OK
×
Geef.nl gebruikt cookies

Geef.nl gebruikt cookies om je een goed werkende website te laten zien.

Geef is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Onze cookies zorgen voor een goed werkende website. We gebruiken ze bijvoorbeeld om je login te kunnen onthouden. Daarnaast gebruiken we cookies ook om het gedrag van bezoekers vast te leggen en analyseren, waarmee we onze website kunnen verbeteren.

Klik op Accepteren en doorgaan om alle cookies toe te staan en verder te gaan naar de site, of klik op Cookie-instellingen om gedetailleerde omschrijvingen van de soorten cookies te bekijken en per soort aan te geven of je deze wilt accepteren.

Accepteren en doorgaan
Cookie-instellingen
Geef.nl

Vrienden van het Asserbos

Vrienden van het Asserbos logo 1
Het Asserbos, gelegen tegen het centrum van Assen, bestaat in oorsprong al van voor 1300. Sindsdien heeft deze groene long vele veranderingen ondergaan en dankzij de inzet van generaties Assenaren is het bos geworden tot wat het nu is. Diverse bevolkingsgroepen maken er gebruik van vanwege de vele mogelijkheden, die het bos biedt. Vanuit het gevoel, dat dit prachtige bos extra aandacht en zorg verdient is de vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving opgericht. De oprichtingsdatum is 7 januari 2005. De vereniging heeft als doel: Het beschermen van de natuurlijke ecologische en cultuurhistorische waarde van het Asserbos en omgeving. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
dakje met Geef-logo

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
ANBI:
8149.59.477
Geef:
2181

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo