OK
×

Downsyndroom (Stichting)

Downsyndroom (Stichting) logo 1

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de SDS o. a. de volgende taken op zich genomen: het inventariseren van de kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom; het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan; het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek; het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf; het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De slogan van de SDS luidt: informatie, intervention, inclusie.

Wil je donateur van ons worden? Regel het gemakkelijk via onze website: https://downsyndroom.nl/word-donateur/ 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 128.905,97opgehaald
4383donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
008593528
Geef:
4473

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo