binnen de donatiemodule?
Geef.nl biedt in samenwerking met Slimpay goede doelen een veilige en eenvoudig donatiemodule voor het verwerken van doorlopende machtigingen via desktop, mobiel en tablet. Voor eenmalige transacties raden wij betalingen via iDeal, Creditcard etc. aan.

Hoe werkt het?
Een machtiging met een unieke SMS validatiecode wordt gevalideerd door een donateur op het systeem van Slimpay. De SEPA euro incasso (machtiging) wordt vervolgens geincasseerd door Slimpay via een IBAN rekeningnummer van Stichting Derdengelden GeefGratis. Wij verwerken de machtiging en incasseren de machtiging bij de donateur en we maken de donatie(s) 1x per maand gesommeerd per goed doel over.

SEPA incasso's via Slimpay krijgen de 1e dag van de volgende maand waarin ze geincasseerd worden als donatiedatum. Het kan dus voorkomen dat op 13 maart een machtiging afgegeven wordt die op het donatieoverzicht 1 april als datum krijgt. Dit betekent dat een donatie pas in de 2e maand volgend waarop het bedrag geïncasseerd is wordt uitbetaald. In dit geval krijgt de machtiging van 13 maart dus de donatiedatum 1 april en wordt dus begin mei bij alle donaties over april uitbetaald. Dit komt omdat een donateur de machtiging nog kan storneren of er kunnen andere betaalproblemen (onvoldoende saldo, naam/nummer stemmen niet overeen, etc.) zich voordoen waardoor de donatie alsnog niet is binnen gekomen. We moeten dus extra tijd inruimen voor SEPA-euro incasso's voordat we deze uitbetalen.

Wanneer zien wij als goede doel de donatie in de overzichten?
Omdat een machtiging nog gestorneerd kan worden geldt dat we deze transactie niet real-time maar na de 15e van de maand volgend op de maand waarin deze is uitgevoerd pas als 100% laten zien op de website en in de downloads. Via de download van alle transacties via het CMS systeem is dan te zien welke donaties er voor de desbetreffende maand verwerkt zijn. Dit is dus altijd minimaal 1 maand later dan waarin de machtiging verwerkt is.

Worden donateurs geautomatiseerd bedankt bij een incasso / doorlopende machtiging?
Nee, dit omdat donateurs nog de mogelijkheid hebben een incasso in te trekken. 
13. Hoe weet ik als donateur dat ik niet opgelicht wordt?
Zie onze pagina over veilig doneren, www.geef.nl/nl/page/veilig-doneren die uitleg geeft aan donateurs hoe veilig te doneren aan acties.
14. Krijgen wij de NAW gegevens van donateurs?
Ja, maar alleen voor die betalingsvormen die niet perse anoniem hoeven plaats te vinden. De volgende betalingen worden altijd anoniem gedaan: 0900-HELPONS. Voor de overige betaalvormen geldt dat de donateur kan kiezen om anoniem te doneren of aan te geven dat hij/zij niet wil dat de persoonsgegevens doorgestuurd worden aan het goede doel. Doet de donateur dit niet dan krijgt uw organisatie de ingevulde NAW gegevens door.
 
15. Krijgen wij de donatiegegevens per e-mail en zo ja op welk e-mailadres?
Ja, maar e-mail is nooit 100% betrouwbaar. Denk aan anti-spam en anti-virus filters etc. Zie de e-mails met donatiegegevens als signaleringsberichten via e-mail die de organisatie op de hoogte brengen wie er hoeveel voor welk project heeft gedoneerd. Om 100% zekerheid te hebben m.b.t. transacties geldt dat deze in real-time opgevraagd kunnen worden via het CMS systeem binnen Geef.nl voor goede doelen. De e-mails worden gestuurd naar het e-mailadres van de beheerder van het goede doel. Iedere beheerder van een goed doel bepaalt zelf welke notificaties hij/zij vanuit Geef.nl ontvangt.
 
16. Hoe wordt mijn donatie afgeschreven en hoe weet ik zeker dat mijn geld goed terecht komt?
Alle donaties komen binnen via een derdengeldenrekening van een CPSP (Collecterende Payment Service Provider) op het Stichting Derdengelden GeefGratis IBAN rekeningnummer.

De CPSP die we gebruiken om donaties t.b.v. goede doelen en particulieren te verwerken is Curo en via het volgende IBAN rekeningnummer worden de donaties van uw rekening afgeschreven: NL41ING0687547407. Dit ziet er ongeveer zo uit op uw bankafschrift:

Tegenrekening/IBAN: NL41 INGB 0687 5474 07
Ten name van: Geef.nl via CURO Payments
Omschrijving Txxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tbv [Naam goede doel / particulier]

De donatiegelden worden dus gescheiden gehouden van alle andere geldstromen. De goede doelen en particulieren worden direct vanuit de derdengeldenrekening Stichting Derdengelden GeefGratis uitbetaald.

LET OP! Let op bij het doneren aan acties waarbij de donatiegelden aan een particulier worden uitbetaald. Acties voor goede doelen kunnen door een particulier of een organisatie worden gevoerd. Als het om particuliere geldinzamelingsacties gaat, zullen de donaties naar een persoonlijk IBAN-nummer worden overgemaakt. Geef.nl adviseert particuliere acties alleen te steunen als de actievoerder een bekende is!

Tip: Let goed op met het doen van donaties aan een particuliere actie waarvan je de actievoerder niet kent. De donatie is onomkeerbaar. Doneer dus echt alleen aan acties waarvan je de actievoerder persoonlijk kent en je weet dat je dus niet opgelicht wordt. We hebben hiervoor een VEILIG DONEREN pagina die meer uitleg geeft over veilig doneren aan particuliere acties. 
17. Is Google analytics te koppelen aan de donatiemodule?
Nee. Geef.nl gebruikt standaard Google Tag Manager en Google Analytics maar voor goede doelen is het niet mogelijk zelf de pagina's op Geef.nl te volgen.
 
18. Is de donatiemodule meertalig in te zetten?
Ja. De donatiemodule is in 5 talen inzetbaar: Nederlandstalig
Engelstalig
Duitstalig
Franstalig
Spaanstalig

Je kunt direct een link naar de donatiemodule leggen in een bepaalde taal zodat je per taal op de website de juiste link naar de juiste taalversie van de donatiemodule kunt leggen. Dit kan dan ook nog eens per taal. Hoe naar de taalversie te linken, zie uitleg hoe de gegevens van jullie goede doel te beheren. Kies op de pagina van jullie goede doel voor de optie [Genereer donatiemodulelink]
19. Kunnen we de donatiemodule in een webshop inzetten?
Ja/Nee. Nee, het is niet de bedoeling dat de donatiemodule van Geef.nl als afrekenmodule in een webwinkel ingezet wordt. Echter als het afrekenen van 1 bepaald product of dienst ook als een donatie gezien kan worden voor het goede doel is het wel mogelijk. Het afrekenen moet dan gezien worden als een donatie. Sowieso staat overal binnen de donatiemodule de termen: donatie, doneren etc. De donateur moet dus begrijpen dat het bestellen van het product of dienst eigenlijk een donatie aan het goede doel is.
 
20. Wat is het verschil tussen een eigen iDEAL contract en iDEAL via de donatiemodule van Geef.nl?
De donatiemodule van Geef.nl is een centraal onderdeel van de online fonsenwervende tools die Geef.nl biedt. Het toevoegen van een betaalknop richting iDEAL maakt het niet 123 voor de organisatie mogelijk te weten Wie (volledige NAW gegevens), hoeveel en voor welk project heeft gedoneerd aan de organisatie (geoormerkte donaties). Dit kan standaard wel met de donatiemodule van Geef.nl. Daarnaast geldt dat een particulier of goed doel de koppeling naar iDEAL niet door een implementatiepartner hoeft te laten programmeren wat vaak honderden zoniet duizenden euro's kost. Dat is nu net de reden waarom de donatiemodule van Geef.nl er is gekomen. Kosten besparen aan de kant van particullieren en goede doelen zodat niet iedere particulier of goed doel opnieuw het wiel moet uitvinden en telkens opnieuw moet betalen aan implementatiepartners. Met alleen een iDEAL betaalknop op je website weet je als organisatie dus nog steeds niet voor welk project de donatie is bestemd of voor welke actievoerder een donatiemodule is. Zonder deze fondsenwervende tools rondom het betalen heb je weinig aan een rechtstreekse iDEAL koppeling.
 
21. Ontvangen wij als particulier of goed doel te ontvangen facturen?
Nee. Sinds augustus 2016 verstrekken we geen facturen meer. In het CMS systeem zijn de maandoverzichten op te vragen en te downloaden bij donatieoverzicht voor goede doelen en actievoerders. Voor alle donaties na 1-1-2018 is exact in te zien wat het transactiebedrag, bruto donatiebedrag, eventuele transactiekosten, vrijwillige bijdrage aan het platform Geef en de daadwerkelijke uitbetaalde netto donatie is. De donaties zijn btw vrijgesteld. Facturen behoren dus tot het verleden. Zie onze nieuwsbrief hierover: www.geefgratis.nl/nieuwsbrieven/2016/gd20160902.html
 
22. Hoe krijgen wij een QR-code die hoort bij een donatiemodule link?
Gebruik als goed doel de donatiemodule URL wizard (zie vraag 7). Op de vervolg pagina na het opvragen van de desbetreffende link naar de donatiemodule wordt automatisch de bijbehorende QR-code aangeboden. Als particulier kun je de link op de DONEER NU button van je actie door een online QR code generator halen en die gebruiken.
 
23. Kunnen wij de betaalvormen zelf instellen?
Nee, Geef.nl beheert voor alle particulieren en goede doelen de betaalvormen in de donatiemodule. Indien een bepaalde donatievorm uitgezet of juist weer aangezet moet worden dan kan dit per e-mail aangevraagd worden via info(at)geef.nl met daarbij de vraag een bepaalde betaalvorm in de donatiemodule aan of uit te zetten met vermelding van de naam van het desbetreffende goede doel en het aansluitnummer bij Geef.nl. TIP: ondanks dat alle betaalvormen aanstaan en het goede doel er maar 2 op hun website wil gebruiken geldt dat je niet direct de overige betaalvormen hoeft te deactiveren. Vraag 7 geeft uitleg hoe te koppelen met de donatiemodule. Dit kun je ook per betaalvorm doen zodat alleen die betaalvormen gebruikt worden op de eigen website die je als goed doel wil. Op de overige websites zouden dan alsnog alle betaalvormen gebruikt kunnen worden door de donateurs. Vergeet niet dat iedere donateur haar/zijn eigen voorkeur betaalmiddel heeft.
 
24. Waarom kunnen wij geen PayPal donaties ontvangen als aangesloten goede doel?
PayPal staat Geef.nl alleen toe online donaties te verwerken voor goede doelen als Collecterende Payment Service Provider (CPSP) voor die goede doelen die zaken doen met banken die voldoen aan de voor PayPal vereiste OFAC controles. Omdat PayPal een Amerikaans bedrijf is, zijn zij verplicht OFAC controles te verrichten voor alle transacties die via PayPal gedaan worden. Omdat de ontvanger van de donatiegelden, het goede doel, niet via PayPal gecontroleerd kan worden, dient er aan de kant van Geef.nl een controle plaats te vinden. Na onderzoek heeft PayPal vastgesteld dat de benodigde OFAC controles worden uitgevoerd door vijf banken, te weten:
 • ABN
 • ING
 • Rabo
 • RBS
 • Deutsche Bank
Omdat deze banken deze OFAC controle reeds heeft uitgevoerd, hoeft Geef.nl dit zelf niet te doen. Goede doelen die aangesloten zijn bij een andere bank zouden theoretisch wel gebruik kunnen maken van de PayPal mogelijkheid via Geef.nl maar Geef.nl zal dan een controle moeten uitvoeren op basis van deze OFAC controles (middels bijvoorbeeld Worldcheck). Omdat hier meer dan 15.000 euro kosten per jaar bij komen kijken heeft Geef.nl in overleg met PayPal besloten alleen voor die goede doelen online donaties te verwerken voor goede doelen die zaken doen met de eerder genoemde 5 banken. Bij Geef.nl geldt dat 85+ % van de aangesloten goede doelen bij 1 of meerdere van de 5 hierboven genoemde banken bankiert. Indien uw goede doel via de donatiemodule van Geef.nl PayPal donaties wil ontvangen dan zult u met 1 van bovenstaande banken zaken moeten gaan doen of uw bank aan PayPal laten bewijzen dat het zich aan de OFAC controles houdt zodat deze bank aan het lijstje van de banken die zich aan deze controles houden toegevoegd kan worden zodat u alsnog donaties kunt ontvangen via PayPal.
 
25. Kan er via SMS gedoneerd worden in de donatiemodule?
SMS doneren zal er wat Geef.nl betreft NOOIT komen. Geef.nl vindt dat er een minimaal bedrag van iedere donatie bij het goede doel terecht moet komen. Dit is helaas nog steeds onmogelijk bij SMS donaties omdat hier in veel gevallen transactiekosten van wel 20+ procent worden doorberekend. Daarom zullen wij SMS als betaalvorm nooit toevoegen in de donatiemodule. Er zijn al tal van providers in SMS land die donaties via SMS toestaan. Onze tip is daar GEEN gebruik van te maken omdat net als wij dit doen wij er van uit gaan dat goede doelen er normen en waarden op na houden en niet aan hun donateurs hoeven uit te laggen waarom er soms 40% of meer inhouding plaatsvindt zoals dit bij SMS doneren vaak het geval is. Geef.nl zal in de toekomst wel donatievormen toevoegen waarbij een SMS onderdeel is van het donatieproces. Dit zal meer als validatie etc. gebruikt worden dan als echte SMS betaalvorm aan te bieden.
 
26. Zijn er andere valuta mogelijkheden?
De donatiemodule maakt het mogelijk te doneren in euro's. Andere valuta wordt niet ondersteund.
 
27. Is de gift van onze donateurs aan ons als ANBI goed doel wel fiscaal aftrekbaar?
Donaties die verlopen via de donatiemodule GEEF.NL worden verwerkt door Stichting Derdengelden GeefGratis (SDG). SDG is tussenpersoon en doet niet mee in de transactie. De transactie gaat als volgt: A -> B -> C Waarbij geldt dat: A. De donateur is die via B. Tussenpersoon SDG doneert aan C. Het gekozen goede doel B telt niet mee in de donatie omdat A doneert aan C. Zolang C zelf een ANBI is geldt dat de donatie fiscaal aftrekbaar is mits de donateur aan alle overige fiscale eisen voldoet. Of B, SDG, zelf een ANBI is doet er m.b.t. deze donatie(s) niet toe.
 
28. Kunnen wij de donatiemodule aan onze Facebook Page koppelen?
Ja, dit kan. Ga als beheerder van een goed doel naar jullie goede doel pagina. Kies daar voor Facebook koppeling. Hierna kan de donatiemodule met 1 simpele link aan de Facebook Page van jullie goede doel gekoppeld worden door de beheerder van jullie Facebook page. LET OP! Facebook staat dit alleen nog toe als je Facebook page minimaal 2.000 likes heeft.
 
29. Op welk IBAN rekeningnummer keert Geef.nl de ontvangen donaties uit?
De ontvangen donaties worden 1x per maand gesommeerd per particulier en goed doel uitbetaald op het IBAN rekeningnummer dat door de particullier en goed doel zelf binnen Geef.nl is ingevoerd. Iedere particulier en goed doel is er dus zelf verantwoordelijk voor de juiste IBAN rekeningnummers te verstrekken en up-to-date te houden via het CMS op geef.nl.
 
30. Is aanmelding bij een Payment Service Provider zoals Adyen, Mollie, Curo, Ingenico, Sisow, etc. nodig?
Nee, dit verloopt via Geef.nl. Wij hebben voor alle betaalvormen een contract en je hoeft als particulier of goed doel voor donaties ontvangen via Geef.nl geen contract met een Payment Service Provider aan te gaan.
 
31. Van wie is Geef.nl?
Geef.nl is een initiatief van Geef B.V.. Op de over ons pagina lees je meer over de initiatiefnemers achter Geef.nl.
 
32. Hoe zit het met mijn privacy als donateur?
Geef toont minimaal de namen van de actievoerders en de donateurs. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je dus niet als donateur met je naam op de website staan doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld J. Cruijff staat wil dit niet zeggen dat dit Johan Cruijff is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam. Er kunnen honderden mensen dezelfde naam hebben en al is het een unieke naam dan kan het zo zijn dat iemand deze naam bij het doneren ingevoerd heeft. Dit wil dus niet zeggen dat jij dit bent. Dus alleen een naam waarbij de voornaam afgekort is met alleen de beginletter bevat dus geen privacy gevoelige informatie en tonen wij dus op onze websites.

Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website. Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft. Indien zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google een volledige voornaam hebben geïndexeerd dan is dit een verouderde indexering vanuit de zoekmachine waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen. Wij maken via onze websites geen volledige namen openbaar en korten de voornaam altijd af tot alleen de 1e letter.

Mocht(en) bepaalde donateurs hoe dan ook dat hun naam verwijderd wordt van internet en hun donatie omgezet wordt naar een anonieme donatie dan doen wij dit op aanvraag per individuele donateur. Iedere donateur kan daartoe een e-mail sturen naar info@geef.nl met daarin de datum van zijn/haar donatie, het bedrag en aan welk goed doel is gedoneerd via welke naam. Als we al deze informatie ontvangen hebben kunnen we de desbetreffende donatie opzoeken en naar anoniem omzetten. Let er op dat we goed zullen controleren of de e-mail waarvan de aanvraag tot het anoniem maken van de donatie wordt gedaan zullen controleren met het eventueel opgegeven e-mailadres bij de desbetreffende donatie.
 
33. Het totaalbedrag van de actie is niet omhoog gegaan na mijn donatie!
De donaties worden realtime getoond bij de donatieoverzichten. De totalen per goede doel, actie, evenement, project en/of bedrijf worden 1x per uur bijgewerkt. 1x per uur worden de totalen dus up2date gebracht.
 
34. Kunnen we als bedrijf een betalingsbewijs of factuur ontvangen voor de donatie?

Er worden GEEN facturen verstrekt door Geef.nl. Een donatie via het Geef platform is een gift zonder tegenprestatie. De bemiddelingsdienst via onze Geef service wordt aan de donateur doorberekend waarbij blijft gelden dat het om een gift zonder tegenprestatie gaat en daardoor ontvangt de donateur (bruto gift) en de uiteindelijk ontvangende partij (netto gift) geen factuur. De afschrijving van het donatiebedrag op het IBAN rekeningnummer is het betalingsbewijs. Het meest in het oog springende verschil tussen sponsoring en een gift, is het feit dat bij sponsoring sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie die voor de ondernemer een zakelijk karakter heeft. Dat is bij een gift niet het geval.

35. Ik hoor dat sommige mensen het 0900 helpons nummer niet kunnen bellen om te doneren?
0900 helpons is alleen toegankelijk voor die telefoon abonnementen waarbij de 090x diensten NIET geblokkeerd zijn en is alleen een betaalvorm die aan goede doelen wordt aangeboden. Meer en meer telecom providers blokkeren nu standaard de 090x diensten op mobiele abonnementen en pas als men deze blokkade laat opheffen kan het 0900 helpons nummer gebeld worden om te doneren. Doneren vanuit het buitenland is (in veel gevallen) niet mogelijk.
 
36. Ik kan niet doneren via Internet Explorer of met een iPad 1 of iPad 2?
Geef raadt donateurs die willen doneren en de gebruikers van Geef.nl het gebruik van Internet Explorer af en over te stappen op een meer gangbare internet browser zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera of andere up2date internet browser. Geef.nl heeft alleen basis ondersteuning voor Internet Explorer 11 en zeker niet voor de lagere versies van Internet Explorer (v10 en lager). Deze Internet Explorer 11 browser is daarnaast niet meer gangbaar en inmiddels een paar jaar vervangen door Microsoft Edge onder windows 10. Met een beetje geluk geldt dat je met IE11 nog Geef.nl kunt gebruiken maar we geven er geen ondersteuning op. Daarnaast moet je m.b.t. iPhones/iPads van Apple minimaal iOS 11 of hoger hebben. Deze versie van iOS wordt niet meer aangeboden op oudere iPads zoals de iPad 1 en 2 en die worden dus ook niet (meer) ondersteund. 
37. Zit de acceptgiro als betaaloptie binnen de donatiemodule?
Nee.
38. Is mijn gift (donatie) aftrekbaar via mijn belastingaangifte?
Dat hangt er vanaf. Donaties aan acties waarbij het geld direct bij particulieren binnenkomt zijn NIET aftrekbaar via de belastingaangifte. Donaties die gedaan worden aan goede doelen en waarbij dit goede doel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is zijn aftrekbaar via de belastingaangifte als diegene die de belastingaangifte doet ook aan de eisen van de belastingdienst voldoet, de de website van de belastingdienst voor meer informatie wanneer een gift wel/niet aftrekbaar is. Het platform Geef.nl is geen belemmering voor de aftrek bij de belastingaangifte. Iedereen die doneert aan een goed doel dat op Geef.nl staat en waarbij dit goede doel een ANBI is kan als aan de overige eisen van de belastingdienst voldaan is de gift aftrekken bij de belastingaangifte.
39. Welke regels gelden er bij het doneren via creditcard aan een goed doel?
 1. De volgende landen worden NIET geaccepteerd: GH en UG.
 2. Geef.nl accepteert alleen creditcard transacties die geverifieerd zijn via het 3D protocol – alle kaarten uitgegeven door Visa (verified by Visa) en Mastercard (Mastercard securecode). American express wordt NIET als creditcard ondersteund;
 3. Geef.nl hanteert een limiet voor creditcard transacties van € 20.000,-

Meer vragen?

Zie de helpdesk pagina's.