OK
×

Endometriose Stichting

Endometriose Stichting logo 1

Organisatienaam:

Endometriose Stichting

Bezoekadres:

Baandert 27
6136EM Sittard
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Baandert 27
6136EM Sittard
Nederland

E-mailadres:

penningmeester@endometriose.nl

RSIN nummer:

8156.17.987

KvK-nummer:

34181129

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
B. De Bie
Voorzitter (voorheen secretaris)
25-10-2002
C. Maasbach
Secretaris
01-01-2018
M. Drogenbroek
Bestuurslid
01-01-2018
J. Slender
Bestuurslid
1-10-2018
M. Hengeveld
Penningmeester
1-10-2018

Activiteiten

We werken hard aan allerlei activiteiten en projecten die bijdragen aan onze doelen en missie. Zoals de jaarlijkse Landelijke Endometriosedag, beurzen, congressen, evenementen, project bewustwording onder jongeren, besloten forum, magazine De Buikspreker, marketing, PR en interne en externe communicatie. En chatten en organiseren informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en lotgenoten, Alle informatievoorzieningen houden we up to date. En maken we veel gebruik van allerlei social media, zoals Twitter, Facebook, bloggen, Pinterest etc. Elk jaar wordt er wereldwijd in de maand maart extra aandacht geschonken aan endometriose. Schrijf alvast in de agenda: MAART IS WERELD ENDOMETRIOSE MAAND VOOR BEWUSTWORDING. Want...Samen maken we het verschil!

Bestedingen

Uw bijdrage wenden wij aan voor verschillende projecten en campagnes die bijdragen aan meer bewustwording en (h)erkenning. Dit zal lijden tot een kortere én tijdige(re) diagnosetijd, betere behandelingen en betrouwbare voorlichting. Wij zijn alle betrokkenen en geïnteresseerden zeer dankbaar voor de steun, erkenning en aandacht!

Beloningsbeleid

De projectleider en secretaresse worden betaald volgens de CAO-norm zorg en welzijn. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 7.455,36opgehaald
275donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8156.17.987
Geef:
4523

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo