OK
×

Vierde huismushabitat

Vierde huismushabitat logo 1
De huismus wordt met uitsterven bedreigd Al honderden jaren wonen huismussen gezellig vlak bij de mens. Hun getjilp en vrolijke capriolen zijn gezellig en ze houden de nare muggen weg bij ons. Maar langzamerhand gaat het steeds slechter met de huismus. Ze is zelfs stilletjes aan verdwenen uit het straatbeeld. Sinds de jaren '70 kelderen hun aantallen en dit blijft maar doorzetten. Het gaat inmiddels zo slecht, dat ze sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten staan. In 2014 luidde de Vogelbescherming de NOODKLOK; als we niet direct actie zouden ondernemen zouden 22 bekende vogelsoorten, waaronder de huismus, binnen afzienbare tijd verdwijnen uit Nederland. Het is dus vijf voor twaalf voor de huismus; het is nú tijd voor actie, voor het te laat is! De oorzaken zijn; een tekort aan voedsel, nestgelegenheid en beschutting. Nestplaatsen zijn verdwenen door moderne architectuur en de onwetendheid/bruuskheid van woningbouwverenigingen, die bij verbouwingen geen rekening houden met de huismus. De natuurlijke voedselbronnen zijn verdwenen door de intensieve agrarische methode, de mono-cultuur en de mega-stallen. Daardoor is de 'rijke' weide verdwenen met haar bloeiende bloemen en grassoorten, en is er maar één enkel, niet bloeiend, gras overgebleven. Een mus kan geen grassprietje opeten. En hun beschutting en tweede soort voedselbronnen zijn verdwenen door meer bebouwing en minder groen, zowel in steden als in dorpen. De tuinen zijn betegeld en kaal, zonder levend groen, waardoor er geen veilige vluchtplaatsen meer zijn tegen predatoren, en geen zaadjes, bessen, rozenbottels of vruchten meer te vinden zijn. De mensen vegen alles aan, de gevallen blaadjes, waar insecten onder leven, worden weggegooid, en de bomen in de stad zijn mooi, maar geven geen voedsel. Wij mensen halen al de natuur weg en zeggen dan; 'Ja, laat de natuur maar zijn gang gaan, die moet het probleem maar zelf oplossen.' Maar wij zijn de oorzaak van het probleem, en inmiddels hebben we zoveel schade aangericht op zoveel niveaus van het eco-systeem, dat de natuur zich niet meer zelf kan redden. En wij hoeven maar enkele handelingen uit te voeren om het weer leefbaar voor de huismus te maken. Een van de problemen die nu al zichtbaar zijn, zijn de muggenplagen en de gevaarlijke muggensoorten die ziektes overbrengen naar zowel dier als mens. Huismussen eten muggen, maar doordat er nog maar zo weinig zijn heeft de mug zijn kans gegrepen. Vraag is dus; wat hebben we liever; muggen of mussen? Daarbij, meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving. Het maakt onze woonomgeving aantrekkelijk, gezond, duurzaam en economisch concurrerend. In de oude stad Amsterdam is de terugloop van de huismus enorm; maar liefst 90%. Daarom hebben wij hier 10 jaar geleden, in hartje Jordaan, onze eerste groene huismussenhabitat gecreëerd. En met doorslaand succes! We hebben inmiddels de veruit grootste huismussenkolonie van Amsterdam e.o., officieel geteld door Dienst Ruimtelijke Ordening van gemeente Amsterdam. Met het succesvolle broedseizoen achter de rug hebben we zeker 210 huismussen; we zijn inmiddels een Meta-kolonie geworden, die voor nieuwe kolonies in de omgeving zorgt, bijvoorbeeld bij Het Rozenhofje. Daar is een geheel nieuwe kolonie ontstaan door onze offspring, die wel dagelijks komt eten, drinken en (zand)badderen bij ons, daar er ter plekke helaas niets voor ze te vinden is behalve beschutting en nestplek. Daarbovenop hebben we inmiddels succesvol een tweede groene huismussen-habitat opgericht in het Volkstuinpark Nut en Genoegen in West. En recentelijk mogen we zelfs nummer drie erbij zetten; we hebben een geheel nieuwe huismus-habitat opgericht op de Paardenwei op het Haarlemmerplein. We hebben inmiddels 10 jaar aan praktijkervaring. We onderhouden nu dus al VIJF separate, succesvolle huismussen-kolonies en -habitats!