OK
×

Stichting Landschap Overijssel

Stichting Landschap Overijssel logo 1

Organisatienaam:

Landschap Overijssel

Bezoekadres:

Poppenallee 39
7722KW Dalfsen
Nederland
Alleen op afspraak

E-mailadres:

info@landschapoverijssel.nl

Telefoonnummer:

0529401731

RSIN nummer:

002934243

KvK-nummer:

41022135

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Michael Sijbom
Directeur-bestuurder
01-01-2021

Activiteiten

We beheren, beschermen en ontwikkelen het prachtige streekeigen landschap. Wij beheren, beschermen en ontwikkelen natuur, in onze eigen natuurterreinen en we maken ons hard voor biodiversiteit in het landschap. Wij beheren, beschermen en ontwikkelen het waardevolle streekeigen landschap met hoge cultuurhistorische waarden. We onderhouden en herstellen landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden in heel Overijssel. Wij delen onze kennis met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap onder meer in onze kennisbank en met onze (online)cursussen. Daar waar we kunnen dragen we graag bij aan maatschappelijke opgaven. Wij stimuleren natuur op plekken waar kansen liggen. Gronden die wachten op hun definitieve ontwikkeling bieden mooie kansen voor tijdelijke natuur. We organiseren excursies, activiteitendagen en tentoonstellingen om mensen de waarde van het landschap te laten beleven onder meer vanuit onze drie bezoekerscentra. Met als doel dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen groene leefomgeving. We laten mensen met een zorgvraag groeien door ze te begeleiden bij het werken in de natuur. Daar profiteert de natuur en ook de mens. Wij willen mensen er bewust van laten worden hoe ons landschap is ontstaan en het zich ontwikkeld heeft opdat we ook in de toekomst zorgvuldig om kunnen blijven gaan met de unieke natuur en cultuurhistorische waarden van Overijssel.

Beloningsbeleid

Landschap Overijssel wordt geleid door 1 directeur/bestuurder. Deze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen. Vanaf 1 januari 2021 is dat de heer Michael Sijbom. De bestuurbezoldiging, volgens de definitie van de regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties wordt jaarlijks verantwoord in het jaarverslag van Landschap Overijssel. De bezoldiging past binnen de salarisschalen van de Raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Tevens wordt de regeling “beloning directeuren van Goede Doelen” nageleefd. De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. De medewerkers worden bezoldigd conform de Cao Natuur en Landschap, ondernemingsdeel De Landschappen.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 339,30opgehaald
4donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
002934243
Geef:
3941

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo