OK
×

Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (Stichting)

Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (Stichting)

Bezoekadres:

Donklaan 23
2254AA Voorschoten
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Pijlstaartpad 11
2251WT Voorschoten
Nederland

E-mailadres:

secretaris@behoudrijnland.nl

Telefoonnummer:

0715613043

RSIN nummer:

8176.77.525

KvK-nummer:

28114254

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Wim ter Keurs
Voorzitter
18-01-2007
Jan van Leeuwen
Penningmeester
18-01-2007

Activiteiten

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ◾gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, met name de gemeenten liggend in Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Rijk en andere organisaties, met betrekking tot ◾de verbetering van het leef- en woonmilieu in Rijnland ◾het bestrijden van de aantasting van het leefmilieu in Rijnland ◾de bescherming en het herstel van natuurwaarden in Rijnland ◾de bescherming en het herstel van het landschap in Rijnland; ◾gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de belangen aantast die de stichting behartigt; ◾gebruik te maken van alle andere wettelijke toegestane middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen.

Bestedingen

Zijn te zien in de jaarrekening hieronder en op aanvraag voor andere periodes.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 680opgehaald
26donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8176.77.525
Geef:
3769

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo