OK
×

Hervormde gemeente het venster

Hervormde gemeente het venster  logo 1

Hervormde gemeente 't Venster gevestigd in Lekkerkerk is een een christelijke gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De basis van onze gemeente is gelegd in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Hervormde Gemeente ’t Venster is in 1985 officieel geïnstitueerd als deelgemeente met Hervormd-Gereformeerde modaliteit behorend tot de Gereformeerde Bond.

De gemeente heeft ongeveer 580 leden. Samen vormen we een christelijke gemeenschap. De Heere Christus brengt ons bij elkaar zoals een herder schapen samenvoegt tot één kudde. Dit ervaren we in het bijzonder als we bijeenkomen in de erediensten. Wij zijn niet beter dan andere mensen. Vanwege onze zonden en zwakheden zijn we helemaal afhankelijk van genade. Maar we vinden vrede met God door te vertrouwen op het offer van Jezus Christus. Hij had ons lief tot in Zijn dood aan het kruis. Als leerlingen van Hem weten we ons geroepen om ook elkaar hartelijk lief te hebben. Verder zien we ons voor de taak gesteld om met woorden en daden te getuigen van Gods goedheid.

Wat mensen veelal naar onze gemeente trekt, is de inhoud van de preken in de kerkdiensten. Uitleg van de Bijbel dient de basis te zijn van elke preek. Van daaruit klinkt een oproep tot geloof en bekering. Want er zijn twee wegen, waarvan de één naar het verderf leidt en de andere naar het eeuwige leven. Dat leven kunnen we alleen maar binnengaan door het geloof in Jezus Christus. Daarom staat Hij centraal als de Zaligmaker, bij Wie iedere zondaar welkom is. We vinden het bovendien belangrijk een prediking te horen die aandacht heeft voor de beleving van het geloof. Hierbij denken we aan de ervaring van schuld, twijfel en gemis, maar ook aan de ervaring van verwondering, vertrouwen en blijdschap. Verder komt de christelijke levenswandel aan de orde, met de Bijbel als maatstaf. Wanneer de eigen predikant voorgaat, heeft de avonddienst vaak het karakter van een leerdienst.

 

Wij geloven in één God. Hij laat Zich in de Bijbel kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel aanvaarden we als Gods eigen Woord. Vanuit deze bron belijden we het geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. De kern van dit algemeen christelijk geloof is uitgedrukt in de apostolische geloofsbelijdenis.

De gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

In de daden van God kunnen we een drieslag bespeuren. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Midden in de geschiedenis kwam Gods Zoon ons verlossen uit de greep van schuld en duisternis. En tot op de dag van vandaag brengt Gods Geest mensen tot een nieuw leven. Dit geloof geeft ons steeds weer moed en vreugde. Het geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Zie voor meer informatie onze website:                                       https://www.hervormdlekkerkerk.nl/

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 7.639,26opgehaald
212donaties

Geregistreerd bij

KvK:
Geef:
11066

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo