OK
×
Actievoerder
Stichting PrisonLAW

Romano van der Dussen

PrisonLAW vraagt uw aandacht voor de volgende schrijnende zaak!

De Nederlander Romano Van der Dussen zit op dit moment al twaalf jaar onschuldig vast in een Spaanse cel. Help deze Nederlander bij zijn juridische strijd om zijn onschuld aan te kunnen tonen en eindelijk weer vrij te komen.

Op 2 september 2003 werd Romano van der Dussen gearresteerd voor een aantal zedendelicten die waren gepleegd in het kustplaatsje Fuengirola in Spanje. Er waren veel aanwijzingen dat Van der Dussen niet schuldig was, zo was onder meer op het lichaam van een van de slachtoffers DNA aangetroffen van een onbekende man. Ondanks al die aanwijzingen, werd Van der Dussen toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna zestien jaar.

Pas na die veroordeling, in 2007, kwam via Interpol aan het licht dat het destijds aangetroffen DNA- materiaal van de onbekende man op een van de slachtoffers van een Britse man was, namelijk Mark Dixie. Deze Dixie is een bekende zedendelinquent en inmiddels in Engeland vanwege moord en verkrachting veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dixie heeft kort geleden verklaard dat hij in 2003 in Fuengirola verbleef en hij heeft bekend dat hij de verkrachter was van het slachtoffer waar destijds zijn DNA-materiaal op was aangetroffen.

Romano van der Dussen heeft altijd alle betrokkenheid bij de delicten waar hij voor is veroordeeld ontkend, tot op de dag van vandaag. Omdat hij niet wilde bekennen, komt hij volgens de Spaanse wet niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Van der Dussen heeft gezegd dat hij nooit een feit zal bekennen dat hij niet heeft gepleegd, ook niet om daardoor eerder vrij te kunnen komen.

Ondanks al deze nieuwe feiten die de onschuld van Van der Dussen aantonen, zit Van der Dussen nog steeds vast in een Spaanse cel. Op dit moment wordt geprobeerd om door een herzieningsverzoek alsnog vrijspraak te krijgen voor een of meer feiten waar Van der Dussen voor is veroordeeld. Ook wordt geprobeerd om Van der Dussen in afwachting van de uitkomst van die herziening vrij te laten komen.

PrisonLAW probeert er voor te zorgen dat Van der Dussen van alle blaam wordt gezuiverd en van alle feiten wordt vrijgesproken. PrisonLAW zal dit doen in samenwerking met Spaanse advocaten, onder meer door zich als particuliere aanklager te voegen in de strafzaak tegen Mark Dixie in Spanje. Bij die procedure is deskundige Spaanse rechtsbijstand nodig. Daarom kost de procedure geld. Van der Dussen heeft dat geld zelf na twaalf jaar detentie niet. Daarom vragen wij u namens Van der Dussen om hulp. In totaal heeft Romano van der Dussen €10.000,- nodig om de procedure te kunnen bekostigen. Alle donaties boven de €10.000,- worden eveneens volledig gebruikt ter ondersteuning van de strafzaak van Romano van der Dussen.

Uw eventuele donatie zal volledig worden besteed aan de kosten voor gespecialiseerde Spaanse advocaten, de kosten voor benodigde tolken en voor vertalingen van stukken, de kosten voor het voeren van de procedure bij de rechters in Spanje (griffiekosten).

Daarnaast zal uw bijdrage deels worden gebruikt om te zorgen dat Van der Dussen voldoende geld heeft om zijn advocaten te bellen over zijn zaak, en als extra vergoeding voor zijn levenskosten in de gevangenis, om zijn detentie na twaalf jaar wat meer draaglijk te kunnen maken.

Zie voor meer informatie omtrent deze zaak een aantal mediaberichten: http://www.volkskrant.nl/binnenland/brit-bekent-misdrijf-waarvoor-nederlander-al-12-jaar-vastzit~a4075070/ en http://www.dailymail.co.uk/news/article-3127667/Killer-Sally-Anne-Bowman-admits-rape-Spain-led-innocent-man-spend-11-years-prison.html

PrisonLAW (Stichting) logo 2

PrisonLAW (Stichting)

PrisonLAW is een onafhankelijke juridische stichting die zich richt op Nederlandse gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW heeft als doel het verschaffen van juridische informatie en het bestrijden van mensenrechtenschendingen; kortom: PrisonLAW streeft naar een nieuwe kans voor rechtvaardigheid. Hulp en dienstverlening aan gedetineerden kan mede worden gerealiseerd door het uitbouwen  van een constructieve samenwerking met diverse actoren in Nederland en het betreffende gastland. PrisonLAW wil de uitoefening van het recht op hulp en dienstverlening van de gedetineerden waarborgen. De gedetineerde als hulpvrager, als bepaler van de keuze van welke hulp en dienstverlening hij gebruik wenst te maken, staat bij PrisonLAW voorop. PrisonLAW kan niet in de rechtsgang van een ander land treden. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het rechterlijk oordeel, de beantwoording van de schuldvraag en de bepaling van de strafmaat bij de lokale autoriteiten ligt. Op diplomatiek niveau zal PrisonLAW streven naar de waarborging van het proces van de Nederlandse gedetineerden in het betreffende gastland.
Meer informatie
dakje met Geef-logo
opgehaald van
117%
373

donaties

0

dagen te gaan

De opbrengst van deze geefactie gaat naar:

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie