OK
×

Realisatie Pumptrackbaan in de Gemeente Sluis

Realisatie Pumptrackbaan in de Gemeente Sluis logo 1

Een pumptrackbaan, een geasfalteerde BMX baan, heeft een grote aantrekkingskracht op jong en oud met of zonder functiebeperking. Kinderen spelen buiten en volwassen ontmoeten elkaar weer. De leefbaarheid en het welzijn krijgen en een positieve impuls.

Wij, van Stichting Pumptrack West Zeeuws-Vlaanderen, zijn ouders die veelal in de Gemeente Sluis zijn opgegroeid of hier zelf met veel plezier wonen. Ondanks de voordelen van het wonen in een toeristische gemeente verdwijnt de leefbaarheid in de kleine kernen en verdwijnen vooral centrale speel,- en ontmoetingsplaatsen.

Vanuit verschillende kernen van de gemeente Sluis leeft daarom het verlangen om een “attente plek’ voor bewoners te realiseren. Wij hebben onze krachten gebundeld in dit unieke project.

 

Het verhaal achter het project

In het voorjaar van 2021 is er vanuit de gemeente een enquête geweest om te onderzoeken welke behoeftes er zijn onder de kinderen die in de gemeente Sluis wonen. De uitkomsten hiervan waren voor de kinderen uit Nieuwvliet niet bevredigend waarop zijzelf een brief schreven en een video maakten voor de burgemeester. Deze brief is op 18 april aan de burgemeester verzonden waarop op 15 juni 2021 een bezoek volgde van de burgemeester en wethouder.

 

Naar aanleiding van dit bezoek is er op 11 juli een brief met wensen en ideeën aan de burgemeester en wethouder verzonden. Hiermee werd de eerste stap gezet: wij willen graag een pumptrackbaan realiseren in de Gemeente Sluis.

 

Dit project is ontstaan door de kinderen van een viertal ouders uit Nieuwvliet (Ilona, Carola, Evelien en Inge) en een ouder uit Cadzand (Daniel) die elkaar bij toeval troffen over hun ideeën en hun krachten sinds de zomer van 2021 hebben gebundeld om dit project uit te werken. Na het bekend maken van ons project vonden we direct voldoende medestanders om alles op poten te zetten.

 

Inmiddels is ons speelinitiatief uitgegroeid naar Stichting Pumptrack West Zeeuws-Vlaanderen en bestaat onze club uit een groot aantal vrijwilligers.

 

Ons doel

We willen dat alle kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen, opeen uitdagende plek, waar ruimte is voor de eigen fantasie van alle kinderen.

We willen dat die plek veilig, vrij en ruim is, zodat iedereen er volop kan spelen en bewegen. Ook willen we dat ouders, buurt-, dorps- en regio bewoners elkaar vaker ontmoeten. Op deze manier dragen we bij aan het vergroten van de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners in de streek. 

Omdat dat te bevorderen, gaan we jaarlijks tenminste één evenement organiseren op en rond onze pumptrackbaan. 

 

Bewegen

We gaan zorgen dat er in West Zeeuws-Vlaanderen (Nieuwvliet) een pumptrackbaan komt. Deze geasfalteerde BMX baan is geschikt voor alle leeftijden vanaf 3 jaar, waarop met alle mogelijke speelattributen (fiets, step, skelter, skatebord, skeelers ect) kan worden gereden. De kinderen leggen hun mobieltjes weg en gaan weer naar buiten om te bewegen en samen te spelen! 

 

Sociaal

Een pumptrackbaan heeft grote aantrekkingskracht op jong en oud. Als je ergens een pumptrackbaan ziet, zie je kinderen die weer samen spelen en daaromheen familieleden en buurtbewoners die elkaar ontmoeten. De leefbaarheid en het welzijn van bewoners krijgt een positieve impuls. De sociale samenhang groeit! Mensen bespreken het dagelijks leven weer met elkaar. 

 

Gemeenschap

Daar waar veel voorzieningen verdwijnen, ontstaan met een pumptrack een nieuwe 'attente plek' een plek waar mensen elkaar tegen komen. Attente plekken zijn plekken waar mensen elkaar vanzelf ontmoeten. De samenleving van nu heeft meer behoefte aan attente plekken om de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners te vergroten zeker in een krimpregio zoals de onze.

 

Voor iedereen

Een pumptrackbaan is inclusief: iedereen kan meedoen!

En hij staat open voor iedereen in heel Zeeuws-Vlaanderen en ver daar buiten. Er staat geen hek omheen, iedereen kan er altijd terecht. De baan is ook toegankelijk voor iedereen met een functiebeperking.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
09-03-2023
Einddatum:
09-03-2025
Nog 307 dagen te gaan