OK
×

Help kids in Kosovo cure cancer

Help us raise funds for Care for Kosovo Kids (CfKK) to ensure that children with cancer in Kosovo get the treatment they need when their parents cannot afford to pay. Until 2013, children diagnosed with cancer died if their parents were unable to pay for the treatment.

This fundraising effort is endorsed by the EBRD’s Community Initiative, which means that if you help us raise between EUR 3,000 and EUR 50,000, the EBRD has agreed, in principle, to provide matching funding subject to the necessary money being raised and the reporting requirements being met.

For bank account donations: http://careforkosovokids.com/donate.html

------------------------------------------------------

Na ndihmoni që të mbledhim fonde për Fondacionin Kujdesi për Fëmijët e Kosovës (FKFK), që kujdeset që të gjithë fëmijët me kancer në QKUK të marrin trajtimin e nevojshëm për shërim.

Kjo përpjekje mbështetet nga Iniciativa per Komunitet e BERZH që dmth që nëse na ndihmoni të mbledhim donacione prej EUR 3,000 deri EUR 50,000, BERZH në parim është pajtuar që ta dyfishojë këtë shumë pasi që të hollat e kërkuara të mblidhen dhe dorëzohen dhe kërkesa për raportim të plotësohet!

Për donacione në llogari bankare: http://careforkosovokids.com/dhuroni.html

dakje met Geef-logo
opgehaald van
0%

donaties

0

dagen te gaan

hart

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze actie