OK
×

Mensen met een Missie

Mensen met een Missie logo 1

Organisatienaam:

Mensen met een Missie

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 22
2594AL Den Haag
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Postbus 16442
2500BK Den Haag
Nederland

E-mailadres:

marliesvaneunen@mensenmeteenmissie.nl

Telefoonnummer:

0031703136700

RSIN nummer:

001031405

KvK-nummer:

41149831

Activiteiten

Over Mensen met een Missie Mensen met een Missie is een (Nederlandse) organisatie voor internationale samenwerking, die wereldwijd werkt aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot discriminatie, uitsluiting en geweld. Overtuigingen als dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst. Overtuigingen als deze en scheve machtsverhoudingen zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot polarisatie en geweld. Met soms vreselijke gevolgen. Inzetten op dialoog Om ervoor te zorgen dat niemand meer hoeft te lijden onder polarisatie en geweld pakken we het probleem bij de kern aan: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de andere. Wij geloven dat iedereen gelijkwaardig is. Maar wanneer mensen elkaar niet ontmoeten, staan zij minder open voor andere perspectieven. En worden de schadelijke overtuigingen over elkaar juist versterkt. Om die overtuigingen te doorbreken zetten wij in op dialoog, geven we positieve rolmodellen een podium, maken we mensen bewust van de andere kant van het verhaal én ondersteunen we slachtoffers van geweld. Mensen met een Missie brengt mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maakt schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zet zich in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen. Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners in landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld in India, Indonesië, Kenia, Uganda, Bolivia, Irak en Zuid-Sudan. Onze aanpak is kleinschalig en lokaal. Samen met lokale organisaties Onze samenwerkingspartners zijn échte mensen met een missie. Het zijn gemeenschaps- en religieuze leiders, kleine lokale organisaties en jonge mensen met passie en tomeloos doorzettingsvermogen. Mensen die zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. Zij kennen hun cultuur, geschiedenis en gemeenschap het best. Zij zien het geweld dagelijks met eigen ogen. Daarom weten zij het best hoe die schadelijke overtuigingen in hun land aangepakt kunnen worden. En daarom werken wij met hen samen aan ons gezamenlijke doel: een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten. Dat doen wij door hen te ondersteunen op allerlei manieren, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek. Zo werken we samen aan een wereld zonder polarisatie. Onze wortels Mensen met een Missie heeft katholieke wortels; de organisatie ontstond in 1931 om Nederlandse missionarissen te ondersteunen. Ons werk heeft tegenwoordig een heel ander karakter. Maar onze grootste drijfveer is nog steeds de overtuiging dat ieder mens telt. Ongeacht waar je vandaan komt, of en wat je gelooft, van wie je houdt of hoeveel geld je hebt.

Bestedingen

U kunt onze bestedingen terugvinden in het jaarverslag en de jaarrekening

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van Mensen met een Missie en de algemene gang van zaken in de stichting. Met name het strategische beleid en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting hebben de aandacht van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en voldoen aan de criteria die in onze statuten staan omschreven. De Raad van Toezicht van Mensen met een Missie is onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen: • Eric Heres (voorzitter) • Jaap van den Ende (secretaris) • Froukje Gaasterland • Andrea Visser • frater Broer Huitema CMM Directie De directie van Mensen met een Missie wordt gevoerd door directeur-bestuurder Rick van der Woud. De directie is verantwoordelijk voor het beleid, de financiële richtlijnen en de dagelijkse leiding. De hoogte van de directiebeloning wordt door de Raad van Toezicht van Mensen met een Missie vastgesteld. Hierbij volgt Mensen met een Missie de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht (zie goededoelennederland.nl). Fondsenwerving, donateurs en projectsubsidies Wij betalen ons werk met inkomsten uit fondsenwerving en ontvangen steun van ruim 10.000 particuliere donateurs en zo’n honderd ordes en congregaties. Daarnaast ontvangen we van de Nederlandse overheid en de Europese Unie bijdragen voor specifieke projecten.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 18.680,82opgehaald
322donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
001031405
Geef:
2847

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo