OK
×
Actievoerder
Arnolda Westerduin

Reddingsoperatie Miguella

Het is eind september als we een bericht krijgen van een Engelsman. Hij heeft een hondje gevonden dat er zeer slecht aan toe is. Bij het zien van de foto's breekt (wederom) ons hart. Uiteraard willen we ons ook voor deze lieve schat inzetten, maar hoe? Ze is uiterst schuw en laat zich niet benaderen.  Ze heeft wonden en loopt kreupel. Ruim een week bezoekt de man haar en probeert haar vertrouwen te winnen. Ze is broodmager en is ziek. Ze moet geholpen worden. Aan het kwispelen van haar staartje is te zien dat ze langzaam maar zeker wat vertrouwen krijgt en soms dichterbij durft te komen. 

Zondag 7 oktober is D-day. Een team rescuers rijdt 4 uur heen naar de plek waar Miguella (want zo is ze inmiddels genoemd) zich bevindt. Ze durft wat eten aan te nemen, niet wetende dat er een slaapmiddel aan toegevoegd is. En zo kan ze na lange tijd opgetild worden en behoedzaam op een zachte deken gelegd worden. Ze wordt naar de dierenarts gebracht en verzorgd. En daar is ze nu; kleine Miguella. 

Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar is nu gelukkig in goede handen. 

Voor haar medische behandeling is geld nodig. Van afstand kunnen wij haar niet aaien, strelen, omarmen. Maar onze handen kunnen wel iets anders geven. Van afstand kunnen wij haar helpen door te delen in de medische kosten.

Wilt u Miguella helpen? Dat kan. Door mee te doen aan onze Hulpactie voor Miguella. Zij kan haar dank niet aan u overbrengen. Mogen wij dat doen door onder alle donateurs een mooie prijs te verloten? Hoeveel u ook geeft, het komt uit een warm hart. Daarom verloten wij onder alle donateurs een gps-tracker van Tractive. (excl. abonnement) 

 Laat uw hart spreken en help ons Miguella aan een nieuw leven te beginnen. Een écht, goed leven. 

Alle foto's en videos van haar reddingsactie vindt u in dit album: 
Miguella Album

Nieuwe video 13 januari 2019: Miguella 2

>>> Update 21 oktober 2018 <<<
Het gaat goed met Miguella. Ze is zeer aan de beterende hand. 
Haar leeftijd is ingeschat op een jaar of twee. Alle testen op gevaarlijke ziekten waren negatief. Ze heeft geen breuken. Ze is zelfs zo sterk geworden dat ze gesteriliseerd kon worden. Ze is bezocht door haar redder, voordat hij terug moest naar Engeland. Er was rustige toenadering en herkenning. Zo fantastisch om te zien! 
Miguella is aan het aansterken en maakt elke dag kleine stapjes vooruit. 
Dankzij het medeleven, de liefde en de financiele ondersteuning van heel veel mensen kon dit voor haar gedaan worden. Maar we zijn er nog niet! De verdere behandelingen en verzorging zullen nog veel geld kosten. De actie loopt door. Onder alle donateurs verloten wij een gps-tracker. Doe mee, blijf Miguella ondersteunen! Dank u wel! 

>>> Update 4 januari 2019 <<<
Wonderen bestaan! Bekijk video op YouTube: https://youtu.be/vtUVvg3AzM8

* Update 5 mei 2019 - Miguella geadopteerd!
Voor Miguella is de zon nu echt gaan schijnen; we hebben een heel lief baasje voor haar gevonden. Binnenkort zal ze naar Nederland komen. 

Wij danken iedereen uit het diepst van ons hart voor alle ondersteuning bij haar redding. 

 

***
It is the end of September when we get a message from an Englishman. He has found a dog that is in very bad condition. Upon seeing the photos (again) our hearts break. Of course we want to rescue this sweetheart, but how? She is extremely shy and can not be approached.  She has wounds. The man visits her for more than a week and tries to win her trust. She is very skinny and sick. She needs help. The wagging of her tail shows that she slowly but surely gets some trust and sometimes dares to come closer.  
Sunday 7 October is D-day. A team of rescuers drives 4 hours to the place where Miguella (as she is now called) is located. She dares to take some food, not knowing that a sleepingpowder has been added. And so she can be lifted after a long time and carefully placed on a soft blanket. She is taken to the vet and cared for. And there she is now; little Miguella.  
She still has a long way to go, but is now in good hands.  
Money is needed for her medical treatment. We cannot stroke, caress, embrace her from afar. But our hands can give something else. From a distance we can help her by sharing in the medical costs.
 
Do you want to help Miguella? You can! By participating in our Rescue-operation for Miguella. She can not convey her thanks to you herself. Can we do that for her by raffling a nice price among all donors? No matter how much you give, it comes from a warm heart. That is why we raffle a Tractive GPS tracker among all donors. (excluding subscription)  
Let your heart speak and help Miguella to start a new life. A really, really, good life.


(all pictures and videos can be found in this album: Miguella Album)

>>> Update 21-10-2018 <<< 
Things are going well with Miguella. She is very much on the mend.
Her age has been estimated at a year or two. All tests for dangerous diseases were negative. She has no fractures. She even became so strong that she could be sterilized. She was visited by her savior before he had to return to England. There was quiet approach and recognition. So fantastic to see!
Miguella is strengthening and making small steps every day.
Thanks to the sympathy, the love and the financial support of many people, this could be done for her. But we are not there yet! Further treatments and care will still cost a lot of money. The promotion continues. We are raffling a GPS tracker among all donors. Join in, keep supporting Miguella! Thank you!

Dog Rescue Greece logo 2

Dog Rescue Greece

Stichting Dog Rescue Greece helpt verwaarloosde en mishandelde zwerfhonden in Griekenland en verzorgt de adoptie van Griekse honden in Nederland.Naast het geven van hulp aan honden in Griekenland, via onze vrijwilligers ter plekke, geven we de daarvoor geschikte honden de kans op een beter leven in Nederland.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
€ 665 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 1.000
66%
40

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie
Aan wie wil je doneren?
×