OK
×

Vogelhospitaal

Vogelhospitaal logo 1

Organisatienaam:

Stichting Vogelrampenfonds

Bezoekadres:

Vergierdeweg 292
2026BJ Haarlem
Nederland

Postadres:

Vergierdeweg 292
2026BJ Haarlem
Nederland

E-mailadres:

management@vogelhospitaal.nl

Telefoonnummer:

0621898248

RSIN nummer:

804608441

KvK-nummer:

41222647

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
N.Bromet
voorzitter
08-09-2016
J.M.D.Rijk
penningmeester
19-07-2017
S.H. van Sikkelerus
secretaris
01-01-2021
M.M. van Eijl
bestuurder
01-07-2021
H.J. de Wit
bestuurder
01-01-2022

Activiteiten

- In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren. - Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. - De opvang zodanig in te richten dat de vogels zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. - De opvang zo in te richten dat een vogel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de vrije natuur. - Het geven van voorlichting over wilde flora en fauna en actief uitdragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Bestedingen

Het Vogelhospitaal is voor een groot deel afhankelijk van donateurs, sponsoren en fondsen, ook dragen 5 omringende gemeenten bij aan de kosten, dit dekt ongeveer een derde deel. Het bestuur heeft zich dan ook ten doel gesteld om de komende jaren, op zoek te gaan naar partijen en manieren om periodieke inkomsten te genereren, en de vaste lasten voor de bedrijfsvoering van circa € 200.000 op jaarbasis kostendekkend te krijgen. De kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de 2 beheerders, de kosten voor de verzorging van de vogels en de huisvestingskosten. De "Stichting Vogelrampenfonds" is een organisatie zonder winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Gelukkig kan de Stichting Vogelrampenfonds een beroep doen op zo’n zestig vrijwilligers, die zich geheel belangeloos bereid hebben verklaard om zich enkele uren tot enkele dagen per week voor het Vogelhospitaal in te spannen. Met al deze Vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten in overeenstemming met het standaardmodel. Daarnaast heeft de Stichting Vogelrampenfonds twee personen als beheerders fulltime in loondienst, die de dagelijkse leiding over het Vogelhospitaal in handen hebben, en de Vrijwilligers aansturen. Deze personen kunnen en mogen een groot aantal noodzakelijke medische handelingen verrichten op de vogels. Indien de ingrepen verder gaan dan hun bevoegdheden wordt een dierenarts ingeschakeld. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 7.722opgehaald
223donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
804608441
Geef:
8606

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo