OK
×

The Rights Forum

The Rights Forum logo 1

Organisatienaam:

The Rights Forum

Bezoekadres:

Zekeringstraat 17 A
1014BM Amsterdam
Nederland

Postadres:

Postbus 20565
1001NN Amsterdam
Nederland

E-mailadres:

info@rightsforum.org

Telefoonnummer:

0204882214

RSIN nummer:

8199.64.384

KvK-nummer:

09187533

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Jaap Doek
voorzitter
Jaap Hamburger
algemeen bestuurslid
Xander de Rijk
algemeen bestuurslid
Ghada Zeidan
algemeen bestuurslid
Theodora Siemons
algemeen bestuurslid
Hans Jordens
penningmeester

Activiteiten

We monitoren de Nederlandse politiek en maken zichtbaar welke standpunten politici ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict innemen. Ook registreren wij schendingen van het internationaal recht die de partijen plegen en rapporteren daarover. Bijzondere aandacht gaat uit naar het nederzettingenbeleid. De voortdurende bouw van illegale nederzettingen maakt vrede onmogelijk. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden vindt in beslotenheid plaats, zoals gesprekken die wij met politici voeren. Bij regering en parlement dringen we aan op een daadkrachtig en rechtvaardig Midden-Oosten beleid, waarmee Nederland en de Europese Unie een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict bevorderen. We informeren het publiek via opinieartikelen, interviews, een informatieve nieuwsbrief en onze website. Daarmee vragen wij aandacht voor de kernoorzaken van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Bestedingen

Het grootste deel van onze middelen (ca. 60%) wordt besteed aan voorlichting & publiciteit. Belangrijkste onderdeel hiervan is de website. Twee betaalde redacteurs schrijven artikelen en doen onderzoek. Ca. 20% van de middelen wordt besteed aan lobbywerk en beleidsbeïnvloeding. Onze directeur is ook onze lobbyist. Daarnaast wordt 10% van onze middelen besteed aan fondsenwerving en 10% aan beheer en administratie.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor het personeel (inclusief directie) wordt op hoofdlijnen de CAO van de Protestante Kerk Nederland gevolgd.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 7.843,30opgehaald
174donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8199.64.384
Geef:
3426

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo