OK
×

Stichting ViiA

Stichting ViiA  logo 1

Organisatienaam:

Stichting ViiA

Bezoekadres:

Beukenweg 3a
1092AX Amsterdam

Postadres:

Beukenweg 3a
1092AX Amsterdam

E-mailadres:

info@viia.nl

Telefoonnummer:

0204952250

Website:

https://viia.nl/

RSIN nummer:

814342887

KvK-nummer:

34216095

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Ron Steinkuhler
Voorzitter
2015
Agnes Snelder
Secretaris
2017
Marco Luirink
Penningmeester
2018

Activiteiten

• Werving, selectie en ondersteuning van vrijwilligers • Bemiddeling, matching vrijwilligers en cliënten • Acquisitie en intake van cliënten • Projecten • Gecoördineerde vrijwillige inzet • Training • Verhuur werkplekken

Bestedingen

Doelstelling: a. het versterken van de samenleving en het leveren van een bijdrage aan de onderlinge solidariteit en sociale cohesie op wijk – en buurtniveau; b. het stimuleren en promoten van onderlinge hulp en ondersteuning in de vorm van vrijwillige inzet en het verbinden van buurtgenoten met een hulpvraag aan buurtgenoten die zich in dat kader willen inzetten; c. het zorgen voor een passend, samenhangend, efficiënt en integraal aanbod op het gebied van zorg en maatschappelijke dienstverlening. d. al hetgeen in de ruimste zin van het bovenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hoofdlijnen van beleidsplan: – De stichting beoogd haar doel onder meer te bereiken door werving, bemiddeling, koppeling en ondersteuning van vrijwilligers aan mensen en/of organisaties met een hulpvraag. Op deze manier stimuleert ViiA de onderlinge hulp en ondersteuning en vrijwillige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te versterken. – Het vermogen wordt gevormd door subsidies en andere bijdragen; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle anderen verkrijgingen en baten (zie artikel 3. Statuten). – Het bestuur is belast met de leiding der stichting en het beheer van haar vermogen (zie artikel 4. Statuten).

Beloningsbeleid

Alle medewerkers worden ingeschaald en betaald volgens CAO welzijn (https://www.fcb.nl/cao-sociaal-werk). Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt 50 euro per jaar onkostenvergoeding voor papier, telefoon en reiskosten.

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
Jaarrekening:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
2 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
814342887
Geef:
9326

Volg ons ook op

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo