OK
×

Endometriose Stichting

Endometriose Stichting logo 1

Organisatienaam:

Endometriose Stichting

Bezoekadres:

Baandert 27
6136EM Sittard
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Baandert 27
6136EM Sittard
Nederland

E-mailadres:

penningmeester@endometriose.nl

RSIN nummer:

8156.17.987

KvK-nummer:

34181129

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
B. De Bie
Voorzitter (voorheen secretaris)
25-10-2002
C. Maasbach
Secretaris
01-01-2018
M. Drogenbroek
Bestuurslid
01-01-2018
J. Slender
Bestuurslid
1-10-2018
M. Hengeveld
Penningmeester
1-10-2018

Activiteiten

Wij werken samen met onze vrijwilligers aan aantal activiteiten. Activiteiten die we uitvoeren in het kader van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Daarnaast voeren we regelmatig projecten uit binnen deze aandachtsgebieden. In het kader van lotgenotencontact hebben we een besloten facebookgroep een info-mail adres en een vragen formulier. Daarnaast organiseren we regelmatig (online) EndoLounge's (ontmoetingsmomenten) en een jaarlijks Endometriose Awareness Event. In het kader van voorlichting geven we 3 keer per jaar de buikspreker uit. Organiseren we EndoLounges waarbij een zorgverlener aansluit voor informatie verstrekking. We onderhouden 2 websites met informatie en delen deze eveneens op onze social media platformen. Tevens onderhouden we op onze website een zorgwijzer waarbij we in kaart brengen waar je welke endometriosezorg kunt krijgen. In het kader van belangenbehartiging hebben wij contact en zijn we aangesloten bij de Patiënten Federatie en Ieder(in). Daarnaast hebben wij regelmatig contact en overleg met de beroepsvereniging zowel nationaal als internationaal. Elk jaar wordt er wereldwijd in de maand maart extra aandacht geschonken aan endometriose. Schrijf alvast in de agenda: MAART IS WERELD ENDOMETRIOSE MAAND. Let's Talk.period!

Bestedingen

Uw bijdrage wenden wij aan voor verschillende projecten en campagnes die bijdragen aan meer bewustwording en (h)erkenning. Dit zal lijden tot een kortere én tijdige(re) diagnosetijd, betere behandelingen en betrouwbare voorlichting. Wij zijn alle betrokkenen en geïnteresseerden zeer dankbaar voor de steun, erkenning en aandacht!

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt een vergoeding behoudens een vrijwilligersvergoeding en/of een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Er wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving omtrent de vrijwilligersvergoeding. Een uitzondering is de voorzitter van het bestuur die ook als parttime medewerker in dienst is bij de stichting. De voorzitter krijgt net als de andere parttime medewerker een beloning conform de cao Sociaal Werk.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 14.465,19opgehaald
604donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8156.17.987
Geef:
4523

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo