OK
×

Heropbouw van de stichting

Heropbouw van de stichting logo 1

Stichting Tabernacle Ministries is al sinds 2003 actief. Binnen 2 jaar groeide de stichting uit tot circa 20 medewerkers en gemiddeld zo'n 350 bezoekers per georganiseerd evenement. Gedurende deze evenementen wierf de stichting nieuwe donateurs waardoor we na 2 jaar verzekerd waren van een vast inkomen om onze activiteiten in binnen en buitenland te kunnen bekostigen. Helaas vonden in 2011 enkele gebeurtenissen plaats in het privéleven van de oprichter wat o.a. leidde tot een echtscheiding. De gebeurtenissen hadden een dusdanige impact op zijn leven dat hij besloot tijdelijk al zijn taken neer te leggen. Niet lang daarna kwam het werk van de stichting volledig stil te liggen. Om deze reden besloot het bestuur dat zij geen recht meer hadden op inkomsten uit donateurs en zeiden deze eenzijdig op in 2013. Vanaf dat jaar bedroegen de inkomsten voor de stichting € 0,-. Eind 2016 besloot de oprichter na een lange periode van herstel het werk weer op te pakken en begon aan de herbouw van de stichtingsstructuur en het werven van nieuwe teamleden. Begin 2017 werd de stichting weer volledig actief, maar deed dit zonder vast inkomen. U begrijpt dat er vaste lasten zijn te betalen zoals website en internetkosten, reiskosten, administratiekosten, maar ook vaste lasten voor o.a. ons weeshuis in India. Om deze reden willen wij graag vragen ons te steunen met een eenmalige donatie of een maandelijkse gift zodat wij kunnen blijven doen wat wij doen en meer. Alle hulp is welkom in deze. Bij voorbaat dank voor uw steun!