OK
×

Vogelasiel De Fûgelhelling

Vogelasiel De Fûgelhelling logo 1

Organisatienaam:

Vogelasiel De Fûgelhelling, opvangcentrum voor inmheems vogels en zoogdieren

Bezoekadres:

De Feart 1
9247CK Ureterp

E-mailadres:

info@defugelhelling.nl

Telefoonnummer:

0512514328

RSIN nummer:

8032.01.965

KvK nummer:

41002198

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Henk Marinus
voorzitter
15-04-2010
Roel Marten Kooistra
secretaris
01-04-2007
Fons Nielen
penningmeester
01-01-2017
Ultsje Geert Hosper
lid dagelijks bestuur
01-01-2013
Janneke Prins- Stelpstra
bestuurslid
01-03-2016
Bouke Matheus de Bruin
bestuurslid
22-01-2002
Maggie Boersma
bestuurslid
01-03-2017
Rose Nolting
bestuurslid
01-01-2018

Activiteiten

De actviteiten van De Fûgelhelling bestaan uit: 1. het opnemen en verzorgen van inmheemse vogels en zoogdieren 2. het verzorgen van educatieve lessen (op projectbasis) ten behoeve van (voornamelijk) baisscholen 3. het plaats bieden aan stagiaires van relevante opleingen. De Fûgelhelling heeft in dat verband een contract met het Nordwincollege (MBO) te Leeuwarden en afspraken met VanHallLarenstein (HBO) ook te Leeuwarden 4. het ontvangen van bezoekers en groepen 5. het verzorgen van lezingen t.b.v. groepen 6. het ter beschikking stellen van localiteiten met aan De Fûgelhelling gelieerde instellingen 7. het door middel van kranten en website verzorgen van voorlichting over de Nedferlandse fauna 8. het organiseren van een Open dag voor iedereen

Beloningsbeleid

De Fûgelhelling is een vrijwilligersorganisatie. Aan de vrijwilligers, inclusief bestuursleden en beheerder, wordt geen vergoeding gegeven; uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Ter wille van de noodzakelijke continuïteit is een uitzondering gemaakt voor de assistent beheerder, die in deeltijd werkzaam is.

Documenten

Beleidsplan:
Jaarverslag:
Jaarrekening:
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
80 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8032.01.965
Geef:
4308

Volg ons ook op

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo