OK
×
Actievoerder
Mieke Theunissen

Mieke in Chiapas

Volg mijn missie in Mexico als mensenrechtenbeschermer en waarnemer ter ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in Chiapas. Waarom is dit werk en jullie steun hard nodig? Om het kort te houden, er heest al jaren een 'Low Intensity War' in Chiapas, waarbij de rechten van de inheemse- en boerenbevolking hevig worden geschonden. Deze strijd is geïntensifieerd sinds de opstanding van de inheemse bevolking in '94. De situatie wordt weinig tot niet door de mainstream media naar buiten gebracht. In Mexico zelf zijn velen niet eens op de hoogte of worden verkeerd geïnformeerd. Overheidscorruptie op alle niveaus, paramilitairen, en de mega projecten agenda in Chiapas zorgen o.a. voor de schending van mensen- en landrechten. Ik ga drie maanden werken als mensenrechtenwaarnemer in verschillende dorpen. Dit ga ik doen samen met andere internationale waarnemers. Onze aanwezigheid in de dorpen is van belang om veiligheid te waarborgen, schendingen direct waar te nemen en te rapporteren. De overheid zit niet te wachten op een internationaal schandaal. De gemeenschappen nodigen zelf waarnemers uit via Frayba wanneer zij dit nodig achten (voornamelijk na gewelddadige aanvallen en dreigingen). Volg de activiteiten, verhalen en foto's over mijn werk bij de lokale mensenrechtenorganisatie FrayBa. Alle donaties gaan direct naar Frayba zodat zij dit belangrijke werk voort kunnen zetten! ---------------------------------------------------------------------- Follow my mission in Mexico as human rights defender and observer to support the indigenous communities in Chiapas. Why is this work and your support highly necessary? To keep it short, a Low Intensity War has been going on for years in Chiapas, whereby the rights of the indigenous and farmer communities are heavily violated. This struggle has been intensified since the indigenous uprise in '94. The situation is kept very low key in mainstream media and is very biased, even Mexicans do not know what is really happening. Corruption in all levels of the government, paramilitaries, and mega development projects are one of the important sources of impunity and the continuous violation of human and territorial rights. For three months I will work as a human rights observer in different villages. Together with other international observers. Our presence is of importance to maintain peace in the communities and directly observe and report any violations. The government is not waiting for an international scandal. The communities request this presence through Frayba themselves when necessary (usually after violent attacks and continuous threats). Follow the activities, stories and photo's regarding my work here at the local Frayba Human Rights Organization. All donations will go directly to Frayba so that they can continue this important work!
Mensen met een Missie logo 2

Mensen met een Missie

Overal waar onrecht heerst en waar ongelijkheid leidt tot het uitsluiten van mensen, staan mensen op die geloven in verandering. Mensen die zich niet zomaar neerleggen bij onrechtvaardige situaties. Mensen die iets willen doen aan de misstanden die zij om zich heen zien gebeuren.

Zij inspireren mensen in hun gemeenschappen om zich samen in te zetten en samen het verschil te maken. Mensen met een Missie steunt deze mensen in Afrika, Azië en Latijns- Amerika in hun dagelijkse strijd tegen armoede, onrecht en geweld. Mensen met een ideaal en met een passie. Mensen met een missie.

Echte veranderingen komen van onderop en beginnen in de lokale gemeenschappen. Daarom steunt Mensen met een Missie kleinschalige initiatieven die in de gemeenschappen zelf in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ontstaan. Op die manier bouwen we aan een wijdvertakt en ijzersterk netwerk van mensen die aan de begin staan van veranderingen. Voor verandering heb je elkaar nodig.

Mensen met een Missie richt zich daarom op de kracht van lokale gemeenschappen. Dit doen wij al sinds 1931.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
€ 1.100 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 2.000
55%
19

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Aan wie wil je doneren?
×
Mieke Theunissen
Mieke Theunissen

€ 1.100 opgehaald