OK
×

Transparantie

Donatiemodule Geef.nl

Donateurs hebben in de Geef.nl donatiemodule volledige transparantie over hun donatie en van iedere donatie gaat er gemiddeld 98,5% naar het ontvangende doel. De donateur weet exact hoeveel euro het doel ontvangt en kan een vrijwillige bijdrage aan het platform geven zodat de donatie zelfs 100% naar het doel gaat en de donateur daarnaast het platform ondersteunt. Deze bijdrage is niet verplicht.

Deze aanpassing sinds begin 2021 tijdens het doneren is in het kader van de pilot gedragscode donatieplatformen doorgevoerd. De pilot loopt op dit moment en wordt door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) uitgevoerd. Hier heeft ook het Geef platform een bijdrage aan geleverd. De gedragscode schrijft onder andere voor dat er transparant aan de donateur gecommuniceerd wordt wat er met zijn/haar donatiebedrag gebeurt.

Zie hier hoe die gedragscode donatieplatformen via NOS.nl bekend is gemaakt. Sinds begin 2021 geldt dat het CBF via de pilot bepaalde platformen waaronder Geef.nl aan het toetsen is, zie hier.

Tijdens het doneren wordt aan de donateur bij het betalen aangegeven hoeveel er uiteindelijk NETTO naar het doel gaat en wat er naar het platform gaat.

Geef is naar onze bescheiding mening het eerste en enige donatieplatform in de wereld die de donateur TIJDENS het doneren direct en transparant laat zien wat er netto naar de ontvangende partij gaat. Daar zijn we trots op. Andere platformen zeggen dat ze gratis zijn maar laten de donateur niet tijdens het doneren zien wat het doel daadwerkelijk ontvangt. Dat blijkt in veel gevallen diep weggestoken in de website en er is niet duidelijk of het alleen om een percentage gaat of dat er transactiekosten bijkomen en of er nog BTW hierover doorberekend wordt aan de donateur.

In detail

De donatiemodule is een stappenplan:

 • Stap 1: Donateur geeft aan welk bedrag hij/zij aan het ontvangende doel wil doneren
 • Stap 2: Donateur kiest de betaalmethode
 • Stap 3: Donateur kiest de vrijwillige bijdrage of kiest ervoor liever (transactie)kosten te betalen
  • Donateur bepaalt dus hoeveel er vrijwillig aan het platform wordt gegeven waarbij de donatie uit punt 1 100% naar het goede doel gaat of er wordt gekozen voor (transactie)kosten waarbij deze afgaan van het bedrag gekozen in stap 1
 • Stap 4: Donateur bepaalt welke NAW-gegevens hij deelt m.b.t. de donatie
 • Stap 5: Donateur kan optioneel een reactie achterlaten.
 • Stap 6: Donateur gaat akkoord met de voorwaarden en drukt op DONEREN en gaat afrekenen

Er geldt sinds 5 januari 2021 niet langer een inhouding van 5%. Dit omdat goede doelen die 1.000 euro via een donatie kregen 950 euro ontvingen en de donateurs dus 50 euro moesten betalen. Goede doelen vonden dit een fors bedrag dat zij moesten inleveren op een 1.000 euro donaties. Als de donateur niet voor een vrijwillige bijdrage kiest geldt dat er meer naar het goede doel gaat. Hieronder een voorbeeld van een donatie van 1.000 euro aan een ontvangend doel waarbij er nu veel meer bij het ontvangende doel terechtkomt:

Er gaat dus 974,11 euro naar het ontvangende doel in plaats van 950 euro voorheen. Hetzelfde geldt bij 100 euro. Er gaat meer naar de ontvangende partij.

Bij lagere bedragen geldt dat er iets meer aan transactiekosten wordt doorberekend. Dus bij jouw 10 euro voorbeeld geldt bijvoorbeeld:

Maar we zien vooral dit:

> 98% naar ontvangende doelen

Voorheen begon men met 10 euro en ging er altijd maar 9,50 naar de ontvangende partij. Nu begint men met 10 euro en is men in de meeste gevallen bereid om ook een vrijwillige bijdrage aan het platform te doen waardoor de 10 euro volledig naar de ontvangende partij gaat.

We kunnen melden dat sinds de aanpassing 5 januari 2021 de (transactie)kosten die Geef.nl doorberekent verder omlaag zijn gegaan. Sinds de start in 2004 met het verwerken van donaties heeft het Geef platfom structureel de (transactie)kosten weten te verlagen en ontvangt het uiteindelijke doel dus gedurende de jaren steeds meer van het donatiebedrag:

2004-2014: 10% (transactie)kosten inclusief btw voor de donateur en ontvangende partij ontvangt 90%

2014-2018: 8% (transactie)kosten exclusief btw voor de donateur en ontvangende partij ontvangt 90,32%

2018-2020: 5% (transactie)kosten btw vrijgesteld voor de donateur en ontvangende partij ontvangt 95%

2021:  ± 1,5% (transactie)kosten btw vrijgesteld voor de donateur en ontvangende partij ontvangt 98,5% *

* Dus het merendeel van de donateurs kiest om het bedrag waarmee men begon en wat men wilde doneren ook daadwerkelijk te doneren en dus voor een lage vrijwillige bijdrage te gaan waardoor we nu in de eerste 10 dagen zien dat er nog maar 1,5% aan transactie(kosten) worden betaald en de ontvangende partijen gemiddeld 98,5% ontvangen van iedere donatie. Het geef platform zal maandelijks dit percentage wat er uiteindelijk naar de ontvangende partijen gaat bijstellen en in de jaarrekening opnemen zodat iedereen kan zien wat er daadwerkelijk naar de ontvangende partijen van een donatie is gegaan. 

Het Geef platform doet er alles aan doet om zoveel mogelijk bij de ontvangende partijen te krijgen die dit het hardst nodig hebben en stellen de donateur centraal in zijn of haar keuze hoeveel vrijwillig bij te dragen aan het platform of liever toch voor lage (transactie)kosten te kiezen. De nieuwe manier van doneren betekent dat er bij de ontvangende partij dus gemiddeld over alle donaties 98,5% wordt uitbetaald.

Waarom worden er (transactie)kosten doorberekend of om een vrijwillige bijdrage gevraagd door het platform?

Een platform zoals Geef in de lucht houden kost veel geld. In onze jaarrekeningen staat onderstaande transparant en in detail uitgewerkt. Voor de volledigheid sommen we hieronder op waar een platform zoals Geef mee te maken krijgt. 

 • Hostingkosten
 • Ontwikkelingskosten
 • Internetkosten
 • Telefoonkosten
 • (Online)marketing kosten
 • KYC-kosten (Ken uw klant principe)
  • KYC is noodzakelijk in het kader van de WTF/WWTF wetgeving. Ondanks dat Geef zelf geen betaalinstellingen is eisen de betaalinstellingen waar Geef gebruik van maakt dat wij als platfrom aan KYC doen. Voor meer info zie deze link van Betaalvereniging Nederland over KYC;
 • Personeelskosten + loonadministratie
 • Accountants- en administratiekosten
 • Fiscale & Juridische kosten
 • PR kosten
 • Hardware kosten
 • Software kosten
 • Monitoring software
 • Verzekeringskosten
 • Vergaderkosten
 • KvK=kosten
 • DomeinnaamkostenKantoorautomatisering
 • Beveiligingskosten
  • SSL-certificaat kosten
  • Privacy-bescherming kosten
 • Etc.