OK
×

Geen kerk aan het Leksmondplein in Nellestein

 

Behartigen van de belangen van de bewoners van heel Nellestein met betrekking tot diverse (legale) activiteiten om de mogelijke komst van een kerk* aan het Leksmondplein te Amsterdam Zuidoost tegen te houden.

Dit o.a. vanwege de verwachte parkeerproblemen en geluidsoverlast door vele bezoekers van buiten de wijk en een hoog wit gebouw dat niet in de omgeving past. De activiteiten van de kerk hebben een aanzuigende werking op Nellestein en komen niet ten goede aan de bewoners van de wijk, die wel met diverse nadelige effecten zullen worden geconfronteerd.

Belangrijke activiteit is het bekostigen van juridische bijstand voor bijvoorbeeld bewoners slecht bij kas, of vereniging die de belangen van bewoners in de hele wijk behartigt, om de op 20 mei 2019 verleende omgevingsvergunning voor de bouw van deze kerk zo goed mogelijk aan te vechten d.m.v. bezwaar en vervolgens beroep om zodoende te voorkomen dat deze kerk er komt. Juristen kunnen helpen een bezwaar en een rechtszaak met goede argumenten te onderbouwen.

Andere activiteiten zijn a. het produceren van brieven, flyers en posters. Het organiseren van bewonersbijeenkomst(en) en het huren van een zaal hiervoor.

Uw bijdragen worden beheerd door de penningmeester van de BVN (Bewoners Vereniging Nellestein) samen met een kascommissie van de ‘initiatiefgroep’.

De acties om deze kerk tegen te houden worden door veel bewoners van Nellestein gesteund.

Woont u in Nellestein en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur uw naam, adres en e-mailadres aan 'leksmondpleinkerk@gmail.com'. 

Meer achtergrondinformatie: website BVN: https://www.bvnellestein.nl/wp/leksmondplein5/

*Het betreft het Ghanese kerkgenootschap ‘Replib’ (Stichting Resurrection Power & Living Bread Ministries)

 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
12-10-2022 13:12

Tegen het hoger beroep dat door de gemeente half augustus was ingediend bij de Raad van State, is door de ‘eisers’ (omwonenden) een uitgebreide ‘zienswijze’ ingediend. Er is dus tegeningegaan met argumenten. 

Omdat de gemeente erg lang doet over het nemen van een nieuw besluit (hier was op 14 april door de rechtbank 12 weken voor gegeven), hebben de omwonenden de gemeente hiervoor in gebreke gesteld. Hierdoor moet de gemeente de omwonenden een boetebedrag betalen. Op 9 september heeft de gemeente vervolgens een nieuw parkeeronderzoek en argumenten m.b.t. fietsparkeren gestuurd aan de advocaten. In het nieuwe parkeeronderzoek wordt een ruimer gebeid betrokken waarin auto’s volgens de gemeente zouden kunnen parkeren, namelijk heel Nellestein en het parkeerplaatsje voor Campanile. Daarbij werd ook een motivatie gestuurd waarom fietsparkeren door kerkbezoekers volgens hen wel in de openbare ruimte zou mogen plaatsvinden, terwijl dit volgens de gemeentenota over fietsparkeren op eigen terrein zou moeten gebeuren. De omwonenden kregen van de gemeente nog geen twee weken om hierop te reageren. Dit is tijdig gebeurd d.m.v. een uitgebreide zienswijze. Sindsdien is niets meer vernomen van de gemeente. Er is dus (nog?) geen nieuw besluit genomen m.b.t. de vergunning, waar de gemeente vanaf 14 april 12 weken voor had gekregen, inmiddels ongeveer 25 weken geleden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, zullen we dat hier doen.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
12-10-2022 12:42

Dank aan allen die de afgelopen tijd een bedrag hebben gedoneerd!

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
20-08-2022 10:36

Op 14 april 2022 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. In principe is er goed nieuws te melden, want het beroep door bewoners aangespannen is gegrond verklaard op bepaalde punten. Het betreft argumenten m.b.t. autoparkeren en fietsparkeren. Dit betekent dat de beslissing op bezwaar van de gemeente van februari 2020 is vernietigd. Ook is de gemeente veroordeeld tot betaling van de griffierechten en proceskosten die de bewoners hebben gemaakt. Naast de punten waarop de bewoners gelijk kregen zijn er nog diverse punten die niet door de rechtbank gegrond zijn verklaard.

De gemeente heeft van de rechtbank 12 weken de tijd gekregen om een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak. Er is de mogelijkheid gegeven om bepaalde zaken alsnog gemotiveerd aan te tonen. Bijvoorbeeld om een nieuw parkeeronderzoek te laten uitvoeren en daarbij een ruimer gebied te betrekken. De gemeente heeft na 12 weken wel aangekondigd iets te zullen sturen, maar heeft dit nog niet gedaan. Het is nu zo'n 17 weken verder.

Daarnaast konden beide partijen binnen 6 weken na verzending van de uitspraak in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden hebben hier gebruik van gemaakt m.b.t. punten die niet gegrond zijn verklaard of ten aanzien van uitgangspunten van de rechtbank voor (fiets)parkeren waar ze het niet mee eens zijn. Vorige week heeft ook de gemeente een ('incidenteel') hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Tot zover de ontwikkelingen op dit moment.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
05-03-2022 15:09

Op 20 januari 2022 vond de rechtszitting plaats. De rechtbank liet onlangs weten langer dan tot 3 maart de tijd nodig te hebben om tot een uitspraak  te komen. Er is zes weken verlenging aangekondigd. 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
28-11-2021 14:10

In verband met de nog te verwachten juridische kosten wordt een (extra) bijdrage op prijs gesteld.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
28-11-2021 14:06

De rechtbank heeft laten weten dat de zittingsdatum 20 januari 2022 om 9.00 uur is. Het beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer (in ieder geval twee rechters, vermoedelijk drie). Vooralsnog wordt het een fysieke zitting aan de Parnassusweg met beperkte mogelijkheid tot aanwezigheid van publiek. Hierover later meer.

 

 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
15-11-2021 12:46

We wachten al zeer lang op een zittingsdatum van de rechtbank zodat het beroep (namens bewoners en BVN) wordt behandeld. 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
31-05-2019 07:34

De laatste tijd hebben we geen actieve oproepen gedaan voor donaties, omdat we even wilden afwachten of de vergunning daadwerkelijk verleend zou worden.
Dit is nu een feit en voorbereidingen voor goede argumenten voor bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning zijn gestart. Zodra bekend is dat het tot nu bij elkaar gebrachte bedrag ontoereikend is, zal weer actief worden verzocht een bijdrage te leveren.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
22-03-2019 18:08

Fijn dat er nog steeds steunbetuigingen en financiële bijdragen komen.

 

 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
16-03-2019 16:55

Eerste afspraak met een advocaat ter oriëntatie staat voor komende week gepland.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
13-03-2019 22:45

Eerste € 2.000 bereikt en al contact met een advocaat opgenomen...

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
12-03-2019 17:36

Nog € 45,- en dan hebben we de eerste € 2.000 bereikt. In ieder geval kunnen we bijna een eerste afspraak met een advocaat maken. Op naar de €10.000!

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
09-03-2019 19:03

Lieve mensen, bewoners van Nellestein,

We hebben zo'n 1700 appartementen in Nellestein, met nog veel meer bewoners....Op dit moment zijn er 42 bedragen overgemaakt. Evident dat er nog heel veel donaties nodig zijn!

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
07-03-2019 21:55

Heeft u ook een buurvrouw, of buurman die wil bijdragen, maar niet beschikt over de digitale middelen die hier gevraagd worden, helpt u hen alstublieft door dit bedrag voor hen over te maken. Op die manier kan ieder haar/zijn steentje toch bijdragen.

 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
06-03-2019 21:03

Nog iets meer dan € 500,- en dan kunnen we het eerste gesprek met een advocaat voeren en een plan van aanpak opstellen. Op naar de € 2000.-!

 

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
04-03-2019 16:50

Ontvangt u ook bezoekers, of bijv. mantelzorgers die straks misschien geen parkeerplaats meer hebben? Hij of zij is uiteraard van harte welkom een kleine donatie te geven.

Initiatiefgroep Kerk aan het Leksmondplein?
03-03-2019 18:56

Fantastisch, eerste 'mijlpaal' bereikt, €1000. Als het zo doorgaat kunnen we binnenkort een advocaat inschakelen. Inmiddels hebben we flyers en posters kunnen betalen.

 

dakje met Geef-logo
€ 6.420 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 7.000
91%
159

donaties

141

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar deze actievoerder:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon
Er wordt uitbetaald op een SEPA IBAN rekeningnummer met de volgende tenaamstelling: Bewonersvereniging Nellestein

Delen

Aan wie wil je doneren?
×