OK
×
Actievoerder
Geert Klasens

Jeugd en welzijn

Stichting De Noodkreet is een onafhankelijke Stichting en mede afhankelijk van donaties en sponsoren. Zonder hun hulp zouden wij niet kunnen blijven bestaan en het mogelijk maken om ónze hulp te bieden in het belang van het kind.

Wij zijn een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en ondersteunt. Wij helpen ouders en kinderen, die vragen hebben of die zijn vastgelopen binnen de jeugdhulpverlening. De Noodkreet handelt altijd oplossingsgericht en in het belang van het kind. De Noodkreet werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden door professionals begeleid.

Stichting De Noodkreet heeft de ANBI status, dus u kunt uw donatie in bepaalde gevallen aftrekken van de inkomstenbelasting

Stichting Ouders en Jeugdzorg logo 2

Stichting Ouders en Jeugdzorg

Stichting Ouders en Jeugdzorg is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met de ondersteuning en begeleiding van ouders en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Het gaat daarbij om de behandeling van vragen, klachten en vastgelopen situaties.

De stichting is circa 16 jaar geleden ontstaan als een reactie op negatieve ervaringen in de jeugdhulpverlening van enkele “ervaringsdeskundige“ ouders.

De activiteiten omvatten o.a.: het verstrekken van informatie en advies, individuele trajectbegeleiding en signalering. Onderdeel van een traject kan zijn; dossierstudie, waarheidsvinding, notuleren, dossiervorming en deelname aan gesprekken en bemiddeling met cliënten van, Bureau Jeugdzorg en overige voogdijinstellingen, zorgaanbieders, Raad voor de Kinderbescherming, Klachtencommissies, advocaten, de rechtbank en andere relevante instanties.

Het belang en de Rechten van het Kind staan centraal. De stichting functioneert nu vanuit haar kantoor in Helmond en steunpunten in Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Ze streeft ernaar de gehele provincie Noord Brabant te bedienen. Ze werkt samen met alle relevante partijen in het veld van jeugdzorg om haar missie gestalte te geven.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
opgehaald van
5%
1

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar:

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie