OK
×

Stichting De Mussen Toevlucht

Stichting De Mussen Toevlucht logo 1

Al honderden jaren wonen huismussen gezellig vlak bij de mens. Hun getjilp en vrolijke capriolen zijn gezellig en ze houden de nare muggen weg bij ons. Maar langzamerhand gaat het steeds slechter met hen. Ze zijn stilletjes aan verdwenen uit het straatbeeld. Sinds de jaren '70 kelderen hun aantallen en dit blijft doorzetten. Het gaat inmiddels zo slecht, dat ze sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten staan. In 2014 luidde de Vogelbescherming de NOODKLOK; als we niet direct actie zouden ondernemen zouden 22 bekende vogelsoorten binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is dus 5 voor 12 voor de huismus; het is nú tijd voor actie, voor het te laat is!

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie, die de Huismus beschermt en ondersteunt door geheel Nederland, (en zo nodig daarbuiten), én die landelijk een netwerk opzet van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op, en onderhouden ze zo nodig. Daarmee geven we de Huismus een betere toekomst.

SDMT heeft als doel dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. We beschermen de huismus door het vergroten en in balans houden van bio-diversiteit, het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.

Je kunt via Geef.nl doneren aan Stichting De Mussen Toevlucht, maar dit goede doel onderhoudt niet zelf haar informatie. Er is daarnaast geen commerciële band tussen Geef.nl & Stichting De Mussen Toevlucht en Geef opereert volledig autonoom en onafhankelijk. Donaties via Geef.nl komen uiteindelijk bij Stichting De Mussen Toevlucht terecht zoals tussen gever en Geef.nl overeengekomen.
Klik hier voor meer informatie.
dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 115opgehaald
5donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
852901082
Geef:
7081

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo