OK
×

Help onze families aan fatsoenlijke huisvesting!

Help onze families aan fatsoenlijke huisvesting! logo 1

December 2022

In maart 2022 zijn de huizen van drie door ons ondersteunde families door de extreme regenval in die periode ernstig beschadigd. Een ramp voor de daardoor getroffen gezinnen, omdat zij geen enkele financiële buffer hebben om het dringend noodzakelijke herstel zelf uit te (laten) voeren.Ook onze (nog jonge) stichting Support Rwanda beschikte hiervoor zelfstandig niet over voldoende financiële middelen. Desondanks wilde ons bestuur al het mogelijke doen om alle voor de noodzakelijke reparaties benodigde financiële middelen alsnog te verkrijgen.

Op basis van een door ons uitgevoerde inventarisatie hebben wij daarom een projectplan opgesteld. Daarbij werd al snel duidelijk dat onze stichting inhoudelijk niet is geëquipeerd om een project van deze omvang zelfstandig goed uit te kunnen voeren. Hiervoor is tenminste een sterke lokale partnerorganisatie nodig, die vooral de uitvoering naar behoren kan monitoren.Wij hebben de Zusters in Rwanda bereid gevonden om dit project gezamenlijk te trekken. De Zusters houden zich in hetzelfde werkgebied Rubengera bezig met o.a. onderwijs- en landbouwprojecten, gezondheidszorg en directe noodhulp. Pluspunt voor deze keuze was ook dat wij al eerder succesvol hebben samengewerkt. Tevens is vanuit deze organisatie een vierde als gevolg van regenschade te repareren huis toegevoegd aan dit project. Dat onderstreept nog eens het belang van goede samenwerking.

De vier te repareren huizen worden bewoond door vijf families, waarvan er drie bestaan uit een alleenstaande moeder met drie kinderen. Bij één van die families woont ook een grootmoeder in. Daarnaast zijn er nog twee alleenstaande moeders met resp. twee kinderen en één kind. Die laatste twee families wonen in één huis, bestaande uit twee zelfstandige woonruimtes. In totaal gaat het dus om 18 personen.Het totale projectbudget bedraagt € 3.500,=.

Vervolgens is het project ingediend bij de stichting Wilde Ganzen voor een financiële bijdrage en inmiddels is duidelijk dat we hiermee de bekostiging van ons project rond hebben. Dankzij de bijdragen van onze stichting (€ 1.000,=), de stichting “Vrienden van de zusters in Rwanda”(€ 750,=) en de premie van de stichting Wilde Ganzen (€ 1.750,=) kunnen we nu van start gaan.

Wij zijn erg blij met dit fantastische resultaat en houden jullie graag op de hoogte van de uitvoering en het eindresultaat.