OK
×

Hulp gevraagd voor laatste rustplaats Koop

In de nacht van 13 op 14 mei is onze lieve vriend, vader van 2 kinderen, broer en bijzonder mens Koop Drok onverwachts heengegaan. Het was bekend dat het met Koop’s gezondheid in de laatste jaren niet zo goed ging, maar een dergelijk abrupt einde aan zijn aardse existentie heeft niemand van ons zien aankomen.

Een paar dagen voor zijn dood is hij in het ziekenhuis geweest en daar werd vastgesteld dat hij ongeneeslijk ziek was. Met een zeer korte levensverwachting.

We troffen hem in de middag van 14 mei heel sereen aan op zijn bed en alles ziet er naar uit dat hij in acceptatie met zijn lot is heengegaan. Hem is wellicht een (lange) lijdensweg bespaard gebleven en wij kunnen daar alleen maar vrede mee hebben. Desalniettemin zullen we hem als mens binnen onze community en als vriend of familie van velen heel erg missen.

Koop laat twee kinderen na, een tweeling van 14 jaar oud. Hij leidde een bescheiden leven en beschikte over weinig middelen. Nochtans willen de directe familie, zijn twee dochters, de moeder en de ADM-community, waarvan hij ruim 25 jaar rotsvast deel uitmaakte, er voor zorgen dat er voor iedereen die hem kende op passende wijze afscheid kan worden genomen en dat zijn laatste tocht een eerbetoon is aan zijn leven en de diepe vriendschap die wij allen met hem deelden.

Wij hebben wat hulp nodig bij alle kosten en de financiële druk die hiermee gepaard gaan. Het afscheid en het verwerkingsproces wordt voor alle betrokkenen en met name de moeder en de kinderen, wat draaglijker als we dit met financiële hulp van derden kunnen verlichten.

Het is om deze reden dat we deze oproep plaatsen, alle hulp is meer dan welkom.

Veel dank namens de familie, de vrienden en de ADM-Community.

=============================================================

In the night of May 13 to 14, the life of our dear friend, father of 2 children, brother and special person Koop Drok passed away unexpectedly. It was known that Koop's health had not been going well in recent years, but none of us saw such an abrupt end to his earthly existence.

A few days before his death, he was in hospital and it was determined that he was terminally ill. With a very short life expectancy.

We found him very serene on his bed on the afternoon of May 14, and everything looks like he passed away in acceptance with his fate. He may have been spared a (long) suffering and we can only be at peace with that. Nevertheless, we will miss him very much as a person within our community and as a friend or family of many.

Buy leaves behind two children, 14 year old twins. He led a modest life and had few resources. However, the immediate family, his two daughters, the mother and the ADM community, of which he was a rock solid part for more than 25 years, want to ensure that everyone who knew him can say goodbye in a suitable way and that his last journey is a is a tribute to his life and the deep friendship we all shared with him.

We need some help with all the costs and the financial pressure that comes with it. The farewell and the coping process will become more bearable for all concerned, especially the mother and the children, if we can alleviate this with financial help from third parties.

It is for this reason that we are posting this appeal, any help is more than welcome.

Many thanks on behalf of the family, friends and the ADM Community.

M. Lemmens

€ 25

03-06-2022

Anoniem

€ 50

29-05-2022

Anoniem

€ 10

25-05-2022

Anoniem

€ 10

25-05-2022

R. keukencrew

€ 170

25-05-2022

Anoniem

€ 10

24-05-2022

G. -

dank voor het mooie afscheid

€ 25

23-05-2022

Anoniem

€ 333

23-05-2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
dakje met Geef-logo
€ 7.333 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 10.000
73%
166

donaties

10

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar deze actievoerder:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon
Er wordt uitbetaald op een SEPA IBAN rekeningnummer met de volgende tenaamstelling: Stichting ADM Leeft

Delen

Aan wie wil je doneren?
×