OK
×

Pilot Tools 4 Kids

Pilot Tools 4 Kids logo 1

Pilot
In maart 2019 gaat de Pilot van het programma Tools 4 Kids van start.
De Kick-off zal plaatsvinden op de Olie B. Bommel in Den Bommel. In totaal komen 1000 jongeren uit groep acht in Nederland in aanmerking voor deze pilot. De kinderen worden verdeeld over 12 provincies. (Er is nog ruimte om nieuwe scholen aan te melden voor deze pilot, dit kan via info@stichtingslimmerik.nl).
Om deze pilot en de uitrol na de pilot te financiëren, kunnen wij uw donatie goed gebruiken. Wij dromen er namelijk van dit programma tegen een zo laag mogelijk en het liefst uiteraard gratis aan te kunnen bieden aan alle basisschoolkinderen van Nederland. 

Tools 4 Kids
Het programma dat Stichting SlimmerIK aanbiedt is Tools 4 Kids. De ontwikkelaars van Tools 4 Kids hebben in de afgelopen twaalf jaar al hun sociaal cognitieve kennis en vaardigheden uitvoerig beschreven en getoetst onder de naam Tools 4 Your Life. 

Veel jongeren kampen tegenwoordig met gedragsproblemen, psychische klachten en verslavingsproblematiek. De grootste oorzaak hiervan is het ontbreken van de juiste, sociaal-emotionele cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die onder andere nodig zijn om op een goede manier met elkaar om te gaan, op de juiste manier op iemand te kunnen reageren, in te kunnen zien wat voor gevolgen bepaald gedrag kan hebben en zichzelf in anderen te kunnen verplaatsen.
Jongeren hebben vaak niet (voldoende) geleerd hoe ze moeten omgaan met de diverse, zeer uiteenlopende uitdagingen in het leven. Hierdoor kan er veel vervolgproblematiek ontstaan.
Denk hierbij niet alleen aan probleemgedrag zoals opstandig of agressief gedrag (verbaal of fysiek), verslavingsproblematiek en depressiviteit, maar ook aan gedrag wat uiteindelijk problemen kan geven. Denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van afspraken, niet voor zichzelf op durven komen, geen eigenwaarde gevoel hebben, weinig zelfvertrouwen hebben, geen nee durven zeggen, onzekerheid, bezwijken onder groepsdruk.  

De sociaal cognitieve vaardigheden die wij in dit programma aanbieden noemen we ook wel handvatten of levensgereedschap. Het gaat veelal om probleemoplossende vaardigheden. In een aantal lesdagen komen deze levensgereedschappen aan bod in een cognitieve vaardigheidstraining. Dit wordt op een luchtige, praktische, humoristische en informatieve manier, aan jongeren doorgegeven via een laagdrempelige presentatie met veel praktijkvoorbeelden. Deze concrete laagdrempelige handvatten kunnen ze ook direct in de praktijk brengen.
Onderwerpen die in het programma behandeld worden zijn: Eigenwaardegevoel, zelfvertrouwen, omgaan met de buitenwereld, drie manier van reageren op situaties, nee leren zeggen, assertiviteit, gedachten trainen, het hoofd leegmaken, omgaan met teleurstellingen, energie bewaken en omgaan met de stormen van het leven.

Uniek
Uniek aan dit project is dat de aangeboden hulp niet ophoudt na de twee lesdagen. Alle leerlingen krijgen een boekenpakket mee met daarin vijf boeken vol levensgereedschappen, die zij de rest van hun leven als naslagwerk/leidraad kunnen gebruiken. Deze boeken gaan over verschillende sociaal cognitieve vaardigheden, die op een begrijpelijke manier uitgelegd worden en onderverdeeld zijn in verschillende onderwerpen.
Een van die boeken is het jeugdboek Het Verhaal, dat in 2019 verschijnt. In dit boek zitten diverse maatschappelijke thema’s ‘verborgen’ in een leuk verhaal. Deze thema’s zijn: Verslaving, loverboys, de gevolgen van genotsmiddelen, scheiding, ziekte, adoptie, pesten, eenzaamheid en liefde.

Daarnaast bestaat er een mogelijkheid voor de scholen om dit programma niet alleen aan de jongeren aan te bieden, maar ook aan de ouders. Zo weten ouders waar de jongeren tegenaan kunnen lopen, kunnen zij de jongeren daarbij ondersteunen en leren sommige zelf ook nieuwe vaardigheden aan.

Groep 8
Wij zijn er van overtuigd dat de leeftijdsgroep 11-13 dé leeftijdsgroep is om deze training aan te geven. De problemen ontstaan vaak vanaf deze leeftijd en de kinderen staan aan het begin van een nieuwe sociale en lichamelijke ontwikkeling, een vaak zeer verwarrende, onzekere en uitdagende periode in het leven. Daarnaast is dit een kwetsbare groep, vanwege de overgang naar de middelbare school. De jongeren moeten opnieuw hun plaats vinden en daarnaast nog eens uitvinden wie ze zelf zijn. Wij denken dat jongeren zich na de training beter staande weten te houden in verschillende sociale situaties, waardoor zij minder in de problemen zullen komen.

dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
1 donaties

door gevoerde geefacties die verbonden zijn aan dit project