OK
×
Actievoerder
MB Brouwer

Een waardig afscheid voor Alexis Brouwer

Alexis Brouwer

Een waardig afscheid 

Velen hebben met regelmaat navraag gedaan inzake de gezondheid van Alex en daarbij meer dan eens de vraag gesteld hoe zij Alex een laatste dienst zouden kunnen bewijzen. De familie wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken betreffende Alex. 

De meeste mensen kennen Alex als een rustige introverte zachtaardige verschijning zelden op de voorgrond tredend. Ondanks deze bijzondere eigenschappen zit onder deze bescheiden persoonlijkheid een alom gerespecteerd budoka van het eerste uur, een vaardig leraar en een inspiratiebron voor velen. In zijn bijzonder mooie dojo gelegen aan de Oude gracht te Utrecht, hebben velen van ons onder zijn bezielende leiding onderricht mogen ontvangen in diverse krijgskunsten. 

Sinds jaren echter kampt Alex met COPD, een ziektebeeld dat nu in het stadium terecht is gekomen dat het zijn tol begint te eisen. Momenteel ontvangt hij in een revalidatiecentrum medische zorg in verband met zijn broze conditie en is een en ander nog onzeker. Gedurende dit proces hebben velen budovrienden meer dan eens gevraagd in welke vorm zij Alex nog een laatste dienst kunnen bewijzen. 

Omdat Alex naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer te leven heeft, is de familie gestart met de voorbereiding van het afscheid. Tijdens dit proces wil de familie alle budovrienden in de gelegenheid stellen indien gewenst de veelal aangeboden laatste dienst te verlenen in de vorm van een gift voor een waardig afscheid. 

Een vriendelijke groet van de familie

Anoniem aan teamlid MB Brouwer

€ 10

11-03-2020

J. Cameron aan teamlid MB Brouwer

Alex, dank voor alle inspiratie die je heb meegegeven in de kennis op zelfdiscipline en oosterse wijsheden met kendo, waar ik elke dag nog profijt van heb. Maar bovenal de muzikale connectie met Nigel waarin je ons altijd heb gesteund. James Cameron

€ 50

06-03-2020

Anoniem aan teamlid MB Brouwer

€ 10

06-03-2020

R. Ruis aan teamlid MB Brouwer

Alexis, Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor alles wat ik van je geleerd heb vanaf onze eerste ontmoeting in Cap D'ail in 1971 tot en met vandaag. Ik blijf je gedenken. Rob Ruis

€ 150

05-03-2020

K. Buitelaar aan teamlid MB Brouwer

Dank je wel Alex.

€ 50

05-03-2020

Fudoshin Roermond aan teamlid MB Brouwer

Bedankt wat je voor ons en onze school hebt betekend. Rust zacht Alex.

€ 250

05-03-2020

Anoniem aan teamlid MB Brouwer

€ 10

04-03-2020

D. Schakel aan teamlid MB Brouwer

Lieve Alex, Het was een eer om je te leren kennen en te kunnen helpen waar ik kon. Bedankt voor wie je was! Dennis Schakel

€ 50

04-03-2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
dakje met Geef-logo
€ 6.155 opgehaald van € 15.000
42%
137

donaties

55

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar:

Delen