OK
×

Stichting Team Tundra

Stichting Team Tundra logo 1

Met het rijden van uitdagende challenges wordt de aandacht gevestigd op goede doelen, die een substantiële bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden en gezonde kansen voor kinderen en gezinnen in onze maatschappij. Stichting Team Tundra is in het leven geroepen om geld op te halen voor goede doelen die dit nut ondersteunen en om de aandacht te vestigen op doelgroepen, voor wie dit belang heel hoog is.

Stichting Team Tundra is opgericht op 7 juli 2017. Aanleiding voor de oprichting was de wens om bij te dragen aan goede doelen door het rijden van challenges.

In een bevoorrechte positie met gezonde mensen om ons heen en voldoende middelen voor levensonderhoud staat niet iedereen stil bij het zichtbare en onzichtbare leed waar kinderen en gezinnen onder kunnen lijden.

Oprichters van deze stichting hebben persoonlijk ondervonden wat ziekte en leed kan betekenen in het gezin en in de leefomgeving. Dat is dan ook de drijfveer geweest om iets te kunnen betekenen voor anderen.

Ziektes en ander leed mogen ver van mensen af staan, maar bestuursleden van Team Tundra hebben het besef dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de leef- en of gezondheidsomstandigheden van kinderen en gezinnen, voor wie dit niet gewoon is.

Een gezonde toekomst begint bij gezond zijn en gezonde levensomstandigheden hebben.

Wanneer dit niet aan de orde is drukt verdriet, wanhoop en alle emoties die daar bij komen een groot stempel op hele gezinnen en de toekomst van de kinderen en volwassenen die daar mee te maken hebben.

Wij halen geld op en hopen op steun van ieder die betrokken wil zijn bij onze doelen. Wij doen dit vrijwillig en onbetaald en zorgen dat dit op de juiste plek terecht komt. 

Donaties komen volledig ten goed aan de doelen die Team Tundra voor haar projecten kiest. Kosten worden tot een minimum beperkt. Investeringen en kosten aan de auto worden niet betaald vanuit de donatiegelden.

Over de inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af in een jaarverslag wat wij op onze website zullen publiceren.

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 5.482,50opgehaald
112donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
857779709
Geef:
8898

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo