OK
×
Actievoerder
Ingmar Remmelzwaal

Bekostiging symposium en studiedag met Mark Kinzer

Met de uitgave van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’, het te organiseren symposium met Mark Kinzer en de studiedag zijn de nodige kosten gemoeid. Op dit moment beschikken we nog niet over voldoende financiële middelen om al deze kosten te dekken. Helpt u ons mee om de uitgave van ‘Israël in het hart van de Kerk’, het symposium en de studiedag te financieren?

Jules Isaac Stichting logo 2

Jules Isaac Stichting

Het vervangingsdenken, de opvatting dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, is eeuwenlang rampzalig gebleken voor de verhouding tussen christenen en joden. De Kerk achtte zich superieur aan het Joodse volk en heeft de Joden in haar verkondiging vaak uiterst negatief afgeschilderd. De Franse Joodse historicus Jules Isaac heeft dit een naam gegeven: ‘de catechese der verguizing’. Maar Israël is en blijft Gods geliefde verbondsvolk, daarover is de Bijbel heel duidelijk. Als kerk zijn we geroepen Israël tot zegen te zijn. Gelukkig wint die opvatting in onze tijd steeds meer terrein. De Jules Isaac Stichting zet zich in voor de verdere ontwikkeling van een christelijke theologie die het vervangingsdenken achter zich laat. Voor een ‘catechese van respect’ die recht doet aan de unieke plaats die Israël als het uitverkoren volk bij God heeft. Hierin is nog wel een slag te maken. Te vaak gebeurt het nog dat aan de unieke plaats van Israël geen recht wordt gedaan. Onze stichting werkt samen met strategische partners in binnen- en buitenland. Wij hechten onder meer veel belang aan de inbreng van Messiaans Joodse theologen. We zijn dan ook erg blij met de nauwe samenwerking met de Amerikaanse messiaans-joodse theoloog Mark S. Kinzer. Mark Kinzer behoort tot de belangrijkste messiaans-joodse theologen in onze tijd. Sinds 2005 verschenen vier belangrijke en spraakmakende boeken van zijn hand. Zijn inbreng is van onschatbare waarde. Maart 2020 verschijnt een boek met door ons in het Nederlands vertaalde lezingen van Mark Kinzer. Het gaat ‘Israël in het hart van de Kerk’ heten. Het eerste exemplaar zal aan Mark Kinzer worden overhandigd. Dit gaat gebeuren tijdens een symposium op 20 maart dat helemaal aan het verschijnen van dit boek gewijd zal zijn. Maandag 23 maart organiseren we bovendien ook nog een studiedag met Mark Kinzer als hoofdspreker.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
€ 0 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 2.000
0%
0

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie
Aan wie wil je doneren?
×