OK
×

Stichting Imarika Nederland

Stichting Imarika Nederland logo 1

Stichting Imarika Nederland zet zich in voor kansarme (gehandicapte) kinderen in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi, Kenia. De stichting ondersteunt de werkzaamheden van Imarika Initiative in Kenia. Samen zorgen we ervoor dat deze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan.

De Stichting biedt financiële steun verlenen aan Imarika Initiative, geregisteerd als een DBO - Community Based Organisation in Kenia. Deze steun moet het mogelijk maken de kinderopvang (5 dagen per week) , de ergo-en fysiotherapie (2 keer per week) en de voorlichting en begeleiding binnen de community te continueren.

Doelstelling

Het verstrekken van financiële en andere ondersteuning aan hulpbehoevenden in het algemeen en het financieel ondersteunen van gehandicapten kinderen in de Derde Wereld –in het bijzonder, speciaal de kinderen wonend in de sloppenwijk Mukuru van Nairobi te Kenia.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep is de verstandelijke beperkte kinderen , die noodgedwongen achtergelaten worden in een donkere hut wanneer de ouders, veelal moeder, moet werken. Deze kinderen ontwikkelen zich slecht tot niet door gebrek aan stimulans en beweging.

Een secundaire doelgroep is de moeders. Zij weten veelal niet hoe om te gaan met de handicap van hun kind. Doordat zij meer monden te voeden hebben , kiezen zij ervoor om aan het werk te gaan en het kind alleen te laten. Ze voelen zich hier erg slecht over, maar ze moeten voor hun gezin zorgen (gemiddeld 3-4 kinderen) en kunnen vaak geen oppas vinden omdat hun kind gehandicapt is iets waar in de gemeenschap een behoorlijk stigma op rust.

Ambities

De komende jaren wiI de stichting Imarika helpen om de hulp te kunnen uitbreiden, zoals het vaker kunnen aanbieden van fysiotherapie, het aanschaffen van geschikt materiaal voor fysiotherapie en af en toe een zwembadbezoek als therapie voor deze groep kinderen. 

Projectvoortgaang & Verantwoording

De dochter van bestuurslid Ada Bosker woont in Nairobi en heeft in Nairobi de leiding over Imarika Initiative. Zij heeft regelmatig overleg met de medewerkers van Imarika Initiative die dagelijks betrokken zijn bij dit initiatief. 

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
 De ontwikkelingen van Imarika worden op de website gepubliceerd, ook worden er foto’s geplaatst en verslag gedaan van bezoeken aan Imarika in Mukuru.

Via de website en facebook worden acties in Nederland aangekondigd en ook wordt hiervan een kort verslag geplaatst op de website.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 2.415opgehaald
88donaties

Geregistreerd bij

KvK:
Geef:
10072

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo