OK
×

Wakker Dier

Wakker Dier logo 1

Organisatienaam:

Wakker Dier

Bezoekadres:

Sarphatistraat 654
1018AV Amsterdam
Alleen op afspraak

Postadres:

Postbus 92024
1090AA Amsterdam

E-mailadres:

info@wakkerdier.nl

Telefoonnummer:

020-4604210

RSIN nummer:

8066.99.954

KvK nummer:

30146550

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Dick Weiffenbach
voorzitter
17-09-2015
Jeroen Broekema
penningmeester
15-03-2012
Roxanne Rijnbergen
secretaris
17-09-2015
Nico Schutte
bestuurslid
06-01-2011
Alwine de Jong
bestuurslid
18-06-2015

Activiteiten

Wakker Dier zet zich in voor de dieren in de vee-industrie. In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld. We voeren op verschillende manieren campagne om de dieren in de vee-industrie een beter leven te geven. Want we willen zowel de industrie als de consument wakker schudden. Bedrijven aanspreken We spreken bedrijven en A-merken aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Zo kunnen we het aanbod van producten uit de vee-industrie terugdringen. Bewustwording In de pers en met reclame laten we zien hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Voorlichting We geven voorlichting: een beter leven voor dieren begint op je eigen bord. We vertellen consumenten over dierenleed en laten zien dat iedereen zelf heel makkelijk diervriendelijke keuzes kan maken. Wetgevingsbeinvloeding Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. Bijvoorbeeld tegen misleidende reclame of bedrijven die de (welzijns-) regels overtreden.

Bestedingen

In 2016 werden de donaties als volgt besteed: 40% Company Campaining: bedrijven aanspreken op dierenleed en hen vragen hen om actie te ondernemen. 15% Bewustwording: via de pers en reclame laten we zien hoe er in ons land met de landbouwhuisdieren wordt omgesprongen. 18% Voorlichting: wij geven voorlichting – een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord. 1% Wetgevingsbeïnvloeding: wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. 19% Fondsenwerving: zo garanderen we groei om meer voor de dieren te kunnen doen. 7% Overhead: bijvoorbeeld huur kantoor, post en ICT.

Beloningsbeleid

De uitgangspunten zijn: · Functiewaardering volgens de schalen van de CAO Welzijn. · Geen overdreven salarisverschillen tussen werknemers. · Net salaris voor medewerkers, gematigd voor directeur. · Verhoging op basis van het functioneringsverslag. · Nadruk op coaching en training. · Nette, uniforme pensioenregeling voor alle werknemers. · Gul met kleine extra’s, zoals een prettige werkplek en stoelmassage. De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring in de schalen van de CAO Welzijn. Hierbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat – ondanks het gebruik van de schalen – de CAO Welzijn niet van toepassing is. Schaal en periodieken van zowel directeur als personeel worden jaarlijks door de penningmeester en de voorzitter goedgekeurd. De functionering over het lopende jaar dient daarbij als leidraad voor de verhoging. De huidige directeur is ingeschaald op schaal 11, trede 11. Hij ontvangt naast zijn maandelijks salaris (netto: 2600 euro) ook 8% vakantiegeld, een pensioenregeling en reiskostenvergoeding (voor 2e klas OV).

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
576 donaties

Geregistreerd bij

ANBI CBF erkend
KvK:
ANBI:
8066.99.954
Geef:
52

Volg ons ook op

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo