OK
×
Actievoerder
Roos Pannekeet

Mijn onderzoek in Bali

Op 1 februari vertrek ik naar het mooie Bali waar ik mijn laatste onderdeel van mijn opleiding ga afronden. Ik ga bij de Kolewa Foundation een onderzoek doen naar hoe de kinderen die daar geholpen worden, kunnen participeren in de samenleving. Ik zamel geld ik voor de Kolewa foundation en om mijn onderzoek mogelijk te maken. 

Kolewa logo 2

Kolewa

Missie – Visie – KernwaardenStichting Kolewa- Geef een toekomst met een glimlach!

MISSIE Stichting Kolewa is een non-profit organisatie met ANBI status en heeft zich ten doel gesteld: Jaarlijks zoveel mogelijk kansarme kinderen en jong-volwassenen, van de meest geïsoleerde en armste eilanden van Indonesië, van medische hulp(-middelen) te voorzien op het gebied van met name schisis (hazenlip en open gehemelte), gehoorgebreken, spina bifida, anus-atresie, ernstige vergroeiingen door brandwonden en andere aandoeningen. In het verlengde hiervan bieden wij mogelijkheden voor het volgen van (speciaal-) onderwijs en toegang tot schoon drinkwater.

Stichting Kolewa draait volledig op donaties (van vermogensfondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren). De stichting is een platte organisatie en kent een lage overhead (max. 5%). De uitvoering van de projecten geschiedt vanuit Bali door Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, de zuster-organisatie van Stichting Kolewa in Nederland. Yayasan Kolewa Harapan heeft een klein, lokaal team op de loonlijst. Dit team wordt ondersteund door vrijwilligers en (student-)stagiaires. Vanuit Yayasan Kolewa Harapan Indonesia zijn wij een ”Solid Organization” met continuïteit en bedrijfs- en rechtszekerheid voor de lokale medewerkers.

VISIE Kolewa biedt jaarlijks ruim 200 kwetsbare kinderen en jong-volwassenen toegang tot medische zorg en/of passend onderwijs. Wij willen dat zij de kans krijgen volwaardig mee te draaien in de maatschappij en voorkomen dat deze kinderen door hun handicap of uiterlijk in een leven van isolement en verwaarlozing terecht komen en zonder scholing opgroeien.

KERNWAARDEN Binnen Kolewa opereren wij vanuit vijf kernwaarden. Deze uiten wij naar elkaar binnen en buiten de stichtingen.

Iedereen hoort erbij: Kinderen met een fysieke handicap of beperking hebben recht op een menswaardig en kansrijk leven. Wij willen dat zij kunnen opgroeien als ieder ander kind en zo volledig mogelijk kunnen meedoen in hun thuissituatie en niet buitengesloten worden op school. Zij horen erbij!

Vertrouwen: Een nieuw eiland, vreemde mensen en een operatie die voor de deur staat: dat zijn allemaal hele heftige veranderingen voor een jong kind. Ieder patiëntje komt dan ook met een ouder/begeleider die nauw betrokken wordt bij de medische reis. We gaan respectvol en liefdevol met elkaar en de kinderen om zodat we hen een zo fijn en gemakkelijk mogelijke tijd kunnen geven terwijl zij bij ons zijn.

Inspireren: voor de operatie en tijdens de nazorg verblijven kinderen in ons opvanghuis ‘Rumah bicara’. We zingen, knutselen, dansen, koken, zwemmen, leren Engels en rekenen met de kinderen om ze een inspirerende tijd te geven. De kinderen kunnen talent ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten ontdekken bij ons.

Resultaatgericht: Wij zijn een kleine organisatie, dat is onze kracht. Door onze persoonlijke betrokkenheid handelen we direct. Geen lange trajecten maar direct aan de slag. We zijn creatief in het vinden van oplossingen en gaan net zo lang door tot het lukt. Op deze manier bereiken we snel een positief resultaat.

Samenwerken: Naast Stichting Kolewa in Nederland is er een Indonesische Stichting; Yayasan Kolewa Harapan. Hier werkt een enthousiast en professioneel lokaal team. Het stabiele netwerk van onze Indonesische veldpartners is onontbeerlijk. Langdurige samenwerking met diverse instanties voor onder andere oog- en gehoorproblemen, logopedie en revalidatie vinden we belangrijk. Zo dragen we over en weer bij aan een duurzame verbetering van de lokale zorg. Op de verschillende eilanden werken wij samen met lokale scouts. Vanuit Nederland hebben wij regelmatig ondersteuning door student-stagiaires en vrijwilligers.

Stichting Kolewa – Geef een toekomst met een glimlach!

Meer informatie
dakje met Geef-logo
€ 450 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 600
75%
2

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Aan wie wil je doneren?
×
Geen profielfoto
Roos Pannekeet

€ 450 opgehaald