OK
×

Leven in Albanië (Stichting)

Leven in Albanië (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

Leven in Albanië (Stichting)

Bezoekadres:

Marijkelaan 2
3851RN Ermelo
Nederland

Postadres:

Marijkelaan 2
3851RN Ermelo
Nederland

E-mailadres:

info@leveninalbanie.org

Telefoonnummer:

0031651759991

RSIN nummer:

819917199

KvK-nummer:

08181595

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Jan (J.B.) Mannee
Voorzitter
19-09-2008
Leo (L.A.) Robbemond
Secretaris
19-09-2008
Jurrie (J.) Steenkamp
Penningmeester
15-05-2019
Peter (P.J.) Maris
Bestuurslid
19-09-2008
Loekie (L.) Jansma
Bestuurslid
01-10-2010
Siem (S.) Hiemstra
Bestuurslid
26-05-2021

Activiteiten

o Gelijkwaardige kansen scheppen voor kansarme en gehandicapte mensen. o Acceptatie van de kansarme en gehandicapte mens binnen de samenleving. o Integratie van gehandicapten en kansarmen in de maatschappij. o Albanezen (van jong tot oud) bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en helpen te groeien in hun geloof. o Professionele begeleiding voor de kansarme en gehandicapte mens. o Begeleiden en ondersteunen van families die de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun kansarme/ gehandicapte familielid op zich nemen of deze zorg uit besteden. o Hulpverlenende organisaties en kerken ondersteunen en waar mogelijk op elkaar afstemmen. o Integratie van de Christelijke levensvisie in de hulpverlening. o Het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op sociaal, geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk vlak. o Evangelisatie, en het werken aan geloofsopbouw zowel onder kinderen als volwassen.

Bestedingen

De ontvangen donaties worden volledig besteed aan de uitvoering van de projecten van de stichting. De exploitatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden en ter dekking van deze kosten wordt jaarlijks een maximale inhouding van 2% van de ontvangen donaties gereserveerd om de exploittaiekosten te kunnen betalen. De stichting heeft geen medewerkers in dienst en de exploitatiekosten hebben betrekking op het beheer van de website, verplichte lidmaatschappen en bankkosten.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding krijgen.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 8.738,15opgehaald
184donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
819917199
Geef:
3318

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo