OK
×

Stichting We Play

Stichting We Play logo 1

We Play is een in Den Haag gevestigde stichting die initiatieven ondersteunt die tot doel hebben om veilige, toegankelijke en inclusieve speelplaatsen voor kinderen te realiseren in ontwikkelingslanden. We Play richt zich daarbij met name op de groeiende stedelijke gebieden in Afrika en Azië. Daar bestaan namelijk nauwelijks plekken waar kinderen ongestoord kunnen spelen en van hun kindertijd kunnen genieten. Het is er druk, verkeer raast rond, overal wordt gebouwd en dan is er nog vervuiling, criminaliteit en natuurgeweld. Een omgeving dus met veel risico's, vooral voor kwetsbare groepen, zoals kinderen.  

We Play ondersteunt altijd lokale initiatieven die gericht zijn op behoeftes en welzijn van kinderen en de gemeenschappen waarin zij leven. We zoeken onder andere fondsen en andere middelen, creëren bewustzijn over de noodzaak van veilig spelen in Afrika en elders en faciliteren training en deskundig advies. Tevens vragen we aandacht voor het belang van speel-en recreatieplekken als onderdeel van de inrichting van openbare ruimtes in de alsmaar uitdijende urbane gebieden wereldwijd.

Op dit moment geven we ondersteuning aan een organisatie in Sierra Leone, Playground Foundation, die een speeltuin heeft gebouwd net buiten de hoofdstad Freetown. Tevens onderzoeken we mogelijkheden om initiatieven te helpen ontwikkelen in Kenya en Ghana. 

Aan onze stichting zijn mensen verbonden die een sterke affiniteit hebben met Afrika en Azië, doordat ze er gewerkt hebben of vandaan komen, en die betrokken zijn bij het welzijn van kinderen en spel en sport willen stimuleren.  

We Play onderschrijft het VN-Kinderrechtenverdrag (i.h.b. Artikel 31, dat gaat over het recht op vrije tijd, spel en recreatie) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (i.h.b. doelstelling 11, die gaat over duurzame steden en gemeenschappen en doelstelling 3 over een goede gezondheid en welzijn voor iedereen).

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 370opgehaald
11donaties

Geregistreerd bij

KvK:
RSIN:
854577063
Geef:
9593

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo