OK
×

De Zonnesteen Hattem (Stichting)

De Zonnesteen Hattem (Stichting) logo 1

De Zonnesteen is een organisatie die een ontmoetingsplek biedt aan mensen van elke leeftijd die zelf of via naasten geconfronteerd worden met kanker, er wordt een veilige plek geboden voor uitwisseling van ervaringen om in plaats van patiënt (of diens naaste) mens te zijn. Geboden wordt een laagdrempelige begeleiding om de ervaring met kanker te verwerken en een uitnodigende omgeving om al dan niet uiting te geven aan wat iemand in verband met kanker meemaakt. Hierbij gaat het om ontmoetingen, maar ook om het kunnen volgen van cursussen waarin ondersteunende technieken kunnen worden aangeleerd en om mogelijkheden tot ontspanning.

dakje met Geef-logo

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8201.72.546
Geef:
2954

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo