OK
×

Moluccan Future Foundation

Moluccan Future Foundation logo 1

For English translation (scroll down)

Ten geleide
De Stichting Rhythm of Maluku (RoM) participeert in de nieuwe stichting Moluccan Future Foundation (MFF).  MFF is 4 november jl. opgericht en wacht nog op een eigen bankrekening. Dat duurt gemiddeld 5-6 weken. Gelet op de urgentie voor het inzamelen van gelden voor noodhulp voor de Molukken via de nieuwe stichting MFF stelt de stichting Rhythm of Maluku, die de ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) haar account op Geef.nl open voor MFF. Stichting RoM houdt dit account open tot het moment dat MFF over een eigen bankrekening beschikt. 

Alle gelden die op het project Moluccan Future Foundation gestort worden zullen naar de stichting Moluccan Future Foundation gaan. 

Moluccan Future Foundation
Moluccan Future Foundation, kortweg MFF, is een nieuwe Molukse stichting, die n.a.v. de aardbevingen van 26 september, op initiatief van verschillende particulieren en vertegenwoordigers van organisaties uit de Molukse gemeenschap in Nederland, op 4 november j.l. statutair is opgericht. Moluccan Future Foundation is een non-profit organisatie, onafhankelijk maar wel verbinding zoekend, met een bestuur waarvan de samenstelling ook de verscheidenheid van de groep initiatiefnemers van MFF goed weerspiegelt.

Doel van MFF is op korte termijn directe humanitaire hulp te bieden aan de door de aardbevingen en aardschokken getroffen bevolking en dorpen op de Molukken. Op de middellange termijn wil MFF aandacht blijven vragen om projecten te ondersteunen ten behoeve van de wederopbouw en de zelfredzaamheid van mensen.
Daarbij focust MFF zich in het bijzonder op het welzijn en de rechten van de kinderen op de Molukken indachtig de Convention on the rights of Children waarin o.a. wordt beschreven dat elk kind recht heeft op leven, op zorg, op voedsel en kleding, op onderwijs en op een veilige en gezonde plek om te leven. De kinderen zijn immers de toekomst.

Onze doelen willen wij realiseren door simpelweg gelden in te zamelen. Dat kan door allerlei vormen van fundraising, door evenementen te organiseren, acties op poten te zetten, merchandising en wat al niet meer.
Maar wij beginnen bij U. Help ons en geef!

en kom zaterdag 30 november a.s. naar de Rai in Amsterdam.

Want die dag presenteert MFF zich officieel met het organiseren van een zgn. "Doa untuk Maluku". Samen met kinderen zal aandacht worden gevraagd voor de rampzalige gevolgen van de aardbevingen op de Molukken, een samenkomst ook waarin Molukse voorgangers van Christenen en Moslims voorgaan in overdenking en gebed. De middag wordt afgesloten met een cultureel programma met tal van Molukse artiesten.

Op Doa untuk Maluku vragen wij uw steun, vragen wij u om te helpen. Sluit u aan bij MFF en help ons.
Geef de kinderen op de Molukken een toekomst. GEEF!

>> zie website MFF

>> Koop tickets voor Doa Untuk Maluku

English:

Preface
The Rhythm of Maluku Foundation (RoM) is one of the founding fathers of the new Moluccan Future Foundation (in short MFF). MFF was founded just recently on Nov. 4th. Its aim is collecting funds for emergency aid for the Moluccas after the major earthquake of sept 26th. Applying for an own MFF banking account takes 5-6 weeks approximately in The Netherlands. MFF can’t wait so long. The Rhythm of Maluku Foundation (registered and recognised as an official charity organisation) has therefor opened her own account on the Dutch charity website Geef.nl for MFF. MFF can use this account of RoM until MFF will have its own banking account in a few weeks.
The Rhythm of Maluku Foundation guarantees that all funds deposited on the Moluccan Future Foundation project will go to MFF.

Moluccan Future Foundation
Following the major earthquakes of September 26 that struck the Ambon region, several people and representatives of the Moluccan community in the Netherlands came together and decided to set up an independent unifying, non-profit organisation with the aim of providing aid and funds. The Moluccan Future Foundation was legally established on 4 November with a board whose composition reflects the broad diversity of the initiators.

The aim of MFF is to provide direct humanitarian aid in the short term to the people and villages in the Moluccas who have been hit hard by the earthquakes. In the medium term, MFF will continue to call attention to support projects for the reconstruction of houses and goods and the empowerment of people.

In addition, MFF will focus in particular on the welfare and rights of children in the Moluccas in accordance with the Convention on the Rights of Children, which among other things describes that every child has the right to life, to get care, food, clothing and education and the right to live in a safe and healthy environment. After all, the children are the future.

MFF wants to achieve its goals simply by raising funds. This can be achieved through all kinds of fundraising, by organising events, setting up promotions and merchandising to mention a few.
But we want to start with simply asking you. Help us and give!

and come to the Rai in Amsterdam on Saturday 30 November.

On that day MFF will officially presents itself with a Doa untuk Maluku,  a "Pray for Maluku". The devastating effects of the earthquakes in the Moluccas will be told and shown. Children will be invited to tell their stories and how they want to help. Christians and Moslims will go together in meditation and prayer. The afternoon ends with a cultural program with music and dances performed by numerous Moluccan artists. 
At Doa untuk Maluku we ask for your support and help. Join MFF and help us.
Give the children in Maluku a future. GIVE!

>> See website MFF

>> Buy tickets for Doa Untuk Maluku

Stichting Moluccan Future Foundation
Opgericht / Founded 4 november 2019
Gevestigd te / Registered in Wormerveer
KvK 76279960 

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 7.214,09opgehaald
86donaties

door gevoerde geefacties die verbonden zijn aan dit project

Website:
Startdatum:
08-11-2019