OK
×

Leven in Albanië (Stichting)

Leven in Albanië (Stichting) logo 1

Stichting Leven in Albanië heeft als doel:

1.    Mensen met een handicap of mensen in een kansarme positie in Albanië te ondersteunen om zo een volwaardige leven te hebben in de samenleving.

2.    Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus in Albanië

Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:

o   Gelijkwaardige kansen scheppen voor kansarme en gehandicapte mensen. De Albanese regering speelt hierbij een belangrijke rol als vormgever van het maatschappelijk klimaat.

o   Acceptatie van de kansarme en gehandicapte mens binnen de samenleving. Dit uit zich in een positieve respectvolle behandeling van deze doelgroep.

o   Integratie van gehandicapten en kansarmen in de maatschappij. Een wezenlijk aspect hierbij is dat deze doelgroep een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan bieden. Praktisch betekent dit:

o   Professionele begeleiding voor de kansarme en gehandicapte mens.

o   Families die de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun kansarme/ gehandicapte familielid op zich nemen of deze zorg uit besteden. o   Hulpverlenende organisaties en kerken die samenwerken en op elkaar afstemmen.

o   Integratie van de Christelijke levensvisie in de hulpverlening.

o   Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op sociaal, geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk vlak

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 8.738,15opgehaald
184donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
819917199
Geef:
3318

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo