OK
×

Stichting SlimmerIk

Stichting SlimmerIk logo 1

Stichting SlimmerIK
Stichting SlimmerIK is een stichting die er voor zorgt dat jongeren de sociale cognitieve vaardigheden meekrijgen, om als volwaardig lid in de maatschappij te kunnen functioneren en te participeren. De stichting wil gedragsproblemen beperken/voorkomen en de ideale randvoorwaarden creëren, waaronder jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

We willen ervoor zorgen dat ze zich bewust worden van de uitdagingen die het leven soms te bieden heeft en nog belangrijker, hoe zij zichzelf tijdens deze uitdagingen staande kunnen houden.

Wij willen jongeren een kans geven om zich goed te kunnen ontwikkelen, zonder dat ze worden tegengehouden door sociale cognitieve uitdagingen.We geven ze een steuntje in de rug bij hun persoonlijke groeiproces, op weg naar het volwassen leven.

Ambitie
Onze ambitie, onze droom is om jongeren sociaalvaardige en gelukkige volwassenen te laten worden. 
Dit doen wij door realistische en praktische voorbereiding. Wij geven met passie, kennis en ervaring de sociaal cognitieve vaardigheden door van de oudere op de jongere generatie. Door deze vaardigheden zullen ze sterker in het leven staan en goede keuzes kunnen maken.

Problematiek
Veel jongeren kampen tegenwoordig met gedragsproblemen, psychische klachten en verslavingsproblematiek. De grootste oorzaak hiervan is het ontbreken van de juiste, sociaal-emotionele cognitieve vaardigheden. Jongeren hebben vaak niet geleerd hoe ze moeten omgaan met de diverse, zeer uiteenlopende uitdagingen van het leven, hierdoor kan er veel vervolgproblematiek ontstaan.

Een kwetsbare groep zijn jongeren vanaf groep 8 van de basisschool. Zeker in de periode van de overgang naar de middelbare school. Ze zijn ineens niet meer de oudste, maar juist de jongste van de school. Ze staan aan het begin van de
pubertijd, een vaak zeer verwarrende, onzekere en uitdagende periode in hun leven. De jongeren moeten opnieuw hun plaats vinden en daarnaast nog eens uitvinden wie ze zelf zijn. Met de juiste vaardigheden zullen zij zichzelf deze periode beter staande weten te houden.

Stichting SlimmerIK wil daarom juist deze jongeren preventief handvatten
aanreiken, om de eerder genoemde gedragsproblemen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Iedere jongere is bijzonder en wij geloven in hun eigen kracht. Met de juiste handvatten kunnen zij op eigen kracht en op hun eigen manier aan de slag met zijn of haar eigen leven. Wij willen jongeren stimuleren tot zelfredzaamheid.

Doelgroep

Wij richten ons op jongeren vanaf groep acht (of combinatiegroepen 7 en 8)
Deze groep zit in een kwetsbare leeftijd, zeker wanneer de overgang van de
basisschool naar de middelbare school plaatsvindt.

Wij willen jongeren bereiken die:

  • (Nog) niet beschikken over goed werkende cognitieve vaardigheden
  • Hun cognitieve vaardigheden kunnen/willen versterken
  • Gevoelig zijn voor groepsdruk
  • Te maken hebben met ingrijpende gebeurtenis(sen)
  • Kampen met onzekerheid
  • Problemen hebben in de thuissituatie
  • Probleemgedrag vertonen
  • Verslavingsgevoelig zijn


Fondsenwerving

Onze droom is om alle basisschoolkinderen uit groep 8 in Nederland dit programma aan te kunnen bieden. Uw steun kunnen wij hierbij goed gebruiken. Om de kosten voor de scholen zo laag mogelijk te houden (zodat iedere school in
aanmerking kan komen) zetten wij ons voortdurend in op het gebied van fondsenwerving. Uw financiële steun aan Stichting SlimmerIK is dan ook van harte welkom. Kent u of bent u een bedrijf of organisatie die de toegevoegde waarde ziet in zowel de Stichting als ons project, neem dan gerust contact met ons op. Wij ontvangen ook regelmatig donaties van particulieren, wij zijn hiervoor erg dankbaar en hopen deze in de toekomst te mogen blijven ontvangen.

Wilt u een actie opzetten om geld in te zamelen voor Stichting
SlimmerIK? Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. U kunt altijd contact met ons opnemen. Samen kunnen wij kijken waar wij jullie kunnen helpen.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 35opgehaald
4donaties

Geregistreerd bij

KvK:
RSIN:
858750144
Geef:
9444

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo