OK
×

Juconi, Hoop voor straat- en zwerfkinderen (Stichting)

Juconi, Hoop voor straat- en zwerfkinderen (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

Juconi, Hoop voor straat- en zwerfkinderen (Stichting)

Bezoekadres:

Pres. Kennedylaan 19
2517JK Den Haag
Nederland

E-mailadres:

info@juconi.nl

Telefoonnummer:

0703655650

RSIN nummer:

8049.57.101

KvK-nummer:

41147085

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Michel Hermans
Penningmeester
15-04-2016
Thijs Buddingh'
Voorzitter
13-12-2017
Steffen Fokkema
Secretaris
13-12-2017
Moenty Ingwersen
Lid
11-12-2018

Activiteiten

Juconi heeft twee hoofddoelstellingen: Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen in Colombia, Ecuador en Mexico van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden. Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Voor actuele informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.juconi.nl

Bestedingen

De bestedingen van Juconi betreffen de uitgaven voor materiële voorzieningen enerzijds en anderzijds wordt veel aandacht gegeven aan bewustmaking en pleitbezorging voor de doelen die Juconi nastreeft. De bestedingen omvatten het volgende: - De uitgaven voor het functioneren van het eigen tehuis Corjuconi in Palmira Valle in Colombia. Veertig straatkinderen en worden opgevangen en begeleid en worden in staat gesteld hun middelbare school af te ronden, dan wel een vakopleiding te volgen. Daarnaast worden honderd straatkinderen uit de buurt ondersteund door middel van voedselpakketten e/o opvoedondersteuning aan de ouders. - Projecten van de Juconi organisaties in Puebla, Mexico en Guayaquil, Ecuador. - De activiteiten binnen het Plan Padrino zoals deze worden gecoördineerd vanuit het kindertehuis Corjuconi. - Het studieproject in Palmira Valle in Colombia dat erop gericht de straatkinderen die gemotiveerd genoeg zijn en het niveau aankunnen de mogelijkheid te kunnen bieden een voortgezette opleiding te volgen. - Tenslotte is er bestedingsruimte voor aparte projecten die zich vanuit onze tehuizen in Zuid-Amerika aandienen. Hiervoor zoeken wij gericht naar mede subsidiegevende instellingen.

Beloningsbeleid

* Bestuurders worden niet beloond, maar ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten; * Jaarlijks wordt de honorering bezien van de medewerkster; aanpassingen vinden plaats op basis van prestaties, leeftijd, aantal werkuren en financiële haalbaarheid. Het streven is dat de beloning in verhouding staat tot hetgeen in de branche gangbaar is.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 2.290,10opgehaald
141donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8049.57.101
Geef:
413

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo