OK
×

Microkrediet voor Moeders

Microkrediet voor Moeders logo 1

Organisatienaam:

Microkrediet voor Moeders

Bezoekadres:

Narva-eiland 60
1014ZJ AMSTERDAM
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Narva-eiland 60
1014ZJ AMSTERDAM
Nederland

E-mailadres:

info@microkredietvoormoeders.org

RSIN nummer:

814600712

KvK-nummer:

30204889

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Krista den Uijl
Operationeel directeur (voorzitter)
Saskia Bezoen
Secretary & Risk directeur
Muriel Moorrees
MarCom & Fundraising directeur

Activiteiten

Wij als Microkrediet voor Moeders doen het anders! * We maken geen winst via onze partners in Azië; wij lenen de verkregen donaties in Nederland uit tegen 0%-tarieven zodat met elk gedoneerde euro zoveel mogelijk vrouwen kunnen ondernemen. * We hebben nagenoeg geen kosten in Nederland; iedere gedoneerde euro gaat bijna volledig rechtstreeks naar onze moeders. Vanuit de win-win gedachte werken wij samen met veel Nederlandse organisaties / vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen in natura, euro's of nieuwe business. * We selecteren onze partners zorgvuldig op hun missie en waarden; maatschappelijk rendement om de allerarmste vrouwen een kans op ondernemen te gunnen staat voor ons bovenaan. Wij bepalen samen met hen een acceptabele rente. * We weten per vrouw op basis van welk businessplan zij waarin investeert, zodat we de impact goed kunnen volgen. Doe mee en organiseer een actie waarmee je de vrouwen in Azië helpt bij het opzetten van hun eigen onderneming.

Bestedingen

Om de microkredieten te kunnen verstrekken is een fonds opgericht in Nederland. De vrouwen krijgen een lening uit het fonds dat zij gebruiken voor o.a.: aankopen van een geit om geiten te fokken, naaimachine om sari's te maken, rijstkoker om meer maaltijden te kunnen verkopen etc. De lokale partner betaalt ons geen rente. Het geld blijft echter wel van Microkrediet voor Moeders om accuraat in te kunnen grijpen indien dit nodig is. De lokale partner vraagt, in overeenstemming met ons, aan de vrouwen een bescheiden rente die in verhouding staat tot de marktrente om hen voor te bereiden op een toekomstige 'bankable' situatie. Het fonds wordt strikt gemonitord. Wij monitoren samen met de lokale partners in Azië de voortgang en impact van het fonds, onder andere via kwartaal analyse van kpi's. Regelmatig vindt een fysiek bezoek plaats en meten we de impact met de Poverty Impact Assessment tool. Deze tool wordt wereldwijd beschouwd als een goede standaard voor het meten van de impact op de doelgroep.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit een Operationeel directeur, een Secretary & Risk directeur en een MarCom & Fundraising directieur. De directieleden doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 116.969,68opgehaald
1928donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
814600712
Geef:
932

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo