OK
×

Stichting Steun de Reddingsbrigade

Stichting Steun de Reddingsbrigade logo 1

Organisatienaam:

SDRB - Stichting Steun de Reddingsbrigade te Castricum

Bezoekadres:

Ch. van Pallandtlaan 11
1902MR Castricum
Alleen op afspraak

Postadres:

Postbus 248
1900AE Castricum

E-mailadres:

info@sdrb.nl

Telefoonnummer:

0031651449009

RSIN nummer:

8217.06.378

KvK-nummer:

37159206

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Daniël Kuijk
Voorzitter
17-12-2009
Menno Twisk
Secretaris
17-12-2009
Jeroen Dekker
Penningmeester
17-12-2009
Arnold Schmitz
Bestuurslid, Adviseur
17-12-2009
Harrie Hamakers
Secretaris Raad van Toezicht
17-12-2009
Harald Bas
Voorzitter Raad van Toezicht
17-12-2009

Activiteiten

Het ondersteunen van de Reddingsbrigade in haar doelstelling tot het opleiden van mensen tot gediplomeerd/gecertificeerd redder in de ruimste zin van het woord; het actief bijdragen in adequaat reddingsmaterieel, het uitdragen van voorlichting en propaganda ter ondersteuning van de doelen van de Reddingsbrigade; activiteiten ontplooien ter voorkoming en bestrijding van verdrinkingsongevallen in het algemeen en in het bijzonder aan het Castricumse strand; het ondersteunen van de Reddingsbrigade in haar doelstelling tot het bemannen van haar strandpost om actief en preventief toezicht te kunnen houden aan het Castricumse strand; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en door het geven van voorlichting ter voorkoming en bestrijding van verdrinkingsongevallen in het algemeen.

Bestedingen

De afgelopen jaren heeft de SDRB vele bijdragen kunnen leveren ten bate van het doel. Zo werd er diverse preventie- en voorlichting acties gehouden (met een totaal aangeschreven bereik van meer dan 50.000 mensen!) en werd materiele ondersteuning geboden. Zo maakte de stichting de aanschaf mogelijk van o.a. een wervelplank met toebehoren (bij wervel- of nekletsel), AED (defribillator), een zuurstofkoffer, een reanimatie oefenpop, een mobiele voorlichting stand (preventie en voorlichting op locatie), een rescueboard, herkenbare kleding, de bekende kind-zoek-polsbandjes op het strand ... het is slechts een greep uit de ondersteunde doelen. 100% van de giften werden bestemd aan het goede doel, een cijfer waar we buitengewoon trots op zijn! Het stichtingbestuur staat onder controle van een Raad van Toezicht en is ANBI gecertificeerd. De meest recente boekencontrole door de belastingdienst was in 2013 en werd met complimenten afgesloten.

Beloningsbeleid

Geen: alle bestuurders zijn 100% gedreven vrijwilligers, dragen zelf bij in de onkosten en kennen geen enkele vorm van vergoeding. De SDRB staat voor 100% van de inkomsten aan het goede doel. Daar zijn we dan ook trots op. We garanderen dat uw geld op verantwoorde wijze wordt beheerd en aangewend. Leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Geven jaarlijks openheid van zaken.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 6.785,35opgehaald
118donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8217.06.378
Geef:
3839

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo