OK
×

De Fûgelhelling Wildopvang Noord-Nederland

De Fûgelhelling Wildopvang Noord-Nederland logo 1

Organisatienaam:

De Fûgelhelling, Wildopvang Noord Nederland

Bezoekadres:

De Feart 1
9247CK Ureterp
Nederland

E-mailadres:

info@defugelhelling.nl

Telefoonnummer:

0512514328

RSIN nummer:

8032.01.965

KvK-nummer:

41002198

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Gwen Agema
voorzitter
01-06-2023
Ole Bijster
secretaris
01-05-2019
Jan Harkes van der Molen
penningmeester
01-12-2021
Janneke Prins- Stelpstra
bestuurslid
01-03-2016

Activiteiten

De activiteiten van De Fûgelhelling bestaan uit: 1. het opnemen en verzorgen van inheemse vogels en zoogdieren 2. het verzorgen van educatieve lessen (op projectbasis) ten behoeve van (voornamelijk) basisscholen 3. het plaats bieden aan stagiaires van relevante opleidingen. De Fûgelhelling heeft in dat verband een contract met het Aeres (MBO) te Leeuwarden en afspraken met VanHallLarenstein (HBO) ook te Leeuwarden 4. het ontvangen van bezoekers en groepen 5. het verzorgen van lezingen t.b.v. groepen 6. het ter beschikking stellen van localiteiten met aan De Fûgelhelling gelieerde instellingen 7. het door middel van kranten en website verzorgen van voorlichting over de Nederlandse fauna 8. het organiseren van een Open dag voor iedereen

Beloningsbeleid

"De Fûgelhelling is een grote vrijwilligersorganisatie, die ter wille van de continuïteit wordt aangestuurd door een parttime beheerder en 2 parttime assistentes. De beheerder wordt bezoldigd naar rijksschaal 9, de assistenten ontvangen het minimumloon. Aan de vrijwilligers wordt geen vergoeding gegeven; uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis, hieronder vallen onder bepaalde voorwaarden de kosten voor het woon-werk verkeer. Bestuurders ontvangen geen vergoeding; uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis."

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 12.240,93opgehaald
436donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
8032.01.965
Geef:
4308

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo