Annuleren
OK
×

FAQ

Veelgestelde vragen

1. Wordt er geld ingehouden op donaties?
Ja. Standaard geldt dat de diensten van Stichting GeefGratis op basis van No Cure No Pay worden aangeboden aan de aangesloten goede doelen. Dit betekent dat er geen abonnementskosten voor de standaard diensten worden doorberekend en dat er alleen op online donaties en verzilverde DoneerBON(nen) standaard geld ingehouden wordt.

Waarom wordt er geld ingehouden?
GeefGratis maakt gebruik van diverse partners waaronder banken, creditcard maatschappijen, payment service providers etc. etc. Al deze partijen berekenen transactiekosten, percentages etc. door. Zonder inhouding zou het niet mogelijk zijn via Geef.nl aan goede doelen te doneren. 

Wat krijgen donateurs, actievoerders en goede doelen hiervoor terug? 
Door gebruik te maken van Geef.nl geldt dat:
 • een goed doel online donaties kan ontvangen zonder investering;
 • een goed doel zelf niets hoeft te programmeren;
 • een goed doel automatisch een donatie widget krijgt die aan profielen op geefcommunities toegevoegd kunnen worden;
 • iedere internetter voor een goed doel een actie gratis kan opstarten via geef.nl waarbij een goed doel de donatiegelden ontvangt;
 • een goed doel online inzage krijgt in de donatiegegevens via een verfijnde rapportagemodule;
 • een goed doel meerdere donatievormen kan aanbieden (iDEAL, creditcard, SEPA euro incasso, 0900 helpons, PayPal, kadobon-online en sofortbanking);
 • een goed doel via de eigen website donaties kan vragen;
 • een goed doel de donatiemodule per project kan inzetten met terugkoppeling hoeveel er gedoneerd is, door wie en aan welk project;
 • een goed doel geen risico's loopt. Eventuele fraudezaken komen voor rekening van GeefGratis zodat u zelf geen nasleep hebt;
 • de donaties door bekende Payment Service Providers (PSP's) worden verwerkt (Sisow / Ingenico / MultiSafePay);
 • een goed doel zelf geen contracten hoeft aan te gaan met de diverse partijen waaronder banken en creditcard maatschappijen;
 • een goed doel automatisch aan andere fondsenwervende websites deelneemt waarmee uw organisatie extra donatiegelden kan ontvangen (www.doneerbon.nl, www.gefeliciteerd.nl, etc.)
Hoeveel wordt er ingehouden?
Er wordt standaard 8% ingehouden op donaties die via Geef.nl zijn verwerkt. De inhouding is btw vrijgesteld. Indien een goed doel een zilveren of gouden partner van geef.nl is geldt dat er een kickback fee wordt gegevenn waardoor de uiteindelijk inhouding lager zal uitvallen, zie: abonnementsvormen voor de mogelijke abonnementsvormen die door ieder goed doel zelf te kiezen zijn. Bij aansluiting van een goed doel wordt standaard de no cure no pay variant geactiveerd. Het goede doel bepaalt dus zelf of het 92%, 95% of zelfs 97% van iedere donatie ontvangt. 
2. Wanneer betaalt Geef.nl de donaties aan goede doelen uit?

Geef.nl maakt 2 weken na het begin van de volgende maand volgend op de lopende maand de ontvangen donaties over aan de goede doelen. De donaties worden gesommeerd per goed doel uitbetaald. Echter geldt dat Geef.nl ook graag ziet dat het geld zo snel als mogelijk bij het goede doel terecht komt. Het komt er in de praktijk op neer dat we aan het begin van de volgende maand (rond de 3e) volgend op de lopende maand de donatiegelden overmaken.

Uitbetaling vindt geautomatiseerd plaats op basis van de door het aangesloten goede doel zelf ingegeven en te beheren bank- of gironummers en op naam van de instelling zoals bekend in de goede doelen database. Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door het aangesloten goede doel. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer zorgt er voor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde organisatie kan er voor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden (NAAM/NUMMER STEMMEN NIET OVEREEN). Ieder aangesloten goede doel is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen op basis van de te ontvangen facturen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.

Indien gebruik gemaakt is van projectmatig doneren (zie vraag 7) geldt dat per individuele donatie via het CMS systeem in te zien is ten behoeve van welk project of actie(voerder) er gedoneerd is

3. Wat is de omschrijving van de uitbetaling?
Geef.nl maakt de donaties altijd met een vaste omschrijving over. Deze omschrijving is: Donaties [maand] [jaar] via donatiemodule Stichting GeefGratis. Dit zijn dus de totalen van alle transacties in 1 maand. Om de individuele donaties op te vragen kan ieder goed doel inloggen in het CMS systeem. Daar ziet de moderator (beheerder) wie er hoeveel heeft gedoneerd en eventueel (indien de donatiemodule projectmatig ingezet wordt) aan welk project behorende bij een eventuele interne projectcode.
4. Via welke betalingsvormen kan er gedoneerd worden?
Er kan gedoneerd worden via:
 • iDEAL (Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS, Fortis, etc.)
 • CreditCard (MasterCard, Visa, American Express)
 • PayPal
 • SEPA euro incasso (doorlopende machtiging)
 • Kadobon-online
 • 0900-HELPONS
5. Worden donateurs automatisch bedankt voor hun donaties?
Alleen die donateurs die een emailadres ingevuld hebben en aangegeven hebben bedankt te willen worden voor de donatie krijgen geautomatiseerd een donatie certificaat met daarop de naam, het gedoneerde bedrag, een uniek certificaatnummer, het logo van het goede doel en een bedanktekst. In de e-mail aan het goede doel die signaleert dat er is gedoneerd staat dit als volgt:

Optie 1: geen bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: NEE (de donateur heeft niet aangegeven bedankt te willen worden. U hoeft dus NIETS te doen)

Optie 2: wel een bedankje Certificaat en bedankje ontvangen?: JA

Het certificaat inclusief bedankje wordt automatisch verzonden. Je hoeft als aangesloten goede doel in beide gevallen dus niets te doen. Klik hier voor een voorbeeld van de bedank e-mail die gestuurd wordt naar de donateur na een online donatie.
6. Kunnen goede doelen alle individuele donaties opvragen of downloaden?
Ja, alle individuele donaties (NAW+ gegevens) kunnen opgevraagd of gedownload worden: Op het moment dat de donatie 100% afgerond is krijgt ieder aangesloten goede doel de donatiegegevens (bedrag/naw etc.) per e-mail toegestuurd. Dit is een signalering e-mail; E-mail is geen 100% betrouwbaar systeem door mailservers en spamfilters kan het namelijk gebeuren dat je e-mails misloopt. Door in het CMS systeem van Stichting GeefGratis in te loggen kunnen alle individuele donaties opgevraagd of gedownload worden als een excelsheet waardoor je als goed doel precies weet wie, hoeveel en optioneel* aan welk project er gedoneerd is. Dit is een real-time systeem en ontvangen donaties zijn hierbinnen 24/7 opvraagbaar. Inloggen kan als moderator (beheerder) van het desbetreffende aangesloten goede doel via /login;

Maandelijks worden de donatiebedragen uitbetaald en ontvangt uw goede doel hiervan een factuur met daarop het totaal van het uit te betalen donatiebedrag in die maand. Dit bedrag op de factuur moet overeenkomen met het totaal aan alle individuele donaties in 1 maand voor uw goede doel. Dit is uw 1e controle middel op het juist en volledig uitbetalen van de donatiebedragen door GeefGratis aan uw organisatie. * Bij vraag 7 wordt uitgelegd hoe de donatiemodule projectmatig in te zetten zodat bekend is voor welk project de donatie bestemd is.
7. Hoe kan een goed doel de donatiemodule aan de website koppelen?
Via de volgende URL: www.geef.nl/uitleg-donatiemodule is het mogelijk een URL (link) te genereren naar de donatiemodule. Zo kan de donatiemodule:
 • actie- of projectmatig ingezet worden;
 • kun je bepalen naar welke betalingsvormen je wel/geen link wil leggen;
 • kun je bepalen in welke taal de donatiemodule opent;
Voor iedere betalingsvorm kun je dus een afzonderlijke link gebruiken. Deze wizard kun je zo vaak je wil gebruiken om meerdere URL's op te vragen. Zo kun je op eens engelstalige website bijvoorbeeld op een donatiepagina doorlinken naar alleen de opties CreditCard terwijl op de nederlandstalige website alle betaalopties worden aangeboden.

Via het CMS systeem van Stichting GeefGratis kunnen de kleuren van de donatiemodule aangepast worden zodat deze past in de huisstijl van de organisatie.

Voor een uitgebreid seminar dat laat zien hoe te koppelen met de donatiemodule, zie: www.vimeo.com/22749608.
 
8. Kunnen goede doelen de donaties 1 op 1 realtime doorkrijgen/verwerken?
Ja, dat is mogelijk. Indien uw organisatie technisch een en ander op de rit kan krijgen dan kan uw organisatie via een POST methode op het moment dat een donatie plaatsvindt deze informatie geautomatiseerd ontvangen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk de donaties geautomatiseerd te verwerken zodat ze direct in het administratiepakket staan dat uw organisatie gebruikt. Klik op [documentatie] voor de uitleg.
 
9. Wij hebben geen (digitale) nieuwsbrief. Waarom wordt deze optie wel gevraagd in de donatiemodule?
De donatiemodule is een standaard module die voor alle aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratig geldt. Veel zaken binnen de donatiemodule zijn op maat in te stellen. Echter niet de mogelijkheid de vraag of men een (digitale) nieuwsbrief wil ontvangen. Waarom niet? Dit omdat (digitaal) tussen aanhalingstekens staat en dezelfde vraag dus geldt voor zowel een digitale of gedrukte nieuwsbrief. De vraag zou ook gelezen kunnen worden als: Houd mij op de hoogte! Daarnaast is het verstandig om deze vraag NIET te deactiveren omdat ondanks dat je als organisatie wellicht nog geen nieuwsbrief verstuurd je wel al aan het verzamelen van gegeven begint mocht dit ooit wel het geval zijn. Het zou dus onverstandig zijn deze optie niet op te nemen vandaar dat deze ook niet te deactiveren is.

Donateurs die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden kunnen dus benaderd worden via een (digitale) nieuwsbrief. Per donatie wordt aangegeven of men op de hoogte gehouden willen worden via de optie Nieuwsbrief Ja/Nee. Het antwoord dat men gegeven heeft bepaald of deze donateurs benaderd mogen worden.
 
10. Waarom zijn er minimale donatiebedragen in de donatiemodule?
Stichting GeefGratis wil dat er minimaal 90% van het gedoneerde geld bij het goede doel terecht komt. In de praktijk geldt dat er 92% van een donatie wordt uitbetaald en dat er dus 8% wordt ingehouden. Bij transacties onder de 5 euro geldt dat er meer dan 8% ingehouden wordt door de diverse partijen (banken, creditcard maatschappijen, PSP's, belastingdienst, GeefGratis, etc.) waardoor er uiteindelijk minder bij het goede doel terecht komt. Dit is iets wat we met zijn allen niet willen natuurlijk. Vandaar de minimale bedragen per betaalvorm. Daarnaast geldt dat de donatiemodule een standaard module is die voor alle (aangesloten) goede doelen op geef.nl geldt. Het is dus niet mogelijk per betaalvorm van het minimale bedrag per betaalvorm af te wijken per goed doel.
 
11. Waarom komen creditcard donaties niet meteen voor op mijn overzicht?
In verband met voorkoming van fraude worden creditcard donaties 48 uur "on hold" gehouden en pas na 48 uur daadwerkelijk verwerkt. Dit om in geval van fraude met creditcard in te kunnen grijpen zodat hier niemand (de creditcardhouder, Stichting GeefGratis en goede doel) de dupe van wordt. Dit betekent wel dat 100% donaties pas na 48 uur gemaild worden en op het transactie overzicht binnen het CMS systeem verschijnen. Wel worden de donaties netjes getoond met de datum waarop ze hebben plaatsgevonden.
 
12. Hoe werkt de doorlopende machtigingen optie binnen de donatiemodule?
Stichting GeefGratis biedt in samenwerking met Slimpay goede doelen een veilige en eenvoudig donatiemodule voor het verwerken van doorlopende machtigingen via desktop, mobiel en tablet. Voor eenmalige transacties raden wij betalingen via iDeal, Creditcard etc. aan.

Hoe werkt het?
Zodra een machtiging met een unieke SMS validatiecode is gevalideerd door een donateur op het systeem van Slimpay, ontvangt deze direct een email ter bevestiging. De SEPA euro incasso (machtiging) wordt vervolgens geincasseerde door Slimpay via een IBAN rekeningnummer van Stichting Derdengelden GeefGratis. Wij verwerken de machtiging en incasseren de machtiging bij de donateur en we maken de donatie(s) 1x per maand gesommeerd per goed doel over.

SEPA incasso's via Slimpay krijgen de 1e dag van de volgende maand waarin ze geincasseerd worden als donatiedatum. Het kan dus voorkomen dat op 13 maart een machtiging afgegeven wordt die op het donatieoverzicht 1 april als datum krijgt. Dit betekent dat een donatie pas in de 2e maand volgend waarop het bedrag geïncasseerd is wordt uitbetaald. In dit geval krijgt de machtiging van 13 maart dus de donatiedatum 1 april en wordt dus begin mei bij alle donaties over april uitbetaald. Dit komt omdat een donateur de machtiging nog kan storneren of er kunnen andere betaalproblemen (onvoldoende saldo, naam/nummer stemmen niet overeen, etc.) zich voordoen waardoor de donatie alsnog niet is binnen gekomen. We moeten dus extra tijd inruimen voor SEPA-euro incasso's voordat we deze uitbetalen.

Wanneer zien wij als goede doel de donatie in de overzichten?
Ondanks dat machtigingen nog gestorneerd kunnen worden geldt dat we deze transactie niet real-time maar wel zodra dit aangeboden is aan de bank door Slimpay in te zien zullen zijn met dus de 1e dag van de volgende maan. Via de download van alle transacties via het CMS systeem is dan te zien welke donaties er voor de desbetreffende maand verwerkt zijn. Dit is dus altijd minimaal 1 maand later dan waarin de machtiging verwerkt is.
 
13. Zit de acceptgiro als betaaloptie binnen de donatiemodule?
Nee.
 
14. Krijgen wij de NAW gegevens van donateurs?
Ja, maar alleen voor die betalingsvormen die niet perse anoniem hoeven plaats te vinden. De volgende betalingen worden altijd anoniem gedaan: 0900-HELPONS. Voor de overige betaalvormen geldt dat de donateur kan kiezen om anoniem te doneren. Doet de donateur dit niet dan krijgt uw organisatie de ingevulde NAW gegevens door. Meer dan 70% van alle donaties worden NIET anoniem gedaan.
 
15. Krijgen wij de donatiegegevens per e-mail en zo ja op welk e-mailadres?
Ja, maar e-mail is nooit 100% betrouwbaar. Denk aan anti-spam en anti-virus filters etc. etc. Zie de e-mails met donatiegegevens als signaleringsberichten via e-mail die de organisatie op de hoogte brengen wie er hoeveel voor welk project heeft gedoneerd. Om 100% zekerheid te hebben m.b.t. transacties geldt dat deze in real-time opgevraagd kunnen worden via het CMS systeem van Stichting GeefGratis voor aangesloten goede doelen. De e-mails worden altijd gestuurd naar het algemene e-mailadres dat opgegeven is in het CMS systeem van Stichting GeefGratis. Dit algemene e-mailadres wordt op alle websites gecommuniceerd. Indien u wilt dat de donatiegegevens bij een specifiek persoon binnen de organisatie uitkomt en niet op het algemene e-mailadres dat door uzelf ingegeven en te beheren is via het CMS systeem dan geldt dat uzelf binnen uw e-mail ontvangende programma een regel kunt instellen die de signaleringsberichten afkomstig van de donatiemodule van Stichting GeefGratis forward naar de desbetreffende persoon. Dit kan bijvoorbeeld via rules in Outlook en anders kan uw interne IT helpdesk/systeembeheer of externe IT partij uitleggen of en hoe dit te regelen is.
 
16. Ik hoor dat sommige mensen het 0900 helpons nummer niet kunnen bellen om te doneren?
0900 helpons is alleen toegankelijk voor die telefoon abonnementen waarbij de 090x diensten NIET geblokkeerd zijn. Meer en meer telecom providers blokkeren nu standaard de 090x diensten op mobiele abonnementen en pas als men deze blokkade laat opheffen kan het 0900 helpons nummer gebeld worden om te doneren. Doneren vanuit het buitenland is (in veel gevallen) niet mogelijk.
 
17. Is Google analytics te koppelen aan de donatiemodule?
Ja. U wilt dus precies kunnen volgen hoe vaak de donatiemodule wordt benut etc.? Het is mogelijk een eigen Google Analytics code of welke andere analytics code in de donatiemodule van GeefGratis op te nemen.

Standaard betaalknoppen zoals iDEAL hebben deze optie natuurlijk niet. Meer en meer kwam de vraag bij GeefGratis binnen of de donatiemodule ook uitgebreid kon worden met een analytics code die specifiek door het goede doel te volgen is. Ieder aangesloten goede doel kan hun analytics code doormailen op info(at)geefgratis.nl met de vraag dit bij de donatiemodule toe te voegen.

Wat te doen om de google analytics code in de donatiemodule te krijgen?

Login op Google Analytics en maak een google analytics tracking code op de volgende manier aan:
 1. Kies binnen Google analytics voor: Nieuw profiel toevoegen
 2. En dan voor: Een profiel toevoegen voor een nieuw domein (https).
 3. En dan er in zetten: test.geef.nl/donatiemodule.php
 4. Voltooien
 5. En dan krijg je nog een keer voltooien of opslaan De tracking code die je hebt terug gekregen van Google Analytics in een email sturen aan info(at)geefgratis.nl en wij plaatsen dit in de database.
Geen idee wat hierboven allemaal staat? Lees je eerst in voor wat betreft Google Analytics of begin er niet aan. Gebruik het alleen als je weet wat je er mee kunt en hoe het toe te passen. In ieder geval helpen we nu weer een hoop goede doelen bij het volgen van de donatiemodule.
 
18. Is de donatiemodule meertalig in te zetten?
18. Is de donatiemodule meertalig in te zetten? Ja. De donatiemodule is in 5 talen inzetbaar: Nederlandstalig
Engelstalig
Duitstalig
Franstalig
Spaanstalig

Je kunt direct een link naar de donatiemodule leggen in een bepaalde taal zodat je per taal op de website de juiste link naar de juiste taalversie van de donatiemodule kunt leggen. Dit kan dan ook nog eens per taal. Hoe naar de taalversie te linken, zie test.geef.nl/donatiemodule_uitleg.php
 
19. Kunnen we de donatiemodule in een webshop inzetten?
Ja/Nee. Nee, het is niet de bedoeling dat de donatiemodule van GeefGratis als afrekenmodule in een webwinkel ingezet wordt. Echter als het afrekenen van 1 bepaald product of dienst ook als een donatie gezien kan worden voor het goede doel is het wel mogelijk. Het afrekenen moet dan gezien worden als een donatie. Sowieso staat overal binnen de donatiemodule de termen: donatie, doneren etc. De donateur moet dus begrijpen dat het bestellen van het product of dienst eigenlijk een donatie aan het goede doel is.
 
20. Wat is het verschil tussen een eigen iDEAL contract en iDEAL via de donatiemodule van GeefGratis?
De donatiemodule van Stichting GeefGratis is een centraal onderdeel van allerlei online fonsenwervende tools (denk aan www.geefsamen.nl, www.doneerbon.nl, www.allegoededoelen.nl etc.). Het toevoegen van een betaalknop richting iDEAL maakt het niet 123 voor de organisatie mogelijk te weten Wie (volledige NAW gegevens), hoeveel en voor welk project heeft gedoneerd aan de organisatie. Dit kan standaard wel met de donatiemodule van Stichting GeefGratis. Daarnaast geldt dat een goed doel de koppeling naar iDEAL niet door een implementatiepartner hoeft te laten programmeren wat vaak honderden zoniet duizenden euro's kost. Dat is nu net de reden waarom de donatiemodule van Stichting GeefGratis er is gekomen. Kosten besparen aan de kant van de goede doelen zodat niet ieder goed doel opnieuw het wiel moet uitvinden en telkens opnieuw moet betalen aan implementatiepartners. Met alleen een iDEAL betaalknop op je website weet je als organisatie dus nog steeds niet voor welk project de donatie is bestemd of voor welke actievoerder een donatiemodule is. Zonder deze fondsenwervende tools rondom het betalen heb je weinig aan een rechtstreekse iDEAL koppeling.
 
21. Ontvangen wij als goed doel te ontvangen facturen?
Nee. Sinds augustus 2016 verstrekken we geen facturen meer. In het CMS systeem zijn de maandoverzichten op te vragen en te downloaden bij donatieoverzicht. Mocht de maandkeuze niet verschijnen kies dan voor een taal (NL/EN) en het zal alsnog werken. Doordat de donaties btw vrijgesteld zijn ontvangen goede doelen 92% zonder dat er nog btw over de inhouding van 8% berekend wordt. Facturen behoren dus tot het verleden. Zie onze nieuwsbrief hierover: http://www.geefgratis.nl/nieuwsbrieven/2016/gd20160902.html
 
22. Hoe krijgen wij een QR-code die hoort bij een donatiemodule link?
Gebruik de donatiemodule URL wizard (zie vraag 7). Op de vervolg pagina na het opvragen van de desbetreffende link naar de donatiemodule wordt automatisch de bijbehorende QR-code aangeboden.
 
23. Kunnen wij de betaalvormen zelf instellen?
Nee, GeefGratis beheert voor alle aangesloten goede doelen de betaalvormen in de donatiemodule. Indien een bepaalde donatievorm uitgezet of juist weer aangezet moet worden dan kan dit per e-mail aangevraagd worden via info(at)geefgratis.nl met daarbij de vraag een bepaalde betaalvorm in de donatiemodule aan of uit te zetten met vermelding van de naam van het desbetreffende goede doel en het aansluitnummer bij Stichting GeefGratis. TIP: ondanks dat alle betaalvormen aanstaan en het goede doel er maar 2 op hun website wil gebruiken geldt dat je niet direct de overige betaalvormen hoeft te deactiveren. Vraag 7 geeft uitleg hoe te koppelen met de donatiemodule. Dit kun je ook per betaalvorm doen zodat alleen die betaalvormen gebruikt worden op de eigen website die je als goed doel wil. Op de overige websites (waaronder die van GeefGratis) zouden dan alsnog alle betaalvormen gebruikt kunnen worden door de donateurs. Vergeet niet dat iedere donateur haar/zijn eigen voorkeur betaalmiddel heeft.
 
24. Waarom kunnen wij geen PayPal donaties ontvangen als aangesloten goede doel?
PayPal staat GeefGratis alleen toe online donaties te verwerken voor goede doelen als Collecterende Payment Service Provider (CPSP) voor die goede doelen die zaken doen met banken die voldoen aan de voor PayPal vereiste OFAC controles. Omdat PayPal een Amerikaans bedrijf is, zijn zij verplicht OFAC controles te verrichten voor alle transacties die via PayPal gedaan worden. Omdat de ontvanger van de donatiegelden, het goede doel, niet via PayPal gecontroleerd kan worden, dient er aan de kant van stichting GeefGratis een controle plaats te vinden. Na onderzoek heeft PayPal vastgesteld dat de benodigde OFAC controles worden uitgevoerd door vijf banken, te weten:
 • ABN
 • ING
 • Rabo
 • RBS
 • Deutsche Bank
Omdat deze banken deze OFAC controle reeds heeft uitgevoerd, hoeft GeefGratis dit zelf niet te doen. Goede doelen die aangesloten zijn bij een andere bank zouden theoretisch wel gebruik kunnen maken van de PayPal mogelijkheid via GeefGratis maar GeefGratis zal dan een controle moeten uitvoeren op basis van deze OFAC controles (middels bijvoorbeeld Worldcheck). Omdat hier meer dan 15.000 euro kosten per jaar bij komen kijken heeft Stichting GeefGratis in overleg met PayPal besloten alleen voor die goede doelen online donaties te verwerken voor goede doelen die zaken doen met de eerder genoemde 5 banken. Bij GeefGratis geldt dat 85+ % van de aangesloten goede doelen bij 1 of meerdere van de 5 hierboven genoemde banken bankiert. Indien uw goede doel via de donatiemodule van GeefGratis PayPal donaties wil ontvangen dan zult u met 1 van bovenstaande banken zaken moeten gaan doen of uw bank aan PayPal laten bewijzen dat het zich aan de OFAC controles houdt zodat deze bank aan het lijstje van de banken die zich aan deze controles houden toegevoegd kan worden zodat u alsnog donaties kunt ontvangen via PayPal.
 
25. Kan er via SMS gedoneerd worden in de donatiemodule?
SMS doneren zal er wat GeefGratis betreft NOOIT komen zolang de telecom operators meer dan 10% inhouden. Zie onze nieuwsbrief uit 2007 hierover, klik hier. GeefGratis vindt dat er minimaal 90% van iedere donatie bij het goede doel terecht moet komen. Dit is helaas nog steeds onmogelijk bij SMS donaties. Daarom zullen wij zolang dit niet binnen 90% uitbetaling past nooit toevoegen in de donatiemodule. Er zijn al tal van providers in SMS land die donaties via SMS toestaan. Onze tip is daar dus GEEN gebruik van te maken omdat net als wij dit doen wij er van uit gaan dat goede doelen er normen en waarden op na houden en aan hun donateurs kunnen uitleggen dat er minimaal 90% van hun donatie goed terecht is gekomen in plaats van 40% of meer inhouding zoals dit bij SMS doneren is. GeefGratis zal in de toekomst wel donatievormen toevoegen waarbij een SMS onderdeel is van het donatie proces. Dit zal meer als validatie etc. gebruikt worden dan als echte SMS betaalvorm aan te bieden.
 
26. Zijn er andere valuta mogelijkheden?
De donatiemodule maakt het mogelijk te doneren in euro's. Andere valuta wordt niet ondersteund. Dit omdat we een statistisch overzicht online hebben staan waarbij er niet omgerekend wordt via wisselkoersen per donatie. Daarnaast geldt dat GeefGratis na 1 maand gesommeerd per goed doel uitbetaald en dat niet iedere transactie vastgelegd wordt met de op dat moment geldende wisselkoers etc. Administratief gezien is het wellicht mogelijk dit te automatiseren maar meerdere valuta zorgen voor veel vragen van de kant van aangesloten goede doelen die vaak lastig te beantwoorden zijn. Alles met 1 valuta (euro) zorgt er voor dat het administratief makkelijk te verwerken is en daarnaast transparant is voor de aangesloten goede doelen zodat er geen vragen open kunnen staan hoe een bepaalde transactie overgemaakt is.
 
27. Is de gift van onze donateurs aan ons als ANBI goed doel wel fiscaal aftrekbaar?
Donaties die verlopen via de donatiemodule GEEF.NL worden verwerkt door Stichting Derdengelden GeefGratis (SDG). SDG is tussenpersoon en doet niet mee in de transactie. De transactie gaat als volgt: A -> B -> C Waarbij geldt dat: A. De donateur is die via B. Tussenpersoon SDG doneert aan C. Het gekozen goede doel B telt niet mee in de donatie omdat A doneert aan C. Zolang C zelf een ANBI is geldt dat de donatie fiscaal aftrekbaar is mits de donateur aan alle overige fiscale eisen voldoet. Of B, SDG, zelf een ANBI is doet er m.b.t. deze donatie(s) niet toe.
 
28. Kunnen wij de donatiemodule aan onze Facebook Page koppelen?
Ja, dit kan. Surf naar www.geefgratis.nl/facebook en geef het aansluitnummer bij Stichting GeefGratis in en druk op versturen. Hierna kan de donatiemodule met 1 simpele link aan de Facebook Page van jullie goede doel gekoppeld worden.
 
29. Op welk IBAN rekeningnummer keert Geef.nl de ontvangen donaties uit?
De ontvangen donaties worden 1x per maand gesommeerd per goed doel uitbetaald op het IBAN rekeningnummer dat door het goede doel zelf in het CMS systeem is ingevoerd. Ieder goed doel is er dus zelf verantwoordelijk voor de juiste IBAN rekeningnummers te verstrekken en up-to-date te houden via het CMS op geef.nl.
 
30. Is aanmelding bij een PSP zoals Ingenico of Sisow nodig?
Nee, dit verloopt via Stichting GeefGratis. Wij hebben voor alle betaalvormen een contract en je hoeft als goed doel voor donaties ontvangen via geef.nl geen contract met een PSP aan te gaan.
 
31. Van wie is Geef.nl?
Geef.nl is een initiatief van Stichting GeefGratis. Op de over ons pagina lees je meer over de initiatiefnemers achter Geef.nl en Stichting GeefGratis.
 
32. Hoe zit het met mijn privacy als donateur?
Geef toont minimaal de namen van de actievoerders en de donateurs. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je dus niet als donateur met je naam op de website staan doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld J. Cruijff staat wil dit niet zeggen dat dit Johan Cruijff is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam. Er kunnen honderden mensen dezelfde naam hebben en al is het een unieke naam dan kan het zo zijn dat iemand deze naam bij het doneren ingevoerd heeft. Dit wil dus niet zeggen dat jij dit bent. Dus alleen een naam waarbij de voornaam afgekort is met alleen de beginletter bevat dus geen privacy gevoelige informatie en tonen wij dus op onze websites.

Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website. Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft. Indien zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google een volledige voornaam hebben geïndexeerd dan is dit een verouderde indexering vanuit de zoekmachine waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen. Wij maken via onze websites geen volledige namen openbaar.

Mocht(en) bepaalde donateurs hoe dan ook dat hun naam verwijderd wordt van internet en hun donatie omgezet wordt naar een anonieme donatie dan doen wij dit op aanvraag per individuele donateur. Iedere donateur kan daartoe een e-mail sturen naar info@geef.nl met daarin de datum van zijn/haar donatie, het bedrag en aan welk goed doel is gedoneerd via welke naam. Als we al deze informatie ontvangen hebben kunnen we de desbetreffende donatie opzoeken en naar anoniem omzetten. Let er op dat we goed zullen controleren of de e-mail waarvan de aanvraag tot het anoniem maken van de donatie wordt gedaan zullen controleren met het eventueel opgegeven e-mailadres bij de desbetreffende donatie.
 
33. Het totaalbedrag van de actie is niet omhoog gegaan na mijn donatie!
De donaties worden realtime getoond bij de donatieoverzichten. De totalen per goede doel, actie, evenement, project en/of bedrijf worden 1x per uur bijgewerkt. 1x per uur worden de totalen dus up2date gebracht.
 

Meer vragen?

Zie de helpdesk pagina's.