OK
×

Burung Manyar (Stichting)

Burung Manyar (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

Burung Manyar (Stichting)

Bezoekadres:

Speltstraat 13
6012RG Haler
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

Speltstraat 13
6012RG Haler
Nederland

E-mailadres:

info@burungmanyar.nl

Telefoonnummer:

0495623540

RSIN nummer:

8113.87.902

KvK-nummer:

11049619

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Jan van Daal
secretaris-penningmeester
27-12-2000
Diana Asti
bestuurslid
02-12-2017
Jeanette van Oostrum
voorzitter
02-12-2017

Activiteiten

www.burungmanyar.nl/doelstelling ACTIVITEITEN * Fondswerving. * Beheer van het fonds waaruit de medicijnen voor de patiënten betaald worden. * Opbouw van een garantiefonds om hulp op de lange termijn te garanderen. * Een werkbezoek eens in de twee jaar om alle contacten te onderhouden, financiële regelingen te treffen en de medicijnen te verstrekken. * Onderhouden van een regelmatige correspondentie per e-mail in de Bahasa Indonesia geeft de nodige mentale ondersteuning. * Publiceren van Indonesische tijdschriften voor nierpatiënten op onze website ter raadpleging door Indonesische patiënten. * Participatie in patiëntenfora op Facebook. * Beantwoorden van vragen die via het contactformulier op de website binnenkomen, rechtstreeks of via specialisten. * Lokale initiatieven ondersteunen en/of eraan meewerken, zoals aan de uitgave van een gratis handboekje met basiskennis voor een nierpatiënt, samen met de Indonesian Diatrans Kidney Foundation.

Bestedingen

In 2022 is 92,3% van de inkomsten ten goede gekomen aan de doelstelling. De rest is besteed aan administratieve kosten. 1. Uit het fonds van de stichting worden de kosten van medicijnen en medische testen van onze patiënten betaald voor zover ze niet door de verzekering gedekt worden en niet door de patiënten zelf betaald kunnen worden. In een enkel geval wordt een eigen bijdrage gevraagd of een maximum per maand vastgesteld aan de bijdrage van de stichting. De betaalde bedragen variëren regelmatig. De werkelijke bedragen per jaar zijn in onze jaarrekeningen terug te vinden. 2. Het restant van de jaarlijkse inkomsten wordt toegevoegd aan een continuïteitsfonds om de hulp voor een langere termijn te kunnen garanderen. De begroting van dat fonds wordt steeds voor een termijn van vijf jaar opgesteld en jaarlijks per 1 januari door het bestuur bijgesteld. 3. Een maal in de twee/tweeënhalf jaar vindt een werkbezoek aan Indonesië plaats om contact te onderhouden met patiënten, tussenpersonen, medewerkers en artsen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers werken onbezoldigd op vrijwillige basis.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 4.016,30opgehaald
81donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8113.87.902
Geef:
1516

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo